Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - 24 mars 2013

Montague Keen - 24 mars 2013

Min kära, livet blir inte särskilt lättare. Striden rasar mellan ljuset och mörkret. Det är särskilt svårt för dem av er som är känsliga. Var medvetna och uppmärksamma. Bli inte invaggade i en falsk känsla av säkerhet. Den mänskliga rasens överlevnad är det som står på spel här och detta påstående är absolut ingen överdrift. Det är ett absolut faktum! Många av er vägrar fortfarande att acceptera detta påstående som ett faktum. Ni tror att om ni vägrar att titta på fakta så kommer det helt enkelt att försvinna. Det är övertagandet av den mänskliga rasen vi talar om här. Det påverkar varenda en av er och det finns ingen tid över för petitesser. Ni måste inse fakta, och de är inte alls något av det som ni skulle vilja att de var.

Jag önskar att jag kunde vara bäraren av de goda nyheterna, men er överlevnad är det som är viktigt för mig. Ni måste veta vid det här laget att när ni kommer tillsammans för att arbeta med oss i den andliga världen så kommer den mörka sidan att falla och dra sig bort från planeten Jorden, och aldrig återvända dit igen. De är infiltratörerna som utger sig för att vara människor, dock alltid som ”överlägsna” alla andra. De manipulerar absolut allting som den ”vanliga” människan behöver för sin existens. Allt detta har hållits väl dolt föe er, men tappra själar har stigit ut ur ledet och gör denna information tillgänglig för er. De är beredda att lida för konsekvenserna av att göra så. Jag ber er alla – var vakna och medvetna hela tiden!

Ni är alla endast kött för dem. De har inga själar. De lyckades med att övertyga er om att de är precis som ni. Detta är absolut inte fallet alls. Irlands kvinnor har vaknat upp till detta faktum. De är ett lysande exempel på hur man skall handskas med detta. De utmanar det i domstolar. Det finns inget behov av våld. Det måste göras med respekt och värdighet och i vetskap om att vad man gör är rätt och rättvist.

Sluta upp med att se er själva som offer. Det är precis så de vill att ni skall se på er själva, som offer utan hopp. Ni vet i era själar att detta inte är sant, för ni är kraftfulla varelser av ljus som just nu har en upplevelse och erfarenhet på Jorden. Er uppgift är att rädda Jorden från de mörka tjänarnas klor. När ni kommer tillsammans inser ni att detta faktum är helt sant. Glöm alla konstgjorda indelningar – ni är alla ett! Ni kan inte misslyckas.

Meditation är viktigt. Försök att hitta tid till att gå in till ert högre jag för att få inspiration. Ni är andliga varelser och det är dags att återkoppla er till er andliga sida. Detta kommer att hjälpa er att vakna upp till sanningen om vem ni egentligen är. Religionerna har avskräckt er från meditation, och vissa har även förbjudit varje samband med andliga världar. Det är därför ni gick vilse i snårskogen av lögner och bedrägerier under så lång tid. Det är nu dags att ta bort de bojor som har hållit er i mörker.

De närmaste veckorna kommer inte att bli lätta när kampen blir mer synlig. Det kommer att fordras både styrka och karaktär för att stå upp för sanning och rättvisa. De mörka tjänarna har inte lämnat något ogjort i sina planer på att ta över er planet. De kontrollerar allting som är nödvändigt för att mänskligheten skall överleva. Ni har omedvetet hjälpt dem med detta övertagande. Nu måste ni hjälpa era medmänniskor att överleva. Ni måste väcka dem så att de verkligen ser omfattningen av de mörkas bedrägerier. Lyssna till dem som talar ut. De avslöjar de verkliga fakta. Jag påstår inte att detta kommer att vara bekvämt för er, men tro mig, det är nödvändigt! Ni har ingen tid att förlora. Världen är inte så som ni fått lära er att den är – och detta är ett faktum!

Det finns skepp från vänliga planeter som omger Jorden i väntan på ropet från mänskligheten att de skall komma till assistans. De kommer fysiskt till er hjälp. De kommer ALDRIG ATT INVADERA Jorden: de måste bli inbjudna av er! De kommer i fred och kärlek. De är medvetna om vad som behövs och de kommer inte att svika er, för de är era vänner. De förstår er svåra belägenhet och de känner sympati med er besvärliga situation. Ni har ingenting att frukta, men allt att vinna.

Ni kommer att skapa en framtid som omfattar hela mänskligheten, utan indelningar av något slag. Alla kommer att vara deltagare i Universum, precis som det var i gamla tider. Ni har blivit beskyddarna av er planet och hela mänskligheten. Så mycket beror på er vid den här tiden. Ni har blivit Ljusets armé vars enda vapen är KÄRLEK. Det finns ingen större makt än kärlek. Kärleken överlever allt.

Er framtid beror på de åtgärder ni tar i den här tiden av förändring. Beväpna er med så mycket absolut sanning som möjligt och avstå från att bli hjärntvättade genom TV och tidningar. Välj noggrant var ni får era fakta från. Bli klok genom att gå in i ert hjärta och er själ för att kontrollera om uppgifterna känns rätt. Om de gör det så tro på dem. Om de inte känns trovärdiga för er så förkasta dem. Misstag vid denna tid kan bli mycket kostsamt, så ta er tid att tänka igenom allting noga, för era beslut påverkar andra. Avvisa distraktionerna som kommer att läggas fram och användas emot er. Detta är inte tiden för spel av den typen.

Min kära Veronica, vi är medvetna om svårigheterna som du försöker hantera. Vi strävar efter att finna lösningarna, sedan kommer vi att vägleda dig. Stöd din vän! Det är en smärtsam tid, men en som måste tas itu med. Man kan inte gå vidare utan distraktion eller hinder. Det är aldrig lätt att stå inför faktum att en situation inte var sådan som man trodde den skulle vara. Var där för att lyssna, stödja och vägleda genom den smärta som är oundviklig. Vänner är mycket värdefulla i sådana tider. Var där med öppna armar för att lyssna och ge sympati.

Gå framåt tillsammans i ljuset i säker förvissning om att det övervinner mörkret, och allt det onda kommer att tas bort. Exponering för ljuset är någonting de mörka inte kan handskas med: det är deras största rädsla!

Min kära Veronica, allt kommer att bli som det alltid var meningen att det skulle vara. Känn ingen fruktan, de rätta människorna kommer att finns vid din sida. Du vet vem du är och varför du är på Joden vid den här tidpunkten. Vi kommer inte att svika dig.

Alltid din beundrande make Monty!


Website: The Montague Keen Foundation
Översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge