Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - January 6, 2013

Montague Keen - January 6, 2013

Jag kan känna din iver och upprymdhet, min kära. Bevisen är nu ute och tillgängliga för alla. KABALEN har EXPONERATS, äntligen! Ja, det har tagit lång tid, men det måste göras noggrant och begripligt. Nu talar fakta för sig själva. Det är en plikt för alla att erkänna de verkliga fakta och handla därefter. Ni, folket, kan nu se hur ni förslavats av en korrupt regim. Ni äger inte ens era egna egendomar, ni är bara hyresgäster. Inte heller äger ni er egen bil. Ni har aldrig fått höra sanningen om någonting. Även era barn ägs av staten, vilken kan och även tar bort dem efter behag.

Som jag har sagt tidigare så hävdar PÅVEN att han äger hela planeten. Ännu en gång vill jag påminna er om att ”ingenting är som det verkar vara”. Titta själva på alla bevisen. Det är nu dags att upphöra med att vara slavar. Sanningen kommer att göra er fria, och sanningen finns där för alla att se. Dr Leonard Coldweil har gjort forskningen för er. Det är dags för er att studera den själva. Ni måste erkänna att det var en mycket smart komplott. Ni blev alla lurade av den. Nu har ni fått alla möjligheter att kliva ut ur träldomen och återta ert arv.

Michael Tsarion har också visat er när och var hela det här bedrägeriet började och hur det planerades för 2 000 år sedan. Ni har matats med LÖGNER om vem ni är och varifrån ni kom. Planeringen som gick över till att ta över mänskligheten är helt fantastisk. Ingen sten lämnades ovänd. De satte upp sina mål högt och de har nästan uppnått dem. Vi, i andevärlden, kunde inte tillåta att detta skedde. Vi har bemödat oss om att visa er vad som gjorts mot er. Nu vaknar ni upp i tusental och accepterar inte längre det ni fick lära er i det förflutna.

Utmana allting: sluta upp med att bara acceptera att ”det är lagen”, och acceptera att lagen inte skyddar er eller det som är ert, det skyddar endast företagen. Det är dags nu att enas och komma tillsammans. Kabalen kan inte fungera utan ert samarbete. Så fråga er själva: VEM HAR DEN VERKLIGA MAKTEN? Ju förr ni inser detta faktum ju snabbare kommer ni att befria er från slaveriet!

Detta är första gången i er historia som ni har fått den här möjligheten att ta tillbaka er makt och därmed befria mänskligheten. Var säkra på att ni kan göra detta. Ni är inte ensamma, Universum, liksom den andliga världen, är med er just nu. Om vi kunde göra det för er så skulle vi göra det. Men detta är något ni måste göra själva.

Maktens tempel börjar falla sönder. Det behövs inte mycket för att få bort dem. De skyddar bara sitt eget. De bryr sig inte om er. Ni är bara slavar som tror på illusionen som skapades av dem. Ni har allt att se fram emot, tänk på firande över hela världen när ni klipper av bojorna och ser LJUSET. Med tanke på den hastighet som världen håller på att vakna upp på så är den nästan redo att kapa banden till Kabalens förslavande av mänskligheten.

Vet att era familjer i andevärlden är med er, vartenda steg på vägen, i detta, den mest spännande resan i era liv. Några av de fantastiska människorna från det förflutna är med er på Jorden för att hjälpa er i det här uppdraget.

Vatikanen kommer att få ansvara för sina brott mot mänskligheten. Den är ansvarig för så mycket som har hållits väl dolt bakom de till synes omtänksamma ansikten som visas för allmänheten. Snart kommer det att försvinna, det kommer att försvinna utan ett spår av dess onda styre.

Övertagandet av Amerika sker nu: men få lägger märke till tecknen. Brott har begåtts för att ta bort folkets rättigheter att försvara sig själva. Stäng av era TV-apparater som bara tjänar till att hålla er under kontroll – ni kommer aldrig att hitta sanningen där. Det är allt en del av sinnes- och tankekontrollen som har skapats för att förslava er. Det amerikanska folket tror att de har rättigheter, det blir intressant att se vem som vinner den kampen. Världen ser på när de spelar ut den nu. Vad det amerikanska folket tror på, och vad som är riktiga fakta, är två fullkomligt olika saker. Låt det som sker i Amerika bli en läxa för er alla.

Vi måste sluta nu för Veronica har arbete som måste göras med de människor som kommer att anlända inom kort. Allt kommer att avslöjas när tidpunkten är den rätta. Kom tillsammans i kärlek och ljus och dela med er av er forskning. Hjälp till att öppna dessa sinnen som är rädda för att öppna upp för sanningen. De behöver vägledning.

Ingenting kan stoppa oss. Tillsammans har vi makten och viljan att övervinna allt motstånd. Min kära, njut av att få vara med dina vänner. Jag kommer också att vara närvarande. Vi kommer dit!

Min kärlek är din för alltid. Din beundrande Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge