Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - November 18, 2012

Montague Keen - November 18, 2012

Min kära, det är hjärtevärmande för oss att se när människor vaknar upp till det faktum att de som kontrollerar er värld också kontrollerar er media. Det är så de har lyckats hålla sig i mörkret angående sina planer för er värld. När ni nu hör sanningen berättas på era TV-apparater då vet ni, utan några tvivel, att ljuset har triumferat!

Ni var så upprymda över att få veta att många i Irland stämmer bankerna. Så TILLS BANKERNA SVARAR PÅ ANGKLAGELSERNA så behöver inte folket betala några lån! Irlands folk är att gratulera för detta. De är de första som försöker ta över bankerna. Det kommer att bli intressant att se hur detta utspelar sig.

Tvivla aldrig för ett ögonblick på att Ljuset kommer att återvända till Jorden. Vägen kanske blir stenig ibland, och många hinder kommer att läggas i vägen, men ingenting som ni inte kan övervinna. Ni genomlever nu alla den sista tiden. Propagandan som de mörka tjänarna har öst över er är nu avslöjad. Det fungerar helt enkelt inte längre för dem. Även deras eget folk står nu upp och avslöjar de lögner som hållit ihop allt för dem.

Deras korthus befinner sig på en mycket skakig grund. Fåren är inte längre beredda att fortsätta med att stötta upp det. Allt som inte är baserat på sanning kommer att krympa ihop och falla och ni börjar se alltsammans runt om er. Den hjärntvätt som gjordes för att hålla er på plats fungerar inte heller längre. Vad som sker är en gemensam ansträngning: Andevärlden och de som är öppna för vägledning från anden gör nu ett fint jobb.

Barnmisshandeln som var topphemlig under åratal börjar nu öppet diskuteras för första gången. Min kära, du försökte att föra fram detta till allmänhetens kännedom för många år sedan, men du hamnade mot en ogenomtränglig tegelvägg, oavsett hur mycket du försökte. Nu har den väggen kraschat, den kommer att falla, och sanningen om omfattningen av misshandeln kommer att presenteras och exponeras. Detta är en viktig del av reningsprocessen.

Ingenting av detta slag kommer någonsin mer att tolereras. De stora maktcentra som en gång regerade kommer att upplösas och försvinna från Jordens yra för alltid. Detta sker just nu, mitt framför era ögon, precis som det skall göra. Vid den här tiden nästa år kommer ingenting att vara som det är idag. Avlägsnandet av makt kan inte ske över en natt, för det är en gradvis process av avslöjande och borttagande.

De rätta människorna måste också vara på plats för att plocka upp bitarna och ta världen framåt mot en fredlig framtid. Ett tillfälligt kaos kan inte undvikas för detta är ett massivt projekt och kan inte forceras fram. Vi har övervägt alla eventualiteter. Allting som är korrupt, på något sätt, kommer inte att tillåtas att överleva, men en del kommer att försöka!

Många av er har fått se framtiden i syfte att uppmuntra er fram emot det önskade resultatet. Dela gärna denna information för det kommer att ge andra styrkan att avvisa den mörka livsstil som de har blivit vana vid. Förändringar kommer inte så lätt för många av er. Ni måste inse er styrka och ert antal: ni är de 99 % - ni är många och de är få!

Forntida portaler blir nu aktiva än en gång. De för med sig upplysning till många människor. Hemligheter som var väl dolda kommer nu att avslöjas och information förs fram i ljuset som kommer att göra er både förtjusta och förvånade. Detta sker i många länder. Det upptäcks nya saker varje dag när Jorden ger upp sina hemligheter. Det är en spännande tid att vara på Jorden i. Information kommer att ges när ni sover och när ni är i djup meditation. Allt detta är lagrat i ert undermedvetna och ni kommer bara att veta saker, utan att veta hur ni kan veta det.

De av er som vet att ni har en roll att spela i övergången bör förbereda er för att handla på ett ögonblicks varsel, när än kallandet kommer. Vi behöver det där överraskningsmomentet. Energiförändringarna blir då mer kraftfulal. Gå med dem: de ger er styrkan att delta i avlägsnandet av mörkret. Allt kommer att bli klart när vägen uppenbaras.

Min hustru har haft några ansträngande dagar. Var snälla och förstå, om ibland, vår länk inte är lika kraftfull som vi skulle vilja. Hon är bekymrad över avslutet av sitt arbete på Jorden. Vänligen förstå, hon har många bekymmer att handskas med.

Jag önskar, min kära, att jag fortfarande fanns bredvid dig.

Din beundrande Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge