Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - July 17, 2011

July 17, 2011

Min kära Veronica, mitt hjärta går ut till dig och alla de som är modiga nog att ta en titt igen på allt som du har accepterat som ett faktum, och historien du har fått lära dig etc. Det är en chock att lyfta på slöjan och avslöja den verkliga sanningen som måste mötas. Mänskligheten måste gå vidare – det finns inget val. Det är dags att vakna från ert kontrollerade, hypnotiska slumrande. Det är dags att ifrågasätta precis allting. Jag lovade att de Korrupta skulle avslöjas: nu ser ni att detta sker! Det har bara börjat!

Faktum är att Irland – den stora bastionen för den romersk-katolska kyrkan – ifrågasätter motiven hos en kyrka som har våldtagit barn och sedan bestämt sig för att skydda våldtäktsmännen och pedofilerna. De predikar kärlek men förstörde oskulden hos så många helt ostraffat. Rom har alltid stött våldtäktsmännen och pedofilerna som finns mitt ibland oss.

Men äntligen, Irlands regering är modig nog att säga: ”vi kommer inte längre att tolerera er mitt ibland oss.” Du väntade dig inte detta, min kära. Det tog bara lite forskning för att finna den hemska sanningen.

Den Katolska Kyrkan använder två juridiska personer: Den första är den Internationella staten som är känd som Vatikanstaten, med påven som överhuvud i regeringen. Den andra är en verklig chock för dig, den högsta juridiska personligheten över alla andra juridiska personligheter, genom vilka ALL EGENDOM OCH ALLA ”VARELSER” ÄR SUBJEKT.

BEGRUNDA DETTA ETT ÖGONBLICK. HUR MÅNGA AV ER VAR MEDVETNA OM DET FAKTUM ATT ALL EGENDOM OCH ALLA ”VARELSER” (MÄNNISKOR) ÄR SUBJEKT?

Undersök Lateranfördraget som undertecknades mellan Benito Mussolini 1929 och påven Pius XI!

Den romerska kulten som kontrollerar den Katolska Kyrkan hävdar att den första personen som använde konceptet Helig stol var St Peter. Detta är omöjligt, då etymologin i ordet ”Sedes” (sits) inte existerade förrän hundratals år efter avrättningen av St Peter år 70 vid belägringen av Jerusalem.

De hävdar också att St Peters stol fortfarande existerar. Sanningen är den att det har varit så många, så INGEN STOL = INGEN KRAFT FRÅN STOLEN. St Peters stol hävdas ha en obruten följd av påvar som fysiskt har suttit på den. Trots att den Romersk-katolska Kyrkan öppet har erkänt att St Peters stol är ett bedrägeri så kvarstår bedrägeriet på offentliga visningar som en av kyrkans mer vördade reliker.

År 1250 kastade St Francis och Innocentius IV en påvlig ring i havet under en formell romersk kultceremoni. De förklarade då Venedig och den Heliga stolen för att vara oupplösligt en. Således var påvestolen den förstfödde, som den första ”fullt kristna” gemensamma affärsvågstycket mellan den Romerska kulten, venetianerna och den engelska kronan.

Påven Bonivace deklarerade: VARJE VARELSE ÄR SUBJEKT SOM LYDER UNDER PÅVEN! År 1302 utfärdade han en bulla, Unin Sanctum, som säger: ”Vi förklarar, säger, definierar och uttalar att det är absolut nödvändigt för frälsningen av varje mänsklig varelse att vara ett subjekt för den romerske påven”. Den juridiska personligheten hos den Heliga stolen blev avgörande inom den Katolska Kyrkan, etablerandet av ett av de mest LÖNSAMMA AFFÄRSFÖRETAGEN UNDER MEDELTIDEN – DEN INTERNATIONELLA SLAVHANDELN! Denna industri, till en början kontrollerad av Portugal och Spanien, var endast möjlig på grund av de påstådda attributen hos den Heliga stolen.

När Spanien sponsrade en påvlig marinexpedition för att hävda den Nya Världen under ledning av Christopher Columbus, utvidgade påven Innnocentius VIII (1484-1492) begreppet den Heliga stolen, nu att vara bokstavligen hela oceaner såväl som allt land.

Under påven Innocent VIII förändrades rollen av inkvisition och inkvisitor till att öka deras juridiska och andliga auktoritet när det gällde att ”UTSE KÄTTARE”. Omkring 1483 var Thomas de Torquemada utsedd till Chefsinkvisitor av Aragon, Valencia och Catalonien. Hans torterare och specialmilis var sedan välsignad och svors in med högsta rang i den Romerska kulten – SS, eller Riddarna av Sedes Sacrorum.

Den Romersk-katolska kyrkans militära ordning var Riddarna of Sedes Serorum (SS), stadfästa av lagliga order från den romerske Påven på uppdrag av moderkyrkan, att utkämpa ständig, helig inkvisition mot alla kättare, inklusive mord, tortyr och säkerhetsverksamhet, för att skydda namnet på den heliga Romersk-katolska kyrkan och direkt representera den Heliga stolens intressen som dess primära order av Heliga riddare – SS eller Heliga stolen.

Som en andlig order inom den Romersk-katolska kyrkan blev SS tilldelad den extraordinära romersk-katolska nåden av bli förlåten för alla deras dödssynder (för att göra det möjligt för dem att bli antagna i himlen) som ”tyvärr” måste göras för att observera dess tillfälliga order. Med andra ord, storinkvisitorns, Thomas de Torquemada, trupper var de första religiösa företag att få garanterad immunitet från helvetet av påven, trots tortyr, terror och ondska.

De sista öppet sataniska, rituella offren under den heliga inkvisitionen var tidigt på 1800-talet. I början på 1900-talet var det mindre än några få hundra SS-soldater som tilldelades den heliga inkvisitionen. Men utnämningen av FR HEINRICH HIMMLER SJ 1929 till NSDAP i Tyskland, skapades en ny nazistisk SS-armé (Ridarna av the Sedes Sacorum) av flera hundra tusen år 1939 för att föra den enskilt största inkvisitionen som någonsin genomförts av den Romerska kulten med över 18 miljoner oskyldiga människor BRÄNDA LEVANDE I RYSSLAND OCH POLEN.

Tyska SS upplöstes vid slutet av andra världskriget och SSs Romerska Rullar överlämnades till Amerikas SS (Secret Service/Sedes Sacrorum) år 1945. USAs SS var officiellt skapad som en miliitär/andlig makt. Den har absolut beskydd av USAs president, men håller presidenten som en virtuell fånge av staten under sken av officiellt beskydd.Återigen vill jag påpeka att ingenting är som det verkar vara. Den kommande övergången fordrar att ni tittar på er historia och allt som ni har accepterat som en sanning. Detta är en smärtsam process men det leder till en återförening med er andlighet och till en värld där kärlek, sanning och respekt för alla människor väntar på er.

De Korrupta måste ta ett steg tillbaka. Det är tid nu för förändring. Vi gör det lätt för sanningen att bli avslöjad. Var modiga och sök den. Kärlek genereras från alla hörn av världen och detta hjälper till med övergången.Med kärlek, vi kommer att lyckas, och alla människor kommer att bli fria.

Din beundrande Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Svensk översättning: Gertie


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Montague Keen,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge