Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - January 13, 2013

Montague Keen - January 13, 2013

Detta är en svår tid för så många av er, då de mörka entiteterna infiltrerar varhelst de kan för att orsaka störningar och kaos i sin desperation för att överleva. Nyligen förde någon in en sådan entitet i vårt hem. Den ständiga störningen i elförsörjningen som har hindrat dig från att utföra vårt arbete är ett exempel på sådan störning. Den söker ut människor som kommer nära dig för att störa vårt arbete och orsaka disharmoni där det inte borde finnas något sådant. Jag vet at det alltid är svårt att få människor att förstå att de har blivit infiltrerade och att de behöver hjälp med att ta bort entiteten. Entiteten själv övertygar dem att detta är ett löjligt förslag – och så fortsätter den att kontrollera dem. Detta har pågått genom hela historien. Snart kommer det dock inte längre vara möjligt att göra detta.

Kom ihåg talesättet, min kära: Många är kallade men få är utvalda. Var stark, min kära, när du står inför ytterligare en kris. Du kommer att få hjälp med att bestämma vem du kan lita på och vem som måste dra sig tillbaka. De som finns inom Kabalen är smarta och de vädjar till människors svagheter och egon och tar snabbt kontroll över deras sinnen. Så du vet inte vem du har att göra med. De attackerar dig och ditt arbete. Men du, min kära, är gjord av hårdare material. Du har tvingats handskas med liknande situationer tidigare och, utan tvekan, kommer det att bli mer av detta i framtiden. Hantera situationen med medkänsla. Försök att hjälpa dem som har överväldigats så att de förstår att de inte längre har kontroll över sina liv, och att de i slutändan kommer att bli förstörda och förkastas när de inte längre kan användas.

Det är en strid som pågår mellan ljuset och mörkret och ni är alla mitt uppe i den striden och kämpar för att överleva. Det stör er sömn och gör att människor blir orolika inför framtiden. Det kommer att komma till en slutpunkt, för ni vet i era hjärtan och i er själ att ljuset alltid triumferar och segrar. Det är bara en fråga om att vara stark och att inte ge efter för rädslan som skapas runt omkring er. Vädret är manipulerat, matbrist skapas, företag tvingas stänga – allt för att skapa kaos och svårigheter. Det är allt en del av deras stora plan.

Människorna inom Illuminaterna kämpar för att hålla sig kvar när allting omkring dem förändras och människor ställer frågor och börjar se Ljuset. Propagandamaskinen är nu öppen för granskning. Människor ser nu igenom de lögner som, inte för så länge sedan, de skulle ha accepterat som en absolut sanning. Ni kan nu se att innan varje tragedi eller situation inträffar så har deras förklaringar, så uppenbara, iordningställts i förväg. Men deras förklaringar passar inte in i dessa situationer längre. Faktum är att detta bidrar till deras undergång. Ljuset lyser på deras handlingar och avslöjar vilka de är. Den stora illusionen har avslöjats. Äntligen börjar mänskligheten se saker och ting som de är, inte vad som sagts vad de är. Så snart ni fattar verkligheten i det hela så är ni på ”torra land”.

Var och en av er åstadkommer detta. Ni tar tillbaka er planet från inkräktarna. Det är svårt att acceptera att så onda entiteter har kontrollerat er och er planet och hållit er som fångar och slavar. Var beredda! Börja undersöka den verkliga sanningen om vem ni är, och er sanna historia, som inte har någon som helst likhet med vad ni fått lära er.

Det är dags nu att ifrågasätta allt och alla. Vägra bli behandlade som får längre. Vi iscensätter allting från denna sidan av livet, så vi har att göra med oppositionen också, genom att hjälpa er att se sanningen. Ni kämpar för era liv och framtiden för mänskligheten. Ni har inte råd att vara självbelåtna. Det är er plikt att avslöja alla de onda som har hållit er i mörker, och er planet i isolering. Mänskligheten ropar efter frihet från tyranni och korruption. Det är dags för dem att lämna er planet nu. De verkar för er som att de är människor, men det är de INTE! De har ingen medkänsla och de föraktar er. De vill ha er planet för sig själva. De kräver bara några få utvalda av er för att tjäna dem som slavar. De ser ner på er som mindre dödliga och ser sig själva som överlägsna er, när det i själva verket är så att ingenting kan vara längre från sanningen är det.

Hursomhelst så vinner ni det här kriget på varenda nivå. De förde krig mot era själar, era sinnen och hela er existens, och de vann nästan! Ni är till stor del skyldiga dem som (under åratal) har mött både hån och angrepp på grund av att de berättade sanningen och avslöjade korruption. Låt kärlek vara er ledstjärna. De korrupta är inte kapabla att älska, för kärlek är att ge och de förstår inte konceptet av att ge. Kärlek överlever och skapar ett avtryck på själen som inte kan raderas. Du och jag, min kära, är ett exempel på detta, inte ens döden kan släcka den.

Jag är medveten om, min kära, att det är den nionde årsdagen av min bortgång den 15 januari. Sörj mig inte, för jag är fortfarande med dig. Jag visar dig varje dag att jag aldrig har lämnat din energi. Det är kärlekens kraft. Att ha kärlek i ditt liv är att ha allting.

Min kärlek växer sig starkare för varje år och ger ditt liv näring och stödjer ditt arbete. Tillsammans kan vi flytta berg.

Din beundrande Monty!


Website: The Montague Keen Foundation
Översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge