Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - 2 juni 2013

Montague Keen - 2 juni 2013

Förändringarna som nu sker I er värld, både energimässigt och fysiskt, kan inte stoppas. De kommer att ta fram förändringar i det kontrollsystem som har hållit er i mörker. Många kommer att stiga fram för att tala ut och be om förlåtelse för att de arbetade emot mänsklighetens bästa. De kommer att avslöja vad det är ni har att kämpa emot och när Kabalen avser att göra sitt drag för att försöka förgöra mänskligheten.

Jag har ingen önskan om att låta alarmerande, men att bli varnad i förväg innebär att ni kan beväpna er i förväg. Kabalen hoppas att överraskningsmomentet skall göra att ni inte är på er vakt. De har förberett kloner som lyder alla order utan att ifrågasätta. Deras teknologi och er värld av mörker kan inte vara mer skilda åt. För dem är ni alla ingenting annat än myror som måste krossas utan nåd. De av er som är vakna måste agera som ledare för att vägleda dem som ännu inte vaknat, till säkerhet. Att komma tillsammans är så väldigt viktigt, för tillsammans har ni makten att ifrågasätta auktoritet, och utan ert tillmötesgående så har de som kontrollerar er ingen auktoritet.

Ni har sett vad som kan hända när människor kommer tillsammans för att stödja och uppmuntra varandra. Irlands kvinnor är att gratulera. De har visat att när ni agerar tillsammans så får ni resultat. De har framgångsrikt stämt bankerna (fredagen den 31 maj) och de vann sin sak. Nu kan bankerna inte längre sälja inteckningar på bolånen och få bort människor med våld från deras hem. Detta gjordes på ett helt fredligt och lagligt sätt, och alltid med värdighet. Detta är vägen framåt för er alla. Nu kommer de att fortsätta att stämma Vatikanen, Regeringen och Polismyndigheten.

Detta är folkets makt i handling! Det är bara toppen av isberget och deras framgång med bankerna kommer att leda dem vidare för att ta bort allting som har gjorts för att förgöra mänskligheten. Detta var det första steget med att plocka bort alla de korrupta metoder som syftade till att förstöra livskvalitén på Jorden. De som lutar sig tillbaka och inte gör någonting är skyldiga till medhjälp för Kabalen. Genom deras passivitet ger de tillstånd till att förstöra mänskligheten. En del kanske dåraktigt tror att eftersom de har pengar, en position, eller särskilt en viss religion, så är de säkra. Jag måste påpeka här och nu att det absolut inte är på det sättet.

De som önskar ta över er värld bryr sig inte om sådana trivialiteter. De vill ha allt som ni har, och det är själva grunden. De kommer att använda alla till buds stående medel för att få det. Det är dags nu att vakna upp och hjälpa dem som försöker förhindra detta övertagande av er och allt ni har. Luras inte av leenden av tillförsikt och plattityder av era så kallade ledare. Allt är bara ett spel för dem. De har ingen som helst respekt eller hänsyn för någon av er.

Jag försöker måla bilden som den är så att ni skall kunna se klart vad som görs. Och ännu viktigare vad ni måste göra för att skydda er själva och dem som är beroende av er. Det finns propaganda som flyter runt och verkar vara för bra för att vara sann. Jag kan försäkra er att den är det. Den väg som ni är på är inte en lätt väg, men ni kommer att lyckas. Era handlingar kan snabba upp det hela, men er passivitet kommer att förstöra många liv och livskvalitén på Jorden. De av er som blir kvar får då uppgiften att återuppbygga och återupprätta allt som var bra och hälsosamt på Jorden. Ni kommer att få kunskapen att kunna göra detta. Den andliga världen skall hjälpa till med detta. Vi kommer att ha Centers i alla länder vars enda uppgift är att återställa livet på planeten Jorden för att bli vad det var avsett att vara sedan tidernas begynnelse.

Kabalen har använt rädsla och lidande för att skapa sitt imperium. Vi kommer att använda oss av kärlek för att föra samman hela mänskligheten igen. Ni har fått förtroendet att utföra detta stora uppdrag. Det är ett enormt ansvar, men det är ett som ni har valt att ta på er. Låt er inte distraheras från er väg av falska profeter. De kommer i alla former så var alltid uppmärksamma.

Jag vet att detta är svårt för dem av er som är vakna att ha tålamod med dem som verkar vägra att se vad som ligger klart framför deras ögon. De accepterar fortfarande det som de lärt sig om vad de ser, istället för att se det som det faktiskt är. Dessa människor är beroende av att andra talar om för dem vad de ser och känner, för de har överlämnat allt ansvar till andra. Denna praxis måste upphöra, för den gör er till själlösa marionetter.

Skydda de små! Uppmuntra dem till att ifrågasätta allting, för det är på det sättet de blir intelligenta, ansvarsfulla varelser av ljus som är oberoende och kan undersöka och tänka själva. Om de antar den inställningen till livet kommer allt som var falskt och korrupt att snabbt försvinna och aldrig återkomma. Den illusion ni nu lever i kommer att exponeras och snabbt blekna bort från minnet. Ni kommer då att se att mänskligheten ha många olika aspekter som alla är liknande.

Skillnaderna kommer att bli accepterade som en norm, och de kommer aldrig mera att orsaka rädsla och misstro. Söndra och Härska kommer aldrig mer att användas för att skapa krig och falska fiender. Ni har använts till att attackera oskyldiga människor och deras egendomar därför att ni trodde på lögnerna att dessa människor är era fiender. Genom att göra så handlar ni som robotar och hjälper dem som vill förstöra er och det som är ert.

Du är inte bara en kropp. Du är en själ, och din essens är det verkliga DU. Din kropp är bara det yttre skalet. Kabalen har lagt hela tyngdpunkten på kroppen. De har aldrig nämnt din essens, det som är viktigast. En del kallar essensen ditt Högre jag. Det spelar ingen roll vad du kallar det, men det är viktigt att du lär känna det. Din essens eller Högre jag är för evigt, men din kropp är endast för en livstid. Kroppen har ingen betydelse alls. Din essens är där all kunskapen från alla dina livstider finns. Allt som du vet är lagrat där och väntar bara på att du skall koppla in dig till det.

Vad väntar du på? Tänk bara ett ögonblick på att upptäcka vem du är och vad du har uppnått i andra livstider. Det finns så mycket mer i livet än du har letts till att tro på. Allt har hållits dolt för dig. Har du någonsin undrat varför?

När Veronica och jag var tillsammans på Jorden i den senaste livstiden frågade hon mig ständigt: ”Vem är du? Vem är du egentligen?” Hon visste i sin själ vem jag var för hon hade känt igen mig, precis som jag gjorde med henne.

Gå vidare framåt med tillförsikt i säker vetskap om att du är på rätt väg. Tillsammans kommer vi att skapa ljuset som är nödvändigt för att alla skall bli en del av det.

Min kärlek omger dig Veronica vid denna svåra tid. Din beundrande Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge