Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - December 30, 2012

Montague Keen - December 30, 2012

Så många av er skadas, oavsett det är genom sjukdom, emotionella eller finansiella problem så bombarderas ni av mörka energier och ni har svårt att höja er över dem. Det kommer inte att vara. Det har gjorts för att försöka hindra er att vakna upp och se all den information som undanhållits er i åratal. Låt er inte distraheras av detta hur dåligt ni än mår. För att du själv har skadats betyder inte det att du har tillåtelse att skada andra vars intentioner är hedervärda.

Ni är alla i detta tillsammans och kämpar på samma sida med ett mål i sikte – att avlägsna den Mörka Kabalen! Kabalen använder samma formel varenda gång för att uppnå sina mål. Ser ni inte att genom att döda era barn så hoppas de att kunna ta bort era rättigheter så att de kan stifta lagar som gör att ni hamnar i deras klor? Tänk noga på det här, för ni har allt att förlora. Infiltratörer är placerade för att vädja till massorna så att det verkar som att ni inte bryr er om att ni inte gör som de kräver.

Lär er från de fruktansvärda tragedierna. Känn igen formlerna och se er om efter de verkliga förövarna. De ger inte upp så lätt. Ni måste vara vakna och alerta för att kunna se bakom den officiella historien. Ni har inte fått veta sanningen. Var ståndaktiga och låt er inte gå med på något ni sedan ångrar. Sanningen är ibland konstigare än fiction och Kabalen skrattar åt er. De spelar ett spel med er. De visar faktiskt i förväg vad de har för avsikt att göra, och ni ser det inte ändå.

Kabalen är säker på att ni är tillräckligt sovande och inte kommer att märka vad de gör. De uppskattar mycket det faktum att de har kommit undan med så mycket under så lång tid. Det är nu upp till er alla att läsa allt det som dolts för er. Modiga människor kommer nu fram med det för att ge er möjligheten att förstå den verkliga sanningen.

Du såg, min kära, att portarna till den Inre Jorden avslöjades. Du frågade: ”Vem skapade EJ FLYGZONER?” (över norra och södra polerna). Varför var det så viktigt för dem att hindra er från att känna till dem? Det finns så mycket mer för er att lära er om er planet. Ni behöver veta varför er värld är i det tillstånd den är i dag och varför kontrollen ligger i så få händer. Religionerna har gjort mer för att kontrollera massorna än något annat, ändå klamrar människorna sig fat vid dem på grund av den rädsla de har ingjutit i människor om platser som inte finns.

Gå framåt in till år 2013 med ögonen vidöppna och med kärlek i era hjärtan och i den säkra vetskapen att ni är på rätt väg där sanningen är det främsta. Det finns tillräcklig information ute i det offentliga rummet för att övertyga er om att ni ständigt har ljugits för av de som fattar besluten. Sluta upp med att vara offer. Det fordras mod att sluta med att vara ett hjälplöst offer, men ni måste kliva in i er egen kraft.

Antikens historia har alla svaren. Ja, ni behöver gå tillbaka så långt för att kunna förstå varför världen befinner sig i sådant kaos nu. Det var då det stora övertagandet började. Ni har ljugits för och kontrollerats som får ända sedan dess. ”Kärlek ändrar allt”. Det är så sant. När mänskligheten lär sig att älska, istället för att frukta varandra som ni har lärt er, då kommer dödandet att upphöra och det blir fred för hela mänskligheten.

Ju mer kärlek ni ger ju mer får ni. Varje varelse på Jorden behöver bli älskad och omhuldad. Sänd KÄRLEK till situationer som verkar hopplösa, vänta sedan för att se hur energin förändras. Låt kärlek bli ert vapen. Använd det för att ta fram förändringarna som behövs.

Många av er förstår inte att ni först måste älska och acceptera er själva innan ni kan älska varandra, eller använda kärlekens kraft för att åstadkomma fred och harmoni. Ni är riddare i skinnande rutningar som kommer att rädda er planet ur de otrognas händer. Allting kommer att falla på plats när tiden är den rätta. Ni behöver bara vara öppna för det. De som bara strävar efter ekonomisk vinning kommer att lämnas kvar vid vägkanten. Det är dags att omvärdera dina värderingar, eftersom de skapar en sådan rädsla och stress som tar över ditt liv totalt och du missar att se hela bilden och din egen del i den.

Många av er är måltavlor på grund av ert arbete för rättvisa och sanning. Ni måste inse detta faktum och åberopa skydd och vägledning. Ta ansvaret för ditt liv och ditt välbefinnande. Stäng alla dörrar för möjliga attacker och grunda dig hela tiden och be om skydd. Skydd kan inte ges utan att man ber om det. Du har fått lära dig detta den hårda vägen, min kära. Du antar att det bara är otur, men när dina ögon är öppna så ser du klart att du har valts ut för angrepp för att försöka hindra dig att utföra ditt uppdrag.

Så snart du inser detta faktum kan du ta itu med det. Detta visar hur alerta de inom Kabalen är, de vet vilka alla är och de vet deras roll i att förverkliga övergången. De inom Kabalen FRUKTAR DIG och det är därför de attackerar dig. De anser att din roll är viktig så du måste acceptera ATT DET MÅSTE VARA SÅ! Det är upp till dig att använda alla medel som står till förfogande för att skydda dig själv. Du har ingenting att frukta, förutom fruktan i sig själv. Omge dig själv med kärlek och ljus.

Veronica, min kära, livet fortsätter att vara en kamp för dig. Att försöka hålla alla på rätt spår och bli skyddade är inte en lätt uppgift. Du behöver stödet av dem runt om dig. Ni är ett team och bör agera som ett sådant. De hinder och blockeringar som uppstår skickas till dig för att pröva dig. Fortsätt att arbeta i säker vetskap om att vi kommer att lyckas. Jag går på den här ensliga vägen med dig, min kära. Vi har älskat varandra under många livstider. Svunnen kärlek är kraftfull, den kan inte dö. Den skall värderas som något ovärderligt. När du finner den, uppskatta den!

Låt oss gå framåt, min kära, i kärlek och ljus.

Din beundrande make Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge