Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - 10 mars 2013

Montague Keen - 10 mars 2013

När du ser dig omkring, min kära, kan du tydligt se från vad som sker i många länder när folk kommer tillsammans, och från de många e-mails som du får, att skiftet har börjat och det går fort framåt. Kontrollsystemet i 3D tappar mark varje dag, på bara några få veckor kommer detta att bli mycket uppenbart för alla. Jag sa ju att de mäktigaste varelserna från det förflutna återvänder till Jorden. De gör sig själva kända och de leder vägen framåt för att åstadkomma en total omvandling av er planet.

Detta är vad som tydligt händer på Irland, folk tar itu med de korrupta organisationerna som tills nu har kontrollerat varenda aspekt i deras liv. Det irländska folket visar dignitet, värdighet och respekt när de samlas i styrka och kraft för att avslöja korruption och kräva rättvisa. Eftersom de har anammat den metoden så kommer de att bli framgångsrika. Det är det enda sättet att ta itu med korruptionen. De lyckas med att exponera allt som är korrupt och du vet att EXPONERING är precis det som Kabalen fruktar. Hittills har de kontrollerat allt, men detta är inte längre fallet. Folket har tagit kontrollen. De är ledare i denna kamp. De har beundran från dem på båda sidorna av livet.

När ni vaknar upp till vad som är möjligt bara genom att komma tillsammans och ta en fredlig aktion, då inser ni styrkan i makten hos de 99 %. Ni kan inte ljugas för längre. Ni ser nu igenom alla deras lögner och ni undrar hur ni någonsin kunde ha trott på sådana människor. Var medveten om att Kabalen kommer att försöka vartenda trick de har på sin repertoar för att hålla er underdåniga. Dörren till upplysning är öppen för alla. Det är ert eget beslut huruvida ni vill gå igenom den. Tillåt inte rädsla att hålla er tillbaka.

Vi som är i den andliga världen finns bredvid er varje steg på vägen. Vi visar er vägen framåt, men vi kan inte göra det för er. Detta är ett mänskligt problem och det behöver mänskligheten för att handla och lösa det. Marionetterna som låtsas att de tar beslut har blivit så uppenbara nu, de börjar se löjeväckande ut. Även de kommer att inse att spelet är slut och kommer att dra sig tillbaka. De försöker övertyga människor om att ytterligare ett krig är nödvändigt. Ni vet varför de vill ha krig och varför de skapar situationer och sedan insisterar på att människor måste räddas, när all tid i världen behövs för att räddas från deras grepp. Dessa människor saknar helt samvete. De tror att de kan fortsätta att lura världen med sina skenheliga ord.

Varje dag avslöjas fler grymheter. Detta måste ske, för de måste avslöjas för att se till att de aldrig inträffar igen. Offren måste bli erkända och kompenseras för vad de har lidit. När Vatikanens filer blir allmän egendom kommer den verkliga omfattningen av dess brottsliga verksamhet att bli känd. Då, och endast då, kommer världen till fullo att förstå vad som gjordes när deras övertagande skedde, och, minst lika viktigt, vem de är i förbund med.

När allt som är ont och korrupt har tagits bort, då kommer er värld att vara som EN, med alla människor som kommer samman och delar sin kunskap för att hjälpa länder som har medvetet hållits nere medan de blev plundrade av de mäktiga. Det finns en uppsjö av forntida kunskap i dessa länder som har hållits borta från er. Ni fick lära er endast vad de korrupta ville att ni skulle veta, och därmed har de kunnat kontrollera era sinnen. Ni kommer, på grund av en önskan om sanningen, att få till stånd de förändringar som helt kommer att förändra livet på Jorden. Ni kommer att se till att mänsklighetens framtid är säkrad och att Jorden återetablerar sig själv, utan inblandning från onda, yttre krafter. Det är en stor uppgift men en som ni villigt tog på er.

Här i den andliga världen ser vi inte skillnaderna så som på Jorden, där ni uppmanas att se skillnader i ras och i religion. Dessa ”olikheter” var gjorda av människan för att orsaka problem och trubbel bland er, och de har fungerat fram till nu. Men deras hjärntvättstaktik fungerar inte längre och ni kan inte luras så lätt längre. Ni känner er nu befriade och kan skilja på lögner från den verkliga sanningen. Framtiden är er, hantera den med stor omsorg och urskiljning.

Ni har uppnått mer än ni inser. Ni har framträtt ur mörkret av kontroll och kan nu tydligt se framtiden. Ni har kommit tillsammans – alla olika nationaliteter och trossystem – alla önskar samma mål, vilket är att avlägsna korruptionen. Ni kommer aldrig mer att döda varandra i krig. Tillsammans så finns inga gränser för vad ni kan och kommer att uppnå. Det gamla systemet kan aldrig återvända igen: Det är avslutat. Ni kommer att lära er att ta varandras händer i vänskap och samarbete. Ni har mycket att dela och lära varandra.

Min kära hustru vill så väldigt gärna att detta skall ske. Det har alltid varit hennes dröm att se att alla lever tillsammans fredligt och med kärlek och rättvisa för alla. Jag har lovat henne att hon kommer att få se detta. Det är nu upp till alla er hur snart detta kommer att ske. Så snart ni tar ett beslut att gå framåt så kan ingenting stå i vägen. Kabalen kan inte kontrollera er alla.

När ni blir fullt vakna så kommer ni att börja minnas andra liv som ni har levat. Detta kommer att medföra en förståelse för varför ni är på Jorden vid denna tid av övergången, och vad er roll är i allt detta som händer. Dessutom, varför ni har förenat er med vissa människor. Detta är det största äventyret i era många liv på Jorden.

Var där för varandra såsom jag finns här för Veronica. Stöd och trösta varandra. Tillsammans är ni oövervinneliga!

Min kära, allt är i gudomliga händer och med denna försäkran, vet att allting kommer att gå enligt planen. Det är en svår väg, men du vet i ditt hjärta att du kan, och kommer att göra det, när tiden är den rätta.

Njut av alla vackra blommor som gavs till dig på denna Mors Dag. Det är härligt att se vårt hem fyllt med blommor. Du är inte ensam, min kära, du har nu vänner över hela världen som vandrar med dig och sänder kärlek till dig. De kommer att finnas där för att fira med oss när vi slutför vårt projekt. Du vet att du kan lita på mig. Jag skulle aldrig svika dig på något sätt. Jag är, och kommer alltid att vara, din hängivna Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge