Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - 27 januari 2013

Montague Keen - 27 januari 2013

Med upplysning upplever man en större förståelse för den illusion som använts till att hålla er förslavade. Ni ser Ljuset nu och med det kommer kärlek, och denna kärlek återkopplar er med Gud (Allt Som Är). Ni återvänder till den ”universella fållan”. Anslut er till denna kärleksenergi, där det finns kärlek kan det inte finnas rädsla eller sjukdom. Lär er ännu en gång att se med kärlek på allting, även på dem som du uppmuntrades till att frukta. Din kärlek kommer att skingra deras makt över dig. Älska dig själv, detta är viktigt, för om du inte kan älska dig själv så kan du inte älska någon annan eller något annat.

För att kunna ändra på samhället så börja med att förändra dig själv. Du kan inte luta dig tillbaka och vara beroende av politiker och liknande för att ändra på någonting. De är, trots allt, ansvariga för kaoset runt omkring er. Ni är arkitekterna bakom den stora förändringen. Skapa i ditt sinne den värld som du skulle önska dig, där människor älskar varandra och där det inte finns något våld och ingen rädsla, där fred är allenarådande. Ni kan alla göra det. Allting är nu på plats för att detta skall kunna ske. Alla måste skapa detta tillsammans. TA TILLBAKA ER MAKT!

Där det finns rädsla, skapa då glädje, och rädslan försvinner. Se till att dina tankar och handlingar är av en ren avsikt, sedan finns det inte plats för lidande eller aggression av något slag. Du vaknar upp från en mardröm som du har levt i under århundraden. Du kan hela världen. Ta bort alla hinder som skapats av religion, regeringar, rasolikheter etc, och du kommer att bli fri. Sådana väggar har avsiktligen skapats för att hålla dig under kontroll. Er värld måste förändras, så dessa väggar måste rivas ner. Ditt mantra för detta bör vara: JAG VILL HA FRED, INTE KRIG. JAG VILL HA KÄRLEK.

Ni har separerats från kärlek, ändå är kärlek allt som finns. Acceptera att du behöver kärlek och se hur din värld förändras till det bättre. Ni behöver varandras kärlek. Kärlekens vibration måste finnas i ditt hjärta och i din själ. Kom ihåg att för att finna kärlek så måste du först GE DEN. Där det finns kärlek finns inget krig, våld eller sjukdom. Kärlek är perfekt välsignelse. Alla väggarna är inget annat än en illusion

Bristen på kärlek är ansvarig för allt som är fel i er värld. Kärlek är energi, en underbar energi. När du har kärlek i ditt liv så har du allting. Tänk med ditt hjärta och lev genom ditt hjärta. Sinnet är kontrollerat, det är en matris. Genom att älska det du fruktar så neutraliserar du det. Det gäller också människor. Detta är den verkliga makten - KÄRLEKENS MAKT.

När sanningens ljus uppträder så visas allt det som hållit er i mörker. Även om de använder sin makt till att hålla er i okunnighet så kämpar de en hopplös kamp. Varje gång en själ omfamnar sanningen jublar man här i andevärlden. Vi är med er varje steg på vägen. Vi ber dig att kliva fram och sprida sanningen. Dela med dig av din kunskap med alla du möter, för att öppna upp en annan människas sinne för sanningen är mycket givande. Du behöver inga vapen för att erövra världen, du behöver endast kärlek och sanning. Ni har alla valt att vara de som tar bort mörkret och återvända till ljuset. Njut av resan, för den är den mest spännande resan i era liv.

Jag ber alla er som anslutit er till den andliga världen att erbjuda skydd åt dem som befinner sig vid frontlinjen vid denna övergång. Alla behöver delta i detta. Genom att sända kärlek och ljus så spelar ni också en roll. Det är den största rollen i era liv just nu, för så mycket beror på den.

Korruptionen som så framgångsrikt har dolts i generationer är nu ute i det fria, exponerad i all sin förnedring. De kan inte längre kontrollera flödet av exponeringen. All korruption måste exponeras och avlägsnas. Det finns ingen plats för korruption i en värld där kärlek och fred råder. Inget land kommer längre att bli attackerat. Inga människor kommer någonsin att leva i rädsla för krig igen. Ni, allesammans, gör detta möjligt genom att omfamna ljuset.

Min kära hustru får många meddelanden om kärlek från människor runt om i världen. De uppskattas alla och de tjänar till att länka samman så många länder. Det är kärlekens makt och kraft som gör det möjligt för Veronica och mig att fortsätta att arbeta tillsammans. Vi är så glada över att så många av er djupdyker i historien till forna dagar för att fastställa sanningen, en tid innan de mörka krafterna tog över. Det är dags nu för er att veta vem ni är, och er historia.

Ni frågar varför det iriska DNAt finns i så många länder, om det ni fick lära er i den korrupta historien var sant, att de var analfabeter, okunniga och ohyfsade? Faktum är att de var världens lärare för 2 000 år sedan! De är den ARISKA RASEN. Bevisen kan inte längre hållas dolda, det kommer att exponera för alla att se. Sanning kan inte förnekas för er i all evighet. Kom tillsammans i kärlek och harmoni och för fram denna förändring. Ni har makten att göra detta!

Min kärlek lämnar dig aldrig. Jag visar dig att jag är med dig hela tiden.

Din beundrande Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge