Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - January 16, 2011

January 16, 2011

Jag är medveten om din nedstämdhet, min kära. Ja, det är nu 7 år sedan jag gick till andevärlden, du har återupplevt varje ögonblick av den dagen. För mig, min kära, min bortgång var såsom själen hade planerat det, med dig vid min sida. Jag gjorde vad jag levde för, pratade om arbetet med andevärlden och livet efter detta. Andevärlden bara tog min sista suck och på ett par ögonblick gick jag från ett varelsetillstånd till ett annat, en verklig vacker erfarenhet. Det var dags för mig att ge mig iväg och fullborda mitt arbete på andra sidan. Att lämna dig var så svårt, det var en sådan chock för dig. Jag har aldrig lämnat dig, jag visar dig alltid att jag är med dig. Vi arbetar tillsammans nu såsom vi gjorde när jag var vid din sida. Mitt arbete nu är att hjälpa till att guida Mänskligheten ut ur mörkret och in i Ljuset och att föra våra två världar tillsammans, för att avlägsna alla mänskligt gjorda barriärer så att fullt medvetande återigen kan uppnås av alla Människor. Det finns många på denna sida av livet som arbetar mot detta. Det finns också de på jorden som outtröttligt arbetar mot detta och de blir förtalade utav den Mörka Kabalen. Det försöker till och med att hålla de som står för Sanningen till ansvar för situationer som helt klart orsakades av den Mörka kabalen, som i sin desperation att lyckas med sina planer orsakar så mycket skada på er Planet. De dödar helt i onödan dem som vågar stå i vägen. De har ingen Själ, Inga mänskliga känslor berör dem. De är helt i avsaknad av medlidande då de driver på i ett sista desperat försök att ta över er värld. De kommer inte att lyckas.

Sanningen kommer fram, det flödet kan inte stoppas. På detta sätt kommer fler människor att vakna upp till verkligenhet av vad som pågår. Den finansiella terrorismen fortsätter – dessa planer som sattes på plats för generationer sedan. Dumdristigt nog föll regeringarna in i de välplacerade fällorna. De trodde på de lögner och löften från dem vars ända plan var att förstöra dem, att föra dem på knä. Bara uppvaknandet av massorna kan stoppa detta, när ni väl vaknar upp till faktumet att ni leds som får till slakten. Stig tillbaka från den materialism som omger er, den är inte nödvändig, den har aldrig medfört lycka eller frid i sinnet. Kärlek och bara Kärlek kan nå Själen. Enbart detta medför fullbordan. Produkter annonseras på ett förförande sätt så att folk åtrår dem, medan de är speciellt konstruerade för att göra er antingen sjuka eller bankrutta. Det är bara när ni är fullt medvetna av utsträckningen av korruptionen som ni kommer att kunna göra rationella beslut.

Det är så lätt för dem att förföra folk, bort från den hederliga Vägen i Livet. Det hittar deras svaga punkter och spelar till detta. Folk behöver vara starka för att motstå detta. Löften om rikedomar och kändisskap förvrider så många sinnen och leder dem i fel riktning. Vägen utav Sanning och Ljus är inte en lätt väg, många faller av vägen. Ibland måste människor bortföras då de inte har karaktärsstyrkan att se saker och ting till sitt slut. Det krävs mod för att stå upp för sanningen. Ni tvingas att ha att göra med människor som saknar samvete, som dödar och mördar många för att uppnå sina mål. Det har gått så långt, min kära, att ni inte kan tro på någonting som sägs till er oberoende av hur många vetenskapsmän som ger det OK. Det har köpts, de är en del av Planen. Lita bara på er instinkt, ert Högre Självt kommer att guida er. När något känns fel och ser fel ut så är det fel. Det är så enkelt.

Sträck alltid ut en hand till de som är mindre lyckligt lottade och till de vars liv har blivit totalt förstörda av de katastrofer som de försöker att hantera. Er värld är i turbulens, det Goda slåss med det Onda. Även om det ibland ser ut som om det Onda vinner så är det inte så – det är deras sista desperata försök. Ingen regering har modet att stå upp mot detta. De har ingen makt. Det hela är ett låtsasspel. I själva verket så styr de inget alls. Dessa förskräckliga tider kommer bara att vara ett svagt minne när transformationen är fullbordad. Kom alltid ihåg att söka efter sanningen och då kommer ni att finna den. Kom samman i Kärlek och Harmoni och då kommer er styrka att växa. Ert Ljus kommer att utradera det förskräckliga Mörkret som omger er värld. Ät naturliga och biologiska produkter när ni kan, drick rent vatten, håll ers sinnen rena, undvik de distraktioner som noga läggs ut för att avleda er från Ljusets väg. Vi banar vägen för er. Vi kommer att avlägsna så många av hindren för er som vi kan. Håll ert fokus på Ljuset och låt Sanning guida er framåt på Guds väg. Min kärlek ger dig styrkan att gå framåt för att fullborda vårt arbete. Jag förblir din beundrande make, Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Montague Keen,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge