Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - 28 april 2013

Montague Keen - 28 april 2013

Önskan om fred och ett återvändande av kärlek till planeten måste ligga på första plats i både hjärtan och tankar hos alla eftersom det Stora Uppvaknandet expanderar och ökar i styrka. Var och en av er är viktig. Er framtid och framtiden för er planet beror på vilka steg och vilka åtgärder ni tar vid den här tiden. Er planet rensas nu från de mörka energier som har härskat över er: deras tid är ute!

Det finns de som nu önskar distansera sig från De Mörka. De vill avslöja allt som förut var dolt. Många är under belägring och hindras från att tala ut. De Mörka tjänarna kan inte kontrollera alla, endast dem vars liv domineras av TV och de så kallade tidningarna. Dåraktiga människor som accepterar, utan ifrågasättande, allt som televisionen presenterar för dem.

Ni måste var och en ta ansvar för vad ni accepterar som sanning. Ni är inga marionetter. Ni har tankeförmåga, så använd den! Säg NEJ till krig och NEJ till att invadera andra länder. Era medmänniskor behöver ert beskydd. Jag har sagt tidigare att allt är en del av PLANEN för att ta över. Dåraktiga människor tror på ursäkterna som framförs av Kabalen och därigenom hjälper de dem att förstöra land efter land.

Visst är ni intelligenta nog att se detta själva. Det är så uppenbart. När ni vaknar upp till detta så kommer dödandet att upphöra och freden återvänder. Människor är kontrollerade idag som aldrig förr. Ni har ingen frihet alls. Ni har tillåtit att detta sker, för genom er tystnad har ni gett ert samtycke. Vill ni verkligen som sömngångare gå mot utrotning?

Ni måste hitta er röst och säga ifrån. Vägra att vara tanklösa marionetter längre. Ni är kraftfulla varelser av ljus. Tillåt detta ljus av sanning att lysa klart och fungera som en fyrbåk för andra som kommer till er för vägledning. Ni kommer att få all hjälp ni behöver. Ni behöver bara be om det och den kommer att ges till er. Ha tillit och tro på er själva. Ni kan göra det.

Se på er själva som vad ni är, inte som ni fick höra att ni är. Tro på att ni kan göra det och ni kommer att göra det. Allt är en fråga om att tro på er egen kraft och att veta vem ni är. Sluta tro på propaganda som nu (i sanningens ljus) verkar så löjlig och så uppenbar. Skratta åt försöken att skapa rädsla och se med klara ögon på vad som presenteras för er. Då, och endast då, kommer ni att kunna ta bort bojorna som har fängslat er mentalt såväl som fysiskt. Det är dags att ni tar tillbaka er frihet. Ta kontroll över era egna liv och bli de andliga varelser som ni faktiskt är.

Öppna upp för era guider och hjälpare, de väntar ivrigt på era rop efter vägledning. Era hjärtan kommer att vägleda er, så lita enbart på era hjärtan och själar och er väg kommer att bli klar. Detta är en så viktig tid i era liv. Ni har inte råd att göra misstag. Mänskligheten kommer att komma tillsammans som en, för det är vad den är och alltid var, tills övertagandet skedde.

De själlösa måste avgå härifrån och lämna er i fred för att ni skall kunna återhämta er och etablera frid och harmoni bland alla människor. Titta på vad som användes till att kontrollera livet för människan: PENGAR! Vem uppfann det monetära systemet? Vad hade de i åtanke? Det var helt säkert inte människans bästa intresse eftersom det har tjänat endast till att förstöra livet för människan. Det kommer inte längre att vara nödvändigt för människan att vara en slav under det. Dess syfte var att förslava mänskligheten. Försäkra er om att era barn växer upp fria från detta slaveri. Det är dags att utmana alla som kontrollerar er och se dem för vad de egentligen är.

Titta in i deras ögon. Se på kroppsspråket också, för de som härskar talar om för er vad som uppenbarligen INTE ÄR SANT. Snart kommer de att inse att lögner inte längre fungerar. De kommer att känna sig så utsatta att de inte längre fungerar. Det är så enkelt som det. Skratta åt historierna de kommer upp med för att pressa er till att acceptera ett nytt krig. De har ingen högre uppfattning om er intelligens, för de tror att ni fortfarande är marionetter som lyder sina herrar. Visa dem att det inte är så. Tro på er själva!

Läs böcker om andlighet som ger vägledning om hur man kontaktar sin egen andlighet. Ni behöver bara ledas i rätt riktning och det kommer att gå bra. Sådana böcker hjälper er att lita på er intuition och ni kommer sedan att bli den ni är. Tiden, så som ni känner den idag, kommer att upphöra att existera. Detta gör er fria att utforska och njuta av världen runt om er. Åldrande är också kontrollerat av sinnet, man tenderar att bli vad man förväntas bli, utan en tanke på att man kan kontrollera detta själv.

När jag var på Jorden så såg jag aldrig mig själv som gammal. Att bli gammal är ett sinnestillstånd, ett som jag inte hade någon önskan att ta in. Så jag levde livet fullt ut ända till min bortgång. När ni lär er att ta kontroll över era egna liv så blir detta en norm för er. Ert hela liv förändras till det bättre när ni tar tillbaka kontrollen. Det behövs inte ett krig för att göra detta, endast kärlek i era hjärtan och förtroende för er själva att veta att detta är vad ni måste göra.

Min hustru och jag skulle vilja ta det här tillfället att tacka alla dem som önskade henne ett Grattis på Födelsedagen. Att sända kärlek till varandra är just vad som behöver göras. Låt kärleken lysa igenom, att lysa upp varje dag och att göra livet ljusare för alla dem som bor på Jorden.

Oroa dig inte, min kära, allting faller så vackert på plats. Vi kommer att vägleda dig när tiden är den rätta. Vad som måste göras kommer att bli gjort.

För alltid vid din sida, min kära, din beundrande make Monty!


EN NOTERING FRÅN VERNONICA
Jag har blivit tillfrågad om information om vad folket på Irland har gjort. Ni finner en del information på websidan www.montaguekeen.com


Website: The Montague Keen Foundation
Översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge