Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - 13 april 2014

Montague Keen - 13 april 2014

Vi gör stora framsteg, min kära. Ljuset vidgar sig och sprider sanningen på sin väg. Det du startade den 2 februari fungerar helt underbart. För varje land som blir involverat i detta så växer ljuset i styrka.

VAR SNÄLL OCH FORTSÄTT ATT ARBETA PÅ OBELISKERNA I ROM TILLS VI SER DET ÖNSKADE RESULTATET.

Då Rom är centrum för korruptionen så måste ni koncentrera er på att stänga av dess energitillgång. ALDRIG, NÅGONSIN, ANVÄNDA TVÅNG AV NÅGON SORT, för det skulle få motsatt effekt. Tvång är inte nödvändigt. Kraften i era tankar är allt som behövs. Jag skulle aldrig föreslå tvång.

Kärlek är ert bästa vapen. De inom Kabalen kan inte skada er om ni sänder dem kärlek, för de vet inte hur de skall handskas med den.

Varje dag i månaden april är viktig. Ni har kanske märkt att vissa datum har valts av de olika religionerna för att de troddes vara speciellt kraftfulla. Så på dessa datum råder jag er att lägga både hjärta och själ in i era meditationer för att motverka den negativa energi som produceras genom de olika religionerna. Se det som ett spel som ni just har lärt er spela. Ni har börjat bli ganska bra på detta. Fram tills nu var det en enkelriktad gata, Kabalen hade allt på sitt eget sätt. Men nu när ni har sett ljuset så gör ni livet lite besvärligt för dem.

De kämpar, går till Vatikanen för att söka skydd, medan Vatikanen i sig själv är i gungning efter allt som har avslöjats angående deras bedrifter i olika rättsfall som har inletts av Kevin Annett. Den mannen har gjort mänskligheten en stor tjänst. Endast han kunde stå upp mot en organisation som har haft fria händer att göra precis som de behagade sedan starten för ungefär 2 000 år sedan. Världen behöver fler människor som Kevin Annett och David Icke, samt ytterligare några framstående individer, som modigt stått upp och vittnat. Mänskligheten har hittat sin röst och är glada för att använda den. Ni är inga får, ni är inga goyim, ni är kraftfulla varelser av ljus som hittat sin väg – äntligen!

Alla har en roll att spela. Alla har hjärta och sinne, använd detta för att skapa fred. Se er framtid såsom ni skulle vilja att den är. Genom att använda er tankekraft kan ni skapa den framtiden. Ord är kraftfulla, mäktiga, och även era tankar har makt och kraft. Undvik de själlösa och sinneskontrollerade TV-programmen. Återställ konsten att kommunicera och konversera. Skratt är ett livselixir.

Välj vad du tillåter komma in i ditt liv mycket noggrant. Allt du ser omkring di är produkter av en sinneskontrollerad TV och utbildning. När du möter en fri själ är det en fröjd att skåda.

Under en mycket kraftfull meditation i vårt hem förra söndagen blev vi visade hur makten i Vatikanen krympte. Den går redan på knäna och med i dess fall går hela maktstrukturen som den stöder. Fortsätt med meditationerna som ni nu ser resultaten av. Ni kan inte bli stoppade. Ni är större och mäktigare, mina kära vänner, än Vatikanen! Tänk på det och kliv in i er egen inneboende kraft. Återför er planet till Ljuset, för den har väntat en lång tid för att ni skall vakna upp och inse vad som gjorts mot er. Ni har sett ljuset och ni ar inte längre beredda att vara offer för Vatikanen och de banker den har skapat.

Livet i ljuset kommer att bli ett enormt äventyr. Ni har så mycket att lära och ta in. Ingenting av det ni fått lära er är sant. Så koncentrera er på att utforska den underbara planet ni bebor. Det finns så mycket mer att lära än vad ni kan föreställa er. Ni kommer att börja se den som om det är första gången, utan de skygglappar som införts av Kabalen. Ni har varit fångar på er egen planet, men ni är nu i färd med att släppa er själva fria utan blodsutgjutelse eller dödande av något slag. Den kraft ni producerar i era meditationer har kommit långt för att förhindra ett tredje världskrig. Bara detta faktum är ett bevis på hur kraftfulla ni är.

Ni är Ljusets bröder och systrar. Ni arbetar tillsammans utan barriärer eller hinder av vare sig ras eller trosbekännelse. Ni håller på att skapa en värld där fred och kärlek är de grundläggande värderingarna. Framtiden för er planet ligger i era händer. Detta är ett stort ansvar. Ni återvände till Jorden för att göra detta. Ni trodde på att ni skulle kunna göra det och, det kan jag försäkra er, ni kommer att lyckas! Ju mer ansträngning ni lägger ned i det ju snabbare blir det verklighet. Då, och först då, kommer ni att bli medvetna om det enorma ni har uppnått. Hela planeten kommer då att bli fri att höja sin vibration med er. Detta är ett gigantiskt företag som planerades innan ni återvände till planeten Jorden.

Ja, min kära, jag vet att Kabalen fortsätter att blockera vägen för dig. Men detta är tillfälligt. Vad du vet, Veronica, vet du i din själ, så håll fast vid det. Det som visades för dig i morse var ett absolut bevis på detta faktum. Det överraskade dig, men det besvarade din fråga. Det kommer att bli små motgångar då och då, men ingenting kan stoppa det som påbjudits eftersom det är skrivet i sten. Allting kommer att ske när det skall ske. Förseningar är bara förseningar, för detta kan inte stoppas.

Fortsätt att hålla detta i minnet och var alltid redo att agera på ett ögonblicks varsel. Du vet vad som måste göras. De som finns runt om dig valdes noggrant och de är förberedda. Lita på att allt är i gudomlig ordning. Mänskligheten kommer att räddas från det öde som påbjudits av Kabalen. De inom Kabalen befinner sig nu själva i de roller som de hade planerat för er. De har ingen alternativ plan. Detta är inte vad de hade föreställt sig, inte ens i sina mörkaste stunder.

Deras tid är ute och de kommer motvilligt att lämna er. Så önska dem trevlig resa. Slösa inte bort er dyrbara energi på dem. Se istället fram emot er framtid. Glöm det förflutna, för det är över. Släpp det!

Min kära, du vet din väg. Håll fast vid den. Du har fått se slutresultatet. Hela skapelsen kommer att fira när vårt mål har uppnåtts. Alla kommer att visa sig själva i en glädjefylld återförening. Förbered dig på att gå vidare framåt. Min kära, jag är alltid vid din sida. Din beundrande Monty!


Website: The Montague Keen Foundation
Översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge