Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - 9 februari 2014

Montague Keen - 9 februari 2014

Veronica, min kära, och alla dem som använde sin inneboende kraft och tog det första steget för att återställa de Heliga Energierna i Leylinjerna till människorna i den här världen, istället för att vara bland de få som hade dirigerat om dem för att gynna endast sig själva för att exkludera de 99 %. En dag kommer ni att förstå storleken på vad ni åstadkom den 2 februari 2014.

Vi tackar Mark för de många timmar han lagt ner på att studera kartorna för att hitta var de viktigaste leylinjerna fanns någonstans. Vi skall fortsätta det arbetet. Vi kan inte ge några datum förrän några dagar innan för att skydda er alla. Dock kommer ett nyhetsbrev att produceras som ger er en varning i förväg. Detta kommer att ge er tid att bestämma er för vart ni skall gå, och var ni skall mötas etc. Att komma tillsammans som ett mångdubblar den energi som frisläpps. Er första insats övergick alla förväntningar. Vi ser er som vårt team på Jorden. Detta team kommer att utökas med tiden och när fler människor inser de positiva resultaten kan mycket åstadkommas.

Om ni bara kunde ana hur mycket ansträngning som Kabalen lägger in för att hindra er från att sammankoppla er med leylinjerna så skulle ni bli förbluffade. De använde all den makt de kunde uppbringa men kunde ändå inte hindra era rena sinnen från att göra vad som begärdes av dem.

Vi talade tidigare om för er att makten hos de Mörka tjänarna förbleknar. De är desperata. Vi sa också att ni inte behöver gevär och stridsvagnar för att kräva tillbaka vad som är er rättighet. Allt som behövs är att goda människor kommer samman i fred och harmoni och sammankopplas över hela världen. Det var som en JÄTTEVÅG AV EN UNDERBAR ENERGI som gick runt hela er värld, som om varje kontinent omfamnade soluppgången. Det var ren kärlek och ljus. Vi, här i andevärlden, tackar var och en av er som deltog i denna unika händelse. Varje gång ni gör det blir det mer och mer kraftfullt. Detta år är ett mycket viktigt år. Vi får inte tappa farten nu.

Min kära hustru hade svårigheter med att klättra upp till toppen av Tor i Glastonbury i den tidiga morgontimman. Hon lider av hjärt- och lungproblem och lider av en allvarlig lunginfektion. Min djupa tacksamhet går till Dave och Mark som höll hennes händer och stödde henne vid uppstigningen. Det var en slingrande klättring i mörker och det var väldigt kallt. Hon måste stanna många gånger för att hämta andan. Det var hennes beslutsamhet att nå toppen som fick beundran från Dave, Mark och den andliga världen. Personligen står jag i djup tacksamhet till både Dave och Mark för att de tog hand om min kära hustru. Dave har filmat soluppgången, så ni kan få se undret av det hela.

Det är dags för er att förstå att er planet har blivit ett enda stort koncentrationsläger. Ni börjar nu vakna upp för detta faktum. Ni är fångar och ni börjar se gallren i sitt fulla ljus och ni är beredda att konfronteras med dem. De som kontrollerar er har skapat så många ”lagar”, kameror bevakar varje rörelse hos er och elektroniska apparater omger er och sänder ut kontrollerande energier. Dessutom är ni bombarderade med propaganda som försöker blockera varje tillstymmelse av sanning från att komma fram till er.

Försök att hitta det som är verkligt och äkta i er värld. Vädret är kontrollerat och används till att distrahera er från de verkliga problemen. Bankerna används till att skapa en snara runt er hals, att hålla er underdåniga och skrämda. Religionerna har överträffat sig själva genom att skapa RÄDSLA och sända ut falsk information, en del som de nu erkänner inte är sanna och aldrig har varit det. Falskhet! Ändå är människor fortfarande rädda att frigöra sig från religioner och omfamna det gudomliga och skapelsen själv.

Var modiga och titta in i era egna själar, för där kommer ni att finna enbart kärlek. Ta bort all rädsla som så falskt skapades för att hålla er fjättrade. Vägra att ta någon del i förstörelsen av er vackra planet. Hur kan ni leva med er själva eller se era barn i ögonen om ni går in i andra länder för att döda och ta över?

Farliga kemikalier släpps ut i atmosfären som dödar och förstör den mark ni är beroende av för er existens. Tiden är kommen att ta ansvar för era handlingar. Det finns mer är nog av bevis som visar att vad ni gör är kriminellt. Ni sviker era barns tillit och det från era medmänniskor. Ögonbindeln måste tas bort från era ögon. Det finns ingen ursäkt för att blint lyda order när ni vet djupt inom er att ni våldför er på mänskligt liv.

Ni kan inte längre sitta på gärdsgården och se på. Det finns mer än tillräckligt med bevis tillgängliga för er. Det har aldrig varit lättare att undersöka verkliga fakta och att ta ett beslut om vilken väg ni skall ta. Kom ihåg att er tid på Jorden endast är ett ögonblick, men er själ är evig. Övertagandet av er planet kan inte tillåtas. Kabalen är beroende av er hjälp för att de skall kunna uppnå sina mål. Utan ert tillmötesgående skulle de aldrig lyckats till den grad vi kan se idag. Det är en sorglig tanke. Många av er har hjälpt till med förstörelsen av er planet och av mänskligheten själv. En dag kommer ni att tvingas se detta faktum.

Det finns många i er värld som hjälper er att se SANNINGEN, de som har klivit ut ur boxen och för fram sanningen till er. Det finns också de som talar om att allting kommer att vara så lätt. Detta görs för att skapa en falsk känsla av säkerhet, så att ni kan slå er ned och göra ingenting. Men jag kan tala om för er att ingenting är längre ifrån sanningen! Det kommer inte att bli lätt!

Å andra sidan kommer det inte att ske något som ni inte kan handskas med, med lätthet, genom att arbeta tillsammans. Ni, de 99 %, är mer kraftfulla och mäktiga än vad Kabalen någonsin kunnat bli. Därför att ni kan göra det själva – de behöver er hjälp – och DE KAN INTE GÖRA DET UTAN ER!

Tro på att ni kan göra det, och ni kommer att göra det. Kabalen gör sitt bästa för att förstöra den som har återvänt för att leda vägen. Jag ber att ni sänder kärlek och ljus till den individ som går igenom en oerhört svår tid. Undermedvetet kämpar han för att bryta sig loss. Mänskligheten behöver att han vaknar upp till vem han är, och för att ta bort de handbojor som placerats på honom så att han kan inleda sitt arbete på Jorden. Mänskligheten är i behov av att detta kan ske.

Tillsammans har vi startat en stor rörelse. Båda sidor av livet arbetar för detta tillsammans. Hur snabbt vi uppnår våra mål är upp till er. Vi finns alltid här för att hjälpa er.

Njut av filmen av soluppgången över Tor den 2 februari. Vi tackar Dave för att så modigt stå ut med den bittra kylan och vinden för att filma detta för oss. Vi går vidare för att etablera ljuset över er värld och i era liv.

Jag är stolt över dig, min älskade, och för vad du har åstadkommit.

För alltid din beundrande Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge