Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - January 9, 2011

January 9, 2011

Min kära, här är vi återigen med våra försök att föra in information till er värld. Jorden är en viktig planet och det är därför som den valdes bland andra planeter för ett övertagande och bortförandet av mänskligheten, behållande bara de som de behöver för att bli deras slavar. Människan sitter i ett Sinnesfängelse som förhindrar honom från att se vad som är uppenbart för de som är vakna och medvetna om vad som sker. Teknologin som används för att hålla er i detta sinnestillstånd ligger ljusår före något som ni är medvetna om. Mikrovågorna de använde sig av nyligen dödade fåglarna och fiskarna. Detta är mikrovågor som används för att orsaka jordbävningar och andra provocerade Katastrofer. Bevisen finns där för alla som söker sanningen – vad ni upplever är hemlig terrorism. Om de som nu är vid makten får som de vill kommer Fritt tänkande och Fritt val är var historia. De vill också dirigera era tankar och val. Ni kommer att finna er själva helt kontrollerade om ni inte vaknar upp till vad som händer och vägrar att vara en del av det. Bara ett medvetet sinne kan stå emot en sådan attack på sinnet. Detta är något som har noga har planerats under generationer. De har tagit över regeringar och institutioner vilka behövs för förstörelsen av den Mänskliga rasen, såsom ni känner till den. Det kommer inte att lyckas.

Min målsättning är att försöka att väcka upp Själen och hjälpa med att återförena er med Ljuset. Det finns många som vill att jag bara pratar om Andevärlden och hur allt är absolut underbart här, men jag kan inte överge alla dessa själar som behöver räddas.

Det är en fråga om Gott och Ont. Ondskan är förklädd för att dra er in, de ler, de är så betryggande då de säger att vad de föreslår är bara för ert bästa och för det bästa för mänskligheten. Det finns få människor som ni kan lita på. NLP (Neuro-Linguistic Programming) används vitt och brett, men det är bara ett av instrumenten som används mot er, fruktan är deras största redskap, undermedvetna meddelanden etc…

Återigen ber jag att de av Ljuset är där för varandra, försök att stödja varandra närhelst det är möjligt. Det är ledsamt att se hur er värld faller samman, ni vet att Nätverket och jag kommer att göra allt för att förhindra det. Bed, öppna era hjärtan till Andevärlden, be att Ljuset blir snart återinfört för att förhindra det hemska lidandet som nu så många upplever. Ju mer Kärlek ni kan sända ut i världen desto bättre, ren Kärlek, Kärlek för era medmänniskor, Kärlek för alla Guds skapelser, Kärlek kommer att besegra ondskan som har tagit över er värld.

Frid och Harmoni måste bli återställd, ni, alla ni är i en position att hjälpa att återställa det. Jag har aldrig sagt att det skulle bli lätt, men belöningen är bortom er tankeförmåga. Det är er gåva till Mänskligheten, framtida generationer kommer att få veta att via arbetet av ett fåtal så triumferade Sanningen över Ondskan. Instrumenten den mörka kabalen har är RÄDSLA och KONTROLL till varje pris. När ni fokuserar er på Kärlek så finns det inget utrymme för Rädsla.

Vi överger er inte när vi går till andevärlden, vi bryr oss fortfarande om er och vakar över er, er alla. Snart kommer vi att kunna göra mycket mer. Vi kommer att spela en aktiv roll i era liv. Kärleken dör aldrig den är för alltid. Våra två världar kommer att länkas samman igen, allt kommer att återställas och det dröjer inte länge.

Jag vet min kära, du tänker att snart blir det 15 januari, då är det 7 år sedan jag återgick till andevärlden. Minnena från den kvällen är fortfarande mycket smärtsamma för dig. Det var tvunget att det blev så, min kära, så att vi kunde avsluta vårt arbete. Jag är alltid med dig och du vet att du är älskad, att vi kommer att vara tillsammans igen när vårt arbete är utfört. Jag förblir din beundrande make, Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Montague Keen,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge