Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - November 11, 2012

Montague Keen - November 11, 2012

Kom ihåg att du kan tro på vad du vill, men du är ansvarig för vad du väljer att tro på.

Dessa ord uttrycker vikten av vad du väljer att tro på. Du kan inte längre vända ett blint öga till vad som så uppenbarligen inträffar runt om dig. Kabalen har planer som skulle chockera dig ända in i märgen. De har följt en noggrant planerad väg för att åstadkomma förstörelsen av er värld så som ni känner den. De behöver inte er längre. Det är därför de översvämmar din luft med aluminiumpartiklar och tillsätter fluor i ert vatten som orsakar sjukdomar och mycket lidande.

Varför står du overksam och låter dig och de dina behandlas på det här sättet? Det är dags nu att ni alla vidtar åtgärder för att skydda mänskligheten. Du fick veta, min kära, att för femtio år sedan var mänskligheten redo för övergången. För att förhindra detta införde Kabalen GM-livsmedel, genetiskt modifierade livsmedel, chemtrails etc, som förhindrade den naturliga processen. Nu kämpar ni för att slutföra denna mycket nödvändiga och naturliga process. Skall ni låta denna möjlighet att kliva ut ur den tredje dimensionen misslyckas också?

MEDVETANDET VÄXER INTE GENOM ATT NI FÅR VETA FAKTA - DET VÄXER GENOM SÖKANDET EFTER DEM.

Detta är en kritisk tid för mänskligheten. Ni har inte den lyx som kallas tid. Ni måste ta ansvar och agera nu. Det finns så många vägar som leder till SANNINGEN. Sök inte i religioner efter den för där hittar ni den inte. De blockerar istället er övergång, precis som den gjorde för femtio år sedan. Tillåter ni verkligen att de gör det igen?

Människorna i Andromeda försökte ge sig till känna för er för att hjälpa er för ungefär fjorton år sedan, men rädslan för att kliva in i det okända förhindrade detta. Är ni beredda på att nu vara modiga, trygga i vetskapen om att ni står för sanning och ljus och inte längre kommer att stödja en korrupt regim som avsåg att förstöra er?

De döljer inte sina planer. De är övertygade om att ni är så förblindade av trivialiteter att ni inte kommer att se vad de håller på med. Ni har så mycket att se fram emot. Det är ni som skall besluta när ni skall ta steget. Snälla ni, stå inte bredvid och se på när er planet blir ruinerad genom girighet. Varenda själ har den gudomliga rätten att få andas ren luft, att dricka rent vatten och att äta mat som naturen har avsett.

Många av er blir störda i livet för att orsaka stress och rädsla. Det visar bara på hur desperata de är. Stöd varandra. Låt andra också få veta att de inte är ensamma och att de kan överleva. Ni behöver varandra i denna svåra tid. Allting kan vara skrämmande när man inte förstår det, eller varifrån det kommer.

Återupptäck din egen inneboende styrka. Du kan göra det. Du behöver bara be om det. Mänskligheten har överlevt så mycket i gångna tider. När du lär dig din sanna historia så kommer du att få se detta själv. De som bär ansvaret för att ha förändrat er världs historia kommer att få stå till svars för sina brott mot mänskligheten. Deras byggnad av kontroll kommer att falla sönder till stoff när de tonar bort från er världs historia. I framtiden kommer den endast att vara känd som en dålig episod i mänsklighetens utveckling. Solen kommer at lysa igen och ge ut sina helande strålar och dess värme kommer att omfamna och trösta mänskligheten som det var meningen att den skulle göra.

De flesta länder vaknar nu upp och ser sanningens ljus, och följer det. Det kommer inte att finnas något behov av krig eller arméer, så dödandet kommer att ta slut. Ni har blivit bombarderade med krigspropaganda, men ni är nu medvetna om det meningslösa i allt sådant. Det bara händer, om och om igen, och det är bara namnen på länderna som ändras. De behöver blodet som strömmar och den energi som kommer av rädslan, som skapas av krigen.

Kom tillsammans och ignorera de falska skillnaderna mellan raser och trosbekännelser. Lär er vem ni verkligen är och varifrån ni härstammar!

”Vet vem du är”.

Det är dags nu att tala ut. Korruptionen som har tagit över allting i er värld måste stoppas. De kan inte längre gömma sig bakom sina MASKER. De blir mer utsatta för varje dag.

Vi håller starkt emot ett Tredje världskrig. Guds folk vill inte ha det. Det har aldrig funnits, och det kommer inte att finnas, ett skäl för att förklara krig. Iran är ett fredligt land. Många av dess folk härstammar från de forntida irländarna, och till många andra länder kan de också hävda, rätteligen, att de har en blodkoppling. DNA ljuger inte utan utrycker faktiskt den VERKLIGA SANNINGEN. Så underbart det kommer att bli i framtiden när alla de som härstammar från det forntida Irland kommer att besöka Irland för att utforska sina rötter och lära sig sin egen sanna historia.

Ni har fått veta tidsplanen för slutförandet av överföringen och vad som måste göras innan den inträffar. De rätta personerna har kommit fram för att hjälpa er. Mer hjälp behövs. Vi kommer att sträva efter att få fram den till er, och finansieringen för att se till att det genomförs. Det är en stor börda för dig, men du har nu någon du kan lita helt på, som arbetar vid din sida. Vi valde väl, min kära. Han är en på miljonen. Du har rätt, han återvände till Jorden speciellt för detta uppdrag. Ni har arbetat tillsammans i det förflutna. Du förstår vad som måste göras och du har kommit lång väg redan.

GEO-TEKNIK, UNDERJORDISKA STÄDER och GENETISK INGENJÖRSKONST HAR ALLT BLIVIT AVSLÖJAT Var snälla och undersök detta själva. Det skulle förklara så mycket. Det är viktigt att veta vad ni står inför. Vilken typ av vetenskapsmän skulle planera och producera sådana saker för att användas mot sin egen art?

Önska Prudence en lycklig 21-års födelsedag från mig, Säg till henne att jag kommer att vara där i anden! Njut av att vara med din familj och dina vänner. Jag är alltid med dig när vi fortsätter att slutföra vårt arbete på Jorden. Var lycklig, min känna. Ingenting händer utan mitt godkännande.

Din beundrande Monty!


Website: The Montague Keen Foundation
Översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge