Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - January 2, 2011

January 2, 2011

Då detta nya och mycket viktiga år börjar ber vi på den Andliga sidan att ni blir medvetna om de Drakoniska Lagar som i hemlighet sätts på plats. Acceptera inte tanken att ni inte kan göra något åt det, att ni är hjälplösa, långt ifrån, ni är Själar som råkar vara inkarnerade på Planet Jord för att skydda Jorden från övertagande som sker runt omkring er. Vet detta faktum, ”Ni är många, de är få”, ni är Ljuset, de är Mörkret. Ni är Kärlek och Ljus, det är därför som ni bryr er om era medmänniskor, ni vill skydda dem, alla ni som väljer att göra detta arbete är guidade enbart av Spiritualitet, era motiv är Ärevördiga och kan litas på.

Lagar kan bara göras med gillande av folket och folket uttrycker inte sitt ogillande. Rädsla används, ni ges felaktig information då det gäller Naturliga Mediciner. Du vet min kära att Jorden producerar allt som den Mänskliga Kroppen någonsin skulle behöva. Naturen förser. Den Mänskliga Rasen överlevde under tusentals år genom att bara använda Naturliga Läkemedel och alla de hemska sjukdomarna som ni måste utstå existerade aldrig då. Den hjärntvätt som pågår inom detta område är kriminell och omänsklig, ni är alla Guds Varelser, bara Gud har bestämmande rätt över er. Knyt er till den Kärlek som omger er, var och en av er är viktiga i bilden. Var och en av er valde rollen ni skulle spela för att återställa Planet Jord till Ljuset innan ni återvände till Jorden. Omge er själva med Kärlek och Skratt, försök att föra in Ljus i livet till dem bland er som inte har vaknat upp än.

De enorma förändringarna som händer i er värld för att förbereda er for skiftet till Ljuset får den Mörka Kabalen att bli frenetiska och slå i all riktningar. De använder sig av pengar som aldrig existerade och fruktan för att övermanna er. De som har utmanat dem har överlevt och förblir i deras hem. I det ögonblicket då ni ger efter till Fruktan så har de er i sina händer. De har inget samvete, ni betyder inget alls för dem, ni kan kastas bort, de vill inte ha er i vad de anser vara ”Deras Värld”. Var inte rädda för dem, de kunde inte överleva om ni inte höll upp dem. Tänk på pyramiden, de är bara på toppen, ni alla upptar resten av pyramiden. När ni tar bort ert stöd så faller de. Tänk på detta, de behöver er, å andra sidan så BEHÖVER NI INTE DEM. De är i er Värld, men de kommer inte från er Värld. Vi ämnar inte stå på sidan om och se hur Planet Jord förstörs, och inte heller era vänner från andra planeter, de är redo att assistera er. De har varit fullt sysselsatta med att förhindra de Ondskefulla krafterna från att lyckas med att skapa det Tredje Världskriget. Då vissa arméer har chips så kan de bli kontrollerade av elektronik så att i en krigssituation all Mänsklig Känsla är avlägsnad - hemska saker utförs i ert namn. Vill ni verkligen leva i en sådan värld, ni och bara ni kan förändra det. Var och en av er behöver acceptera att det är er värld. Ingen människa bör vara utan mat, bostad eller värdighet.

Omger er själva med Kärlek. Med Kärlek i era Hjärtan så kommer ni aldrig att skada någon eller något. Be för Fred för hela Mänskligheten. Ja, ni är olika, en del ser annorlunda ut, har olika trossystem, men ni är alla Guds Skapelser, och alla Varelser av Ljuset. Ni har uppmuntrats att frukta vissa grupper – räkna bara hur många gånger i en Nyhetssändning som ni har hört orden Terrorist och Fiender. Det hjärntvättar er att acceptera det som fakta. Det finns inga fakta för att stödja vad de säger. Det är de som kontrollerar era regeringar som bestämmer vad ni blir informerade om. De försöker att hålla er i ett konstant tillstånd av Rädsla och Oro angående attacker på ert Land. Detta är fokusering varje dag i era tidningar och TV. Det finns ingen ärlighet. Det gör bara vad de blir tillsagda.

I England blir ni till och med informerade i domstol att ca fyra så kallade terrorister tog tåget kl 07.40 från Luton till London. Det tåget var inställt den dagen och även nästföljande tåg, så det skulle ha varit omöjligt för dem att vara i London vid de tidpunkterna som bomberna detonerade. Detta är ett perfekt exempel på hur folk bara accepterar vad de blir tillsagda utan att ställa frågor… Ni har tillgång till information, kontrollera själva, bli inte ledda som får.

När skiftet är fullbordat and Fred är återinfört och Mänskligheten lär sig att återigen leva i Harmoni med alla Guds Varelser då är det som ni kan uppskatta hur viktigt ert arbete är som ni utför idag för att detta skall ske. När fullt medvetande är återinfört så kommer alla barriärer att bortföras och allt bli möjligt.

Jag är en del av detta närverk. Vi önskar er alla Upplysning och Harmoni i era liv i detta år av 2011. Vi är tacksamma för er assistans med att öppna sinnen till sanningen.

Mina kära, ett speciellt tack till dig för din kärlek och hängivenhet till mig, din beundrande make, Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Montague Keen,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge