Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - 12 oktober 2014

Montague Keen - 12 oktober 2014

DET FINNS INGEN GRYMMARE TYRANNI ÄN DEN SOM GENOMFÖRS UNDER SKYDD AV LAG OCH I RÄTTVISANS NAMN.
Charles de Montesquieu

Ni kommer att ha en anledning att komma ihåg dessa ord när ni går vidare mot år 2015. Var medvetna och informerade så att era beslut kommer efter att ni studerat alla möjligheter. Skrämseltaktik har använts för att påverka alla beslut som gäller själva er existens. De osynliga striderna rasar runt omkring er. Propagandan är kraftigare än någonsin. Allt som är möjligt används för att hålla kvar kontrollen över er värld. De har teknologin och använder den emot er: hälsan, banksystemet, lagar – allt har använts för att förstöra den medvetna människan.

De av er som har vaknat och är medvetna måste nå ut till dem som behöver en hjälpande hand för at vakna upp. Det har aldrig varit ett större behov för mänskligheten att komma samman än vad det är nu. Lägg undan alla skillnader. Oavsett religion, politik eller ras. Ni måste stå tillsammans som En mot förstörelsen av er planet och livet så som ni känner det. Tillsammans kan man åstadkomma stora saker. Det är viktigt att ni är medvetna om alla de sätt som ni attackeras på så att ni kan skydda er själva.

Ni bör också vara beredda på kollapsen av Kabalen och vad det innebär. Det kommer att vara nödvändigt för er att lära er ett nytt sätt att leva livet på Jorden. Se på det som kontrolleras av Kabalen: produktionen av livsmedel och tillgång till vatten, bankerna, ungefär allting som är nödvändigt för livet på Jorden som ni har levat det upp till nu.

Veronica och jag har meddelat detta under många år nu. Hon kommer att följa mina instruktioner när det gäller de laboratorier som skall producera naturliga mediciner som kommer att behövas när all drogbaserad medicin inte längre tillverkas. Hela ert liv kommer att förändras. Det blir nödvändigt att se till att det finns ren luft att andas, rent vatten och mat utan kemikalier. Alla sjukdomar orsakas av de kemikalier som era kroppar inte kunnat tolerera.

Hårt arbete och god planering måst finnas i livet i den Nya Tidsåldern av fred och kärlek. Så snart allting är på plats kommer det att bli som ett paradis på Jorden. Ni är de utvalda som valde att förbereda er planet för dess ljusa, nya framtid. När allt som är korrupt är borttaget kommer ni att bli kvar med ett ”rent papper” att börja om på. Ni kommer att få vägledning av era vänner från andra planeter, och naturligtvis, från den andliga sidan av livet.

Kunskap kommer att delas av alla länder och mänskligheten kommer att bli ETT, med alla som bidrar i vänskap, kärlek och fred. Detta är framtiden som ni arbetar mot. Våra Center kommer att förse er med information, råd och vägledning. Mänskligheten kan inte lämnas med osäkerhet om vad man skall göra.

Vår tacksamhet går till alla som har donerat pengar till köpet av vårt första Center. Vet att era bidrag kommer att användas för att skapa ett bättre liv för alla.

Det är viktigt att ni är fullt medvetna om att många håller på att tas över av ett virus som invaderar hjärnan. Detta virus är inte av en medicinsk typ. Det har använts till att arbeta för Kabalen, speciellt till att attackera dem som arbetar för fred och harmoni. Människor är omedvetna om detta virus som angriper hjärnan. De blir ovilliga offer att tycka synd om istället för att de skall bli beskyllda. Mänskligheten attackeras på många plan som ni ännu inte är medvetna om.

Allt detta balanseras av de många vackra själar som har vaknat och kommit samman till gagn för mänskligheten och er planet. De har lagt alla konstlade skillnader åt sidan och de ser framåt mot en bättre framtid för alla i en värld utan krig eller stridigheter av något slag. En värld där SANNING kommer att segra.

Du kommer att få lära dig din sanna historia och dessutom förstå livet på Jorden i all sin komplexitet. Allt som varit dolt kommer att öppnas för dig. För det är nödvändigt att känna till SANNINGEN. De som i hemlighet tog kontroll över er värld för sina egna onda syften kommer att tvingas ta konsekvenserna av sina handlingar. De har dödat ostraffat och de har inte visat någon som helst respekt för mänskligt liv. Allt detta kommer nu att förändras och var och en av er kommer att ha en hand med i spelet som skall åstadkomma denna förändring.

Ta itu med det nuvarande, se framåt, och vet att du kommer att få det att hända. Avvisa alla försök att hålla dig i ett mörkt kontrollsystem. Det är dags nu att förlösa er alla från träldom. Smaka på friheten och njut av allt som frihet – verklig frihet – kommer att medföra. Ni har tagit de första stegen mot ert mål, och ni kommer att lyckas. Ni kan nu se igenom alla LÖGNERNA, falska alarm, nödsituationer och resten av det. Dessa situationer har inte längre en önskad effekt.

Arbetet med leylinjerna måste fortsätta. Ni gör ett gott arbete på dem. De nya leylinjerna behöver välkomnas och omfamnas. Ni håller på att lära er hur er planet fungerar och är glada över att kunna hjälpa i dessa svåra tider.

Det kommer inte att dröja så länge nu, min kära. Vi är nästan där. Sanningen kommer att segra.

Som alltid, din beundrande Monty.


Meddelande från Veronica

Det enda skälet till att jag delade information om mina attacker är för att göra er medvetna om signalerna som kommer från er kropp när den är under attack. Jag var inte medveten om dessa signaler, i annat fall hade jag förflyttat mig från faran. Folk från andra länder har kontaktat mig om deras attacker. Det är viktigt att dela med sig av sådan information. Det var ingalunda en uppvisning av rädsla. Om jag hade tillåtit rädslan att ta över skulle jag ha gått in i ambulansen till sjukhuset i Dublin. Jag VISSTE att jag inte skulle gå med på det och jag litade på min instinkt.

Ett hjärtligt tack till alla för era vänliga önskningar om tillfrisknande.

Med kärlek, Veronica.


Website: The Montague Keen Foundation
Översättning: Gertie DahlbergOm du vill hjälpa Veronica att sälla igång sitt nya Center kan du göra en donation här:
Paypal


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge