Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - July 3, 2011

July 3, 2011

I en värld av universellt bedrägeri är tal om sanningen en revolutionär handling.
George Orwell

Hur sant detta påstående är blir mer och mer klart varje dag. Folk gömmer sig bakom organisationer, religioner, politiska partier, nationaliteter, gruppmentaliteten skyddar mot ärlighet och att ta ansvar för de saker som uttrycks.

Den dag då du går över till det andliga är du ensam. Du kan inte gömma dig bakom någonting eller någon, du själv är ansvarig för dina handlingar. Detta är en allvarsam tanke att begrunda idag när er värld står inför det största uppvaknandet i historien. De som står upp för sanningen attackeras och ställs vid skampålen av dessa som fruktar förändringar som är oundvikliga. Pressen syns klart i ansiktet på dem som vill hålla er i fängelset av kontroll. De kommer inte att kunna hålla den formen så mycket längre nu, de bryter ihop framför era ögon. De tog på sig en mänsklig form så att de skulle bli accepterade av er.

Den kärlek ni har hyllat och delat med era medmänniskor skapar nu energin för Ljuset att lysa fram. Titta på de många som så modigt har avslöjat lögnerna om kontrollsystemet som har förstört er planet. Nu förstår ni helt och fullt vad jag menade när jag sa att ingenting är vad det verkar vara.

Ni måste lära er att fråga när de talar om Gud, är det den Gud som är av Kärlek och Ljus, eller är det dyrkandet av Lucifer som de kallar Gud? Dumt nog, när folk hör Guds namn antar de av misstag att det är kärlekens Gud. Men människor dyrkar Lucifer – de skulle bli förskräckta om de fick veta detta! All blodspillan är gjord för att hedra Lucifer. Det är därför så många krig pågår just nu. De är alla längs med den 33e parallellen. Enbart detta enda faktum är så signifikant. Undersök det själva, svaren finns där.

När avrättningar planeras är den exakta platsen, datumet etc av den största vikt. De låter ingenting lämnas åt slumpen. Era liv är så kontrollerade av dessa människor – de bryr sig inte om er eller era närmaste. Deras avsikt är att utrota en tredjedel av er som är överskott till vad som behövs. Det gör mig ledsen att se de människor som har använts för denna avsikt. Var och en som säger sanningen, som vågar stiga ut ur leden, attackeras av dessa vars motiv är avundsjuka och rädsla. De som attackerar dig, min kära, och vårt arbete, tycker man bara synd om. De har ännu inte utvecklats. De är rädda för att kliva ut ur sina fängelser.

Avslöjandet inträffar på varje nivå. Många har inspirerats till att avslöja det som har hållits hemligt. Detta är Slutspelet. De kan inte och kommer inte att ha framgång med deras Nya Världsordning. De försöker vilseleda folk genom att kalla det för andra mer acceptabla namn. Men det är tillräckligt som är känt nu för att man skall se igenom den här bluffen. Ni behöver dem inte, det kommer att vara mer än nog med pengar tillgängliga snart. Det är på väg.

Orsaken till att gift har lagts i ert dricksvatten och att er luft är förgiftad är deras försök att hindra ert uppvaknande. De bombarderar er med kemikalier och påstår fortfarande att det är för ert eget bästa. De ler i mjugg när de försäkrar er att de har ert bästa intresse i hjärtat. Allt de gör är för att hindra er förening med den andliga sidan. Jag är medveten om att detta var en chock för dig, min kära, att inse att du hade valts ut som barn och den brutala våldtäkten när du ännu var ett barn, var allt en del av en plan för att förstöra dig. Det skulle ha brutit ner många men det tjänade istället till att göra dig starkare. Du var min klippa, min kära.

De kommer att gå långt för att hindra folk från att kopplas ihop med sin ande och att veta vem de själva är. Själen lever för evigt och inte alltid i en kropp. De i den Mörka Kabalen tror att de kan leva på Jorden för alltid. De försöker hela tiden att hitta vägar att göra detta. Många av er skulle bli djupt chockade om ni visste bara det som de gör för att hålla sig vid liv. De gör allting möjligt för att hindra era kroppar från att bli kristallina, för sjukdomar kan inte attackera en kristallin kropp.

När ert fulla DNA är återställt kommer ni att lära er att använda ert sinne för att resa och att kontrollera ert liv utan ansträngning. Ni kommer att lära er kärlekens makt, energin i orden och tankarna och hur sådan energi påverkar ert liv likaväl som andras liv runt omkring er.

Pengar kommer att bli tillgängliga för dessa som behöver dem, det är på gång, det kommer snart att bli tillgängligt. Många arbetar bakom scenerna, färdiga att stiga fram. Du, min kära, har ditt finger på pulsen, färdig att gå vidare. De frågor du hade har nu blivit besvarade. Förklaringar har getts och allt har blivit klart. Uppvaknandet måste ske framför allt annat. De som utmanar det kommer att försvinna. Vi ser tankarna och planerna – ingenting är dolt från Anden. Det är Guds plan för Universum att ännu en gång bli helt. Det blir spännande för er att få möta era bröder och systrar från andra planeter. Vi förenar oss från den andliga sidan för att detta skall hända.

Nu när du vet vem du var i ett tidigare liv förklarar det varför du blev ombedd att gå igenom de upplevelser som kommer att återställa Sanning och Ljus. Ja, min kära, det är lättare när du förstår varför det måste vara du. Vi släpper information bara när det krävs så. Vi har väglett dig och kommer att fortsätta med det. Vår tid tillsammans på Jorden betydde så mycket för oss. Vi fann uppfyllande och kärlek bortom förväntan. Vårt arbete blir komplett när sanning är återställd och allt som plundrats under krigen har återlämnats och återbetalning kommer att bli sett som ordningen för dagen. Ingen människa har rätt att ta från någon annan det som inte är hans. Fred kommer att komma till alla människor. Det är värt att sträva efter. Korruption kommer att försvinna – det blir ingen plats för oärligheten att gömma sig på. Alla skulder blir utraderade, över natten, när det korrupta banksystemet är utbytt.

Det finns så mycket att se fram emot och arbeta för. Tillsammans kommer vi att göra det, med kärlek i våra hjärtan och frid som vårt motiv. Vi, och alla dessa som arbetar i Ljuset, kommer att återställa Planeten Jorden.

Försök att ta tid för er själva. Strunta i dessa som säger att de kommer att försöka att förhindra vårt arbete. De är som små bubblor i en mycket liten damm. Vi går framåt i kärlek, och med kärlek, för att slutföra vårt uppdrag.

Din beundrande make Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Svensk översättning: Gertie

< previous message | next message >


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Montague Keen,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge