Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - 17 mars 2013

Montague Keen - 17 mars 2013

Det har funnits ett hemligt kontrollsystem som opererat i er värld och som nu blivit uppenbart för dem som är uppvaknade. Eftersom det har varit oemotsagt under så lång tid har människorna bara accepterat det. Det har gjorts så mycket för att övertyga människor om att de var fria, så det kom som en chock när insikten dunsade ner på dem att de i själva verket är slavar.

All forntida kunskap och förståelse av den sanna historien togs bort och hölls hemlig för att endast delas med de hemliga sällskapen som kontrollerar allting i er värld. Som jag har nämnt många gånger, när Vatikanen faller så kommer all denna kunskap att återvända till det offentliga rummet. Detta är vad som behövs för att den mänskliga rasen skall överleva.

Det finns de bland er som, fast de verkar se ut och agerar precis som ni, inte alls är som ni. De hoppas fortfarande på att kunna ta över er värld. Detta är samma personer som har konstruerat FEMA-lägren för att fängsla tusentals människor som de anser vara överflödiga enligt deras uppfattning. Blodet som är nödvändigt för deras existens är nu en bristvara.

De tappar greppet om mänskligheten och måste hålla er i skräck och rädsla, för detta är det syre som håller dem vid liv. Detta är anledningen till att livet (eller skall jag säga existensen) på Jorden numera blir mycket dyrt. Allt var noga planerat för att hålla er under kontroll. Om bara människor hade lyssnat på David Icke, för han såg hela bilden för åratal sedan. De har gjort allt som är möjligt för att förgöra honom. Hans brott var att säga sanningen!

Allting i era liv är manipulerat av dessa hemliga blodlinjer som tog kontrollen och såg till att människorna bara skulle leva för att tjäna dem. De skapade krig närhelst de ville, med vem de valde och de såg alltid till att endast de skulle tjäna på dem. Krig är bara ett spel för dem.

Nu när mänskligheten är i en process för uppvaknande och de inser att den har den verkliga makten, så tar människorna tillbaka den från de korrupta bankerna och regeringarna. Dessa som, tills nu, har befunnit sig bakom kulisserna, dolda från insikt, som kontrollerar marionetterna i positionerna av så kallad makt, ser att deras korthus faller ihop.

Se er omkring på varje ledare som har kommit till makten för att arbeta för att eliminera fattigdom. Vad har hänt med dem? En efter en har de tagits bort från makten. Varför tror vissa fortfarande på de lögner som ges som skäl för att invadera vissa länder? Det är säkerligen helt uppenbart vid det här laget. Detta elitövertagande av er planet kommer inte att tillåtas att ske.

Det är intressant att titta på maktkampen som pågår i Vatikanen när den kämpar för sin överlevnad och existens. Nu är det deras tur att fingranskas. De har mycket att stå till svars för. Ta bort pompa och ståt och ceremonier, och vad är då kvar? En världsmakt som bygger på historieförfalskning.

Då varje själ vaknar och stiger ut ur mörkret så vidgas ljuset så att andra också kan se det. I detta krig för sanning och ljus är allt ni behöver kärlek till era medmänniskor och en önskan om fred och rättvisa för alla. Det finns mer än tillräckligt i er värld för hela mänskligheten. Beslutet att kontrollera vissa delar av er värld var kriminell och orättvis. Detta kommer att rättas till.

Ingen ras på Jorden står över någon annan. Sådana indelningar är konstgjorda och de kommer att försvinna. Ni har kommit en lång väg mot vårt mål. Det har fordrats både mod och styrka att undersöka och avslöja den verkliga sanningen för era medmänniskor. De korrupta tappar nu greppet om mänskligheten. Ni kommer att få uppleva ett annat skifte i energin de nästa få dagarna. Allting sker som det var menat att det skulle ske. Detta är vår plan för mänskligheten, att planeten skall vara en plats där kärlek och ljus härskar och där det finns rättvisa för alla.

Titta aldrig i era tidningar eller i TV för att få veta vad det är som händer. Allt ni får där är vad era kontrollanter vill att ni skall tro på. Sanningen är alltid tillgänglig för dem som söker efter den. Var och en av er valdes ut för att föra ljus till planeten Jorden. När ni slutligen kommer tillsammans inser ni att ni har många egenskaper och kvaliteter gemensamt. Ni har känt varandra i förflutna liv.

När en av er blir attackerad av någon anledning så måste ni alla svara genom att erbjuda stöd till den personen, just för att se till att den personen återhämtar sig och får tillbaka sin styrka. Att sända ljus och kärlek till varandra är så väldigt viktigt. Varje tanke och varje ord har sin egen energi. Kom ihåg att ni alla är kraftfulla varelser av ljus som kommit ur mörkret som påtvingades er. Er framtid ligger i era egna händer.

Vi som befinner oss i den andliga världen behöver er för att visualisera den värld ni önskar skapa för framtidens generationer. Ni måste veta hur man producerar god och hälsosam mat som kan produceras utan skadliga kemikalier. Ni måste också utbilda människor i hälsofrågor. Naturmedicin kommer att ta bort allt behov av drogbaserad medicin.

När er luft är ren och er mat är näringsrik, då kommer de flesta sjukdomar att upphöra att existera. Många av dem är förresten producerade i laboratorier. Hela det sättet som livet på Jorden levs nu håller på att totalt förändras.

Det skall bli intressant att se hur, utan ert stöd, alla bastioner av makt bara faller isär. Ni hade omedvetet stött dem som höll på att förstöra hela er existens. När era ögon väl har öppnats för detta så kommer ni aldrig mer att stödja dem igen. De människor som ni tidigare vördade kommer snart att kunna ses för vad de faktiskt är. Det kommer att bli en chock för många av er.

Jag fortsätter att påminna er om: ingenting är som det verkar vara. Ni kommer att lära er att allting är exakt motsatsen. Detta är hur ni blev lurade. Ni trodde på era egna ögons bevis, för det stödde vad ni fick lära er. Ni misstänkte aldrig att det ni hade fått lära er var fel och att det var designat för att lura er. Bortse från de kvalifikationer som förvärvats vid universiteten. Er verkliga utbildning är på väg att börja. Ni kommer inte längre att acceptera den gamla ordningen för sanning. Nästa gång ni får höra ”Det är lagen”, be dem då att bevisa det. Be att få se lagen. Ni kommer att finna att det var mer stadgar som presenterades som lag. Ifrågasätt allting!

En del av er kämpar fortfarande med 3D-tänkande. Det är alltid svårt att släppa det som var så viktigt för er under många år. Pengar skapades för det ändamålet: att hålla er inlåsta på ”löpande bandet”, alltid vilja ha större, bättre och mer av det som pengar kunde köpa för er. Men det kan aldrig köpa er lycka, inte heller kan det köpa er kärlek.

Se på era liv och fråga vad som verkligen är viktigt för er. Är ni beredda att betala priset för det? Är ni beredda att stå upp och räknas med? Att komma fram för att hjälpa till med att skapa en värld där ljus och kärlek och sanning och rättvisa skall vara normen?

Älska varandra som aldrig förr. Sänd kärlek och ljus till alla som är i behov av det. Hjälp dessa som attackeras av de mörka krafterna. Tillsammans, tillsammans mina vänner, kommer vi att lyckas!

Min kära Veronica, vi övervakar situationen med din vän. Detta är någonting som han måste gå igenom. Han, ensam, skall bestämma. Vi finns där för honom. Du blir vägledd. Du kommer att veta när tidpunkten är den rätta.

För evigt din beundrande Monty!


Website: The Montague Keen Foundation
Översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge