Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - July 10, 2011

July 10, 2011

Veronica, min kära, det är dags nu för varje människa på Jorden att länka sig till David Icke varje morgon klockan 8,30 (i Sverige). Att VÄCKA UPP VÄRLDEN, den globala föreningen av hjärtan och sinnen, och att sända ut kärlek och frid in i det kollektiva energifältet kommer att avslöja och ta bort de Korrupta från makten.
Du, min kära, har en helig plats.  Det är dags att använda den.  Vi sa till dig under seansen att David skulle leda vägen ut från mörkret till ljuset.  Genom att göra detta kommer ni att blomma till den Varelse av Ljus som ni i verkligheten är.  I en värld av kärlek kommer de själlösa inte att kunna fungera, de kan inte hålla kvar sin form när de är omges av kärlek.

De Korrupta kommer inte att frivilligt ge upp sina maktpositioner. Var förberedda på falska, iscensatta händelser, såsom Project Blue Beam – blå strålens projekt. De Mörka kan projicera bilder av Kristus, eller Jungfru Maria etc, för att skapa rädsla så att de kan behålla kontrollen.  Kom ihåg att de kan förmedla vad de vill till intet ont anande människor och låtsas att det är uppfyllelsen av gamla profetior.

Fall inte för dessa lögner! Religiösa fanatiker kommer att anamma detta för att öka sin kontroll över människornas liv.  Varje typ av tankekontroll kommer att användas för att hålla er i mörkret.  Chips har förts in i människor för att kontrollera massorna.  Sådan ondska är bortom all föreställning hos den vanliga befolkningen. Ni kom till Jorden för att göra den här förändringen. Hastigheten med vilken ni gör detta beror på hur ni ansluter till kärleksuppkopplingen.

Vi drog uppmärksamheten till kopplingen mellan Irland och Egypten som Kyrkan i Rom inte vill att ni känner till.  Det är återigen förstärkt av resultaten av DNA hos rasmässiga anor av farao Tutankhamon, vilket är 99 % västeuropeiskt, en 99,6 % överensstämmelse med R1b Haplogruppen. Den högsta koncentrationen av detta finns i Irland. Ni känner till Nefertitis förbindelse med Irland och också hennes familjs samband med Jesus. Sanningen finns där, den är bara dold för er av dessa som ni tjänar.  Irland representerade centrum i Universum och dess fyra riktningar innan angreppet på den irländska religionen, Moderkyrkan av Kärlek. Tänk er vilken annorlunda värld det skulle ha varit om beslutet att förstöra det – vilket gjordes vid Rådet i Nicea – inte hade tagits. Det skräckvälde som fortsätter än i dag måste avslutas för alltid. 

Hur lite ni vet om den värld ni lever i. Jag var så inne i min forskning under min senaste livstid på Jorden att jag inte såg korruptionen fast jag visste att så mycket av vad vi förväntas acceptera inte lät vettigt.  Det är alltid massor som man vet instinktivt borde ifrågasättas men man tar sig inte tid att undersöka det.  De mest ondskefulla organisationerna i historien är fortfarande verksamma i er värld och sätter igång en kamp för att få behålla kontrollen. Majoriteten av människorna skulle bli skräckslagna om de fick veta vem dessa mörka individer är. Men deras styrande är snart slut.

Det är svårt att handskas med alla avslöjanden som flödar ut åt alla håll.  Det är otroligt spännande också. Det finns så många varelser från andra planeter som alla är redo att anlända till Jorden för att stödja er i er kamp för sanning, kärlek och ljus. Deras enorma rymdskepp har teknologin att komma hit till undsättning. Bli inte rädda när ni ser dem i skyn. Ni är alla delar av EN stor familj som ni på Jorden har blivit separerade från. Kunskapen har hållits dold från er men ingenting kan ändra på det som nu kommer att ske, det gamla sättet för livet kommer att försvinna för alltid. Var uppmärksam på dem som ännu inte har accepterat vad som sker, då det kanske är skrämmande för dem. Tänk på, för ett ögonblick, hur det kommer att kännas när sanningen är känd om religioner, regeringar och er historia.  Många kommer att ha problem med att hantera det faktum att alla krigen var ARRANGERADE, att era kära dog i onödan. Men dödsmaskinen är på väg att bli överflödig, alla kommer att leva i fred. Dessa som vägrar att ge upp korruptionen kommer att bli ”omskapade”.

Kontrollen av mat, vatten och luften ni andas kommer att upphöra omedelbart. Det finns mängder för hela mänskligheten. Speciella center kommer att finnas tillgängliga för de som behöver hjälp med anpassningen. Teknologin som kommer att bli tillgänglig för er kommer att transformera era liv över en natt. Kommunikation med Anden kommer att vara normen, inte någonting att argumentera över och förnedras för av dessa vars nivå av medvetenhet är så låg att de missar att gripa dessa möjligheter.

Låt syftet med era liv vara att ge kärlek och ljus till hela mänskligheten. Ilska tjänar endast till att mata det negativa.  Det ger makt till de Korrupta och är deras syre i livet. Det gör ont inom dem som är arga, det är en extremt destruktiv känsla. Så de Mörka vill att ni skall vara arga – de lever på det!
Tala med varandra, återgå till de dagar då familjerna faktiskt talade med varandra och mindes de minnen de delar.  De lärde sig vilka de var. Den känsla av säkerhet och trygghet som sådana möten ger är ovärderliga och skratten är ren terapi. Förbered er på att bli en del av Universum än en gång!
Du är trött, min kära. Förbered dig för att klara alla de förändringar som är nödvändiga för att övergången skall ske. Jag omger dig med kärlek.

Din beundrande Monty.

VISDOM ÄR VETSKAPEN OM HUR LITE VI VET – Sokrates.

Website: The Montague Keen Foundation
Svensk översättning: Gertie


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Montague Keen,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge