Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - 5 oktober 2014

Montague Keen - 5 oktober 2014

Allteftersom ni närmar er slutet på Kabalens härskande blir deras önskan om att sätta igång krig mer akut. Attacker på individer blir mer frekventa och allvarliga. Ni skall veta att Ljuset snabbt tar över mörkret eftersom fler och fler människor vaknar upp och vägrar att acceptera diktaten från deras korrupta överherrar. Ni har fått underbara bevis på nya leylinjer – mer aktiva och kraftfulla – som nu tar över er planet. Jorden förbereder sig för den Nya Tidsåldern och arbetet på leylinjerna är själva nyckeln till frihet, fred och glädje. Ni är nästan framme nu.

Ni känner inom er att arbetet med leylinjerna är viktigt och ni har förmågan att åstadkomma de förändringar som krävs för att eliminera de Mörkas makt. Goda människor kommer samman och delar kunskap och expertis och på så sätt bereder de vägen för Ljuset. Ert arbete på leylinjerna är uppskattat på båda sidorna av livet. Det kommer att få sin plats i historien om dessa tider. Er värld förändras till det bättre mitt framför era ögon.

Det är ett virus som angriper sinnena hos de människor som de Mörka ser som farliga. Dessa människor är inte medvetna om att de har ett virus. Ledtråden för närvaron av det är att de nu bara säger vad Kabalen vill att de skall säga. Det hindrar dem från att genomföra sitt verkliga arbete och det förändrar deras sinnen för allt som är ljust. Precis som Ebola-viruset som producerades för att angripa kroppen så angriper A-viruset sinnet. Offren är totalt omedvetna om detta.

Ny forskning, som delgavs dig min kära Veronica, visar att Irland har världens tätaste koncentration av heliga platser. Kabalen har alltid varit rädda för att Irland skall vakna upp. Varje gång som Irland började vakna så förhindrades det. Jesuiterna organiserade och övervakade den irländska förintelsen – den som ni fick höra var en hungersnöd! Nej … Irland producerade skeppslaster med mat som irländarna själva inte fick äta av. Den maten togs bort under vapenhot och människor dog av svält. Planen var att döda så många irländare som möjligt och sedan flytta folket till platser som USA, så att det irländska DNAt skulle blandas med annat DNA och på så sätt inte längre vara ett hot. Det finns en irländsk sång: ”Glömd är den ras som ingen känner till”. Fråga er själva varför Kabalen lägger så mycket möda på att förstöra Irland och hennes folk!

Irland har en mycket hög procent av fluor i sitt vatten för att förslöa sinnena hos folket. EU har gjort sitt bästa för att förstöra de heliga platserna genom att bygga vägar tvärs över dem. Bankerna har bedrägligt tvingat Irland på knä. Nu har smarta mätapparater tvingats på dem så att strålning kan användas för att förstöra den ras som Kabalen fruktar mest av alla. En ras vars skrifter går tillbaka 6-8 århundraden efter Kristus på deras forntida språk av OGAM, ett språk som hittades i Virginia i USA. Detta var INNAN ni lärde er att Amerika upptäcktes! Vad säger detta er om den historia ni har fått lära er?

När det irländska folket vaknar och inser vilka de är, då kommer Kabalen att upphöra att existera. Vårt första Center måste bli på Irland, för Irland är NYCKELN och det kommer att avslöja allting. Ni måste gå vidare in i ljuset med den SANNA HISTORIEN om ert förflutna. Det kommer att lysa upp vägen till framtiden. Stora ansträngningar görs på båda sidor av livet för att få till stånd förändringarna.

Ni behöver bli medvetna om de svarta, magiska ritualer som utförs varje dag. Ni har blivit så vana vid att se dem att ni inte ens tänker på dem. Så ni frågar aldrig VARFÖR? Det finns svart och det finns vitt – allt kan användas antingen för ljuset eller för mörkret. Alla hemliga sällskap använder mörk magi: Vatikanen använder den varje dag!

Det finns många böcker i detta ämne. Energin från heliga platser kan också användas genom svart magi för mörka syften. Veronica upplevde detta nyligen när mörk magi användes för att tunna ut hennes blod i avsikt att framkalla en massiv stroke, en som hon inte borde ha överlevt. Vi här i andevärlden har försäkrat oss om att något sådant inte skulle ha hänt och vi såg till att hon fick omedelbar hjälp.

Jag talar om detta endast för att försäkra att om detta skulle göras mot er så skall ni veta vad det är som sker. Min näsa rann hela tiden utan kontroll, och mina ögon rann också. Ändå hade jag ingen förkylning. Jag vet nu att det var min kropp som försökte skydda mig från vad som hade gjorts mot den. Den varnade mig för attacken. Min energi blev stulen.

Jag har nu återhämtat mig från den attacken.

När Veronica och R satt vid matborden (den 19 september) blev den stol som Veronica satt på väldigt kall. Hon kände att hennes anus tvingades att öppna sig och som om en ispigg infördes och fortsatte upp i hennes kropp. Denna metod användes för att döda henne i det forntida Egypten när hennes energi och identitet stals. Smärtan i hennes huvud var outhärdlig och hennes mun fylldes okontrollerat med vätska. R flyttade Veronica från stolen och upplevde sedan kylan själv när hon försökte sätta sig på den. R tog kontroll och sände de mörka energierna tillbaka till där de kom ifrån. Återigen var Veronicas energi dränerad.

Detta upprepades åtta dagar senare, men Veronica visste vad som måste göras och fick stöd av M som talade henne igenom det. Jag bad Veronica att dela detta med er så att om någon av er någonsin skulle uppleva en sådan attack så vet ni att ni kan sända de mörka energierna tillbaka dit där de kom ifrån. När ni nu närmar er övergången så snabbas saker och ting upp och energierna blir mer intensiva. Men tyvärr kommer attackerna att bli vanligare också.

Ni håller på att skapa en ljus, ny framtid för er planet som svarar genom att skapa helt nya leylinjer för att försäkra att tillräcklig energi kommer att finnas tillgänglig för alla. Ert arbete är nästan klart och ni är nu i slutskedet. Kabalen förlorar sitt grepp och kämpar för att överleva.

Tala med varandra om hur ni kommer att hantera den situationen när den uppstår. Var beredda! Kom ihåg att våld föder våld och det kommer inte att finnas något behov av det. Era planer måste övervägas och täcka alla alternativ och möjligheter. Sanningen kan inte längre döljas. Det ligger i ert eget intresse att förvärva så mycket sann information som möjligt. Rädsla kommer att användas för att hålla er under kontroll, men sanningen skall göra er fria. De 99 % är inte beredda att stödja pyramiden av kontroll ett enda ögonblick längre. All hjälp ni behöver kommer att finnas tillgänglig. Allting har planerats men det är alltid ni som ber om hjälpen då den fria viljan alltid räknas med.

Jag vet, min kära, hur ledsen du är över att det planerade besöket till Irland måste ställas in. Du vet att det kommer att ske inom en inte alltför avlägsen framtid. Vissa människor behöver sättas på plats först. De som förstår är med dig till 100 %. De som fortfarande sitter inlåsta i 3D-världen måste vi tycka synd om. De är rädda för att lämna vad de ser som en säker 3D-exisens och de kommer att motsätta sig all förändring och framåtskridande av något slag. Skicka dem kärlek och ljus, för de behöver det verkligen. Var snälla och skicka både kärlek och ljus till alla vars medverkan behövs för att åstadkomma övergången. De behöver ert stöd. Och ta medvetet bort alla band som Kabalen kan tänkas ha på er, antingen det är genom religion eller staten. Njut av friheten som detta kommer att föra in i era liv.

Min kära Veronica, det har inte varit lätt för dig. I ditt hjärta vet du att du kommer att lyckas. Vi är nästan där.

Jag förblir som alltid din beundrande Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Översättning: Gertie DahlbergOm du vill hjälpa Veronica att sälla igång sitt nya Center kan du göra en donation här:
Paypal


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge