Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - 8 juni 2014

Montague Keen - 8 juni 2014

Min kära, lägg undan allt en stund och titta tillbaka på saker och ting med ett öppet sinne. Du tog de steg som behövdes för att släppa loss den energi som tillät mycket av det som var dolt att frigöras in till det offentliga rummet. Dina planer på att fortsätta detta arbete har nu lockat många så kallade experter, som har mobiliserats av Kabalen, för att förringa vårt arbete och orsaka förvirring inom många människor. Skrämseltaktik har med framgång använts under generationer och det fungerar fortfarande för svagare sinnen. Dessa människor som ser sig själva som experter, och som vet allt bättre än någon annan, är utnyttjade av Kabalen. Det är viktigt att du distanserar dig själv och vårt arbete från dem. Distraktion och förvirring används alltid av Kabalen, det är allt de har kvar för att försöka hålla fast vid den lilla makt de fortfarande har. Genom att förhindra Ljuset från att bli fullt aktiverat så fortsätter de med sitt korrupta styrande. Alla måste ställa sig frågan:

ÄR JAG, ELLER ÄR DET JAG OVETANDE GÖR, EN HJÄLP FÖR KABALEN ATT FORTSÄTTA SITT ONDA REGERANDE I VÅR VÄRLD?
DÖDAR DU FÖR DERAS RÄKNING? FRAMTVINGAR DU DERAS LAGAR?

Är du fortfarande fast i den 3-dimensionella världen som skapats för dig av Kabalen? Se in i ditt samvete och fråga dig själv: ”Vad gör jag för att göra det möjligt för Ljuset att ta bort allt som är mörkt och korrupt?” Det kommer snart en tid när du tvingas stå inför den frågan, så du behöver vara förberedd. Det finns så många fina människor där ute som har modet att leda vägen. Deras vägledning är fullt tillgänglig för alla. Beslut måste tas för du kan inte luta dig tillbaka och hoppas att allt skall försvinna. Det gör det inte! Ditt handlande vid den här tiden är av stor betydelse. Står du med de 99 % och förenar dig med mänskligheten, en mänsklighet som är förenad i kärlek och ljus och som vill leva i frid och harmoni. Detta är dess mål och det är väl värt att komma tillsammans för.

Veronica och Andrew (Bartzis) ger er en möjlighet att visa att ni kan komma samman i harmoni, att förena er potential för att frigöra all den goda energin som har varit fångad av Kabalen för att förhindra er från att få tillgång till den. Det är nu första gången det har blivit möjligt att göra detta. Det fordras att mänskligheten kommer samman som Ett för att göra detta. Veronica och hennes vänner startade upp detta förra månaden och vi har sett resultaten på båda sidor av livet. De vetenskapliga bevisen finns där för att visa att det fungerade. Bli inte avskräckta av nejsägare. De kommer att komma upp med alla skäl under solen för att påstå att det inte kan göras, om det inte sker på deras sätt. De kommer också att komma upp med falska uppgifter för att skapa tvivel i tveksamma sinnen. Jag säger till er nu: det kan göras, och det kommer att göras. Titta bara på alla avslöjanden som har inträffat sedan Veronica gjorde lanseringen den 26 maj, och fråga er själva hur det gick till. Var det av en tillfällighet?

Man måste inse faktum. Det är upp till var och en av er att ta sitt ansvar. Att vidta åtgärder för allas bästa. Er värld är i en enda röra med så många störningar och en manövrering för att skapa orsaker för att start ett nytt världskrig. Kabalen ser detta som sin enda räddning. Er tystnad och medgörlighet gör det möjligt för dem att fortsätta på sin väg.

Det är dags nu att ni får lära er er sanna historia. Veronica vidtar nu åtgärder för att göra den allmänt känd. Fråga dig själv varför det fanns ett behov av att dölja den, och ersätta den med ren fiktion som har hållit er instängda och kontrollerade. När du förstår vem som skapade denna fiktiva historia så kommer allting att bli klart som dagen. Är du redo för detta avslöjande?

Vi har tvingats leda er försiktigt mot detta, eftersom det nu finns tillräckligt med ljus för er, så att ni kan ta in alla fakta om ert slaveri. För att bli de ni egentligen är så behöver ni lära er varför ni blev förslavade, och varför det är nödvändigt nu att frigöra er från denna mycket grymma förslavning. Fakta måste inses och oväntade beslut måste fattas. Ni är kraftfulla varelser av ljus som fördummades och tvingades att acceptera en livsstil som är totalt främmande för ert sanna jag. Ni har varit hjärntvättade och kontrollerade i en sådan grad att det inte finns någon tankefrihet alls. Ni har varit mekaniserade att lyda och tjäna. Men tack och lov så närmar sig den tiden ett snabbt slut. Frihet vinkar och det är dags att omfamna den.

Meditera så ofta du kan, för det kopplar in dig till ditt Högre jag och din andliga familj. Koppla bort dig från alla falska nyheter som är propaganda som endast tjänar till att snärja dig och hålla dig kvar i en 3-dimensionell värld. Allt som visas på TV är noggrant kalkylerat för att fängsla er. Det håller er i ett mentalt fängelse där ni inte kan tänka själva. Ända tills nu har ni varit omedvetna om hur kontrollerade era liv har varit.

Genom TV blir ni vägledda till vad ni skall äta, dricka, hur ni skall klä er och vart ni skall gå. TV upptar din tid så mycket att du inte längre umgås tillräckligt med de människor som finns omkring dig, och du kan inte längre tänka själv. En falsk verklighet har skapats som hindrar dig från att tänka själv eller vara ute i naturen. Allt detta lämnar dig i ett tillstånd där du inte kan fatta ena beslut. Det gör också att du är omedveten om de massiva förändringar som skett runt omkring dig när Ljuset har etablerats och vårt arbete kommer att bära frukt.

Tillsammans kommer vi att kunna vidta alla nödvändiga åtgärder för att befria er värld från galenskap av korruption och kontroll. Vi kommer att göra det fredligt och med kärlek i våra hjärtan för mänskligheten. Detta är er stora möjlighet. Kom samman som En och allt kommer att gå bra.

Min kära, jag är fullt medveten om de hinder som ständigt placeras framför dig på vägen. Försök att se dem som det som Kabalen försöker göra för att hålla fast vid sin makt. Varje dag ger mer problem. Ja, det är svårt för dig, men du har viljan att fortsätta trots svårigheterna. Jag ber att kärlek och ljus skall sändas till ditt arbete. Det är för mänskligheten!

Var stark, min kära. För alltid din beundrande Monty!


Website: The Montague Keen Foundation
Översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge