Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Montague Keen - 2 november 2014

Montague Keen - 2 november 2014

VÄRLDEN FÖRÄNDRAS GENOM DITT EXEMPEL - INTE GENOM DINA ÅSIKTER!.
(Anon)

Mina vänner på planeten Jorden, jag ber er att ta er tid att tänka på er position. Det är viktigt att ni alla förstår fullt ut vad ni står inför. Ni måste alla spela er roll i uppgiften att rädda mänskligheten och er planet. Det finns tillräckligt med information tillgänglig för att ni skall kunna uppfatta vad det är som görs av dem som önskar ta över er planet. Blunda inte för den mycket allvarliga situation ni befinner er i. Atlantis och Lemurien misslyckades med att vidta nödvändiga åtgärder och fick ta konsekvenserna av det. Lyssna på era hjärtan och själar, inte på trollen som försöker hålla er kvar i en tredjedimensionell värld. De kommer att en dag få ta konsekvenserna av sina handlingar – att försöka hålla kvar mänskligheten i den tredje dimensionen är ett brott!

Bevis på deras korruption visas nu varje dag. Det ligger i ert eget intresse att utforska detta och ta de steg som behövs för att frigöra själar från sådant slaveri. Fängelsegrindarna har öppnats – har ni modet att bli fria? Era själar skördades vid dopet, ta dem tillbaka! Det är er rättighet. Ni är själva ansvariga för er egen själ. De beslut ni fattar nu är för evigt. Var snälla och tänk över detta allvarligt. Det fordras mod att stå upp och bli någon att räkna med. Har ni modet som krävs för detta?

Kampen för att ta över er planet rasar runt omkring er. Har ni ögon att se detta? Att blunda för det är inget alternativ. Det kommer inte att försvinna. För varje dag som går så ser de som är uppvaknade tydligare vad det är som sker och kommer samman för att göra motstånd mot det och det hjälper er andra att förstå vad ni står inför. Ta tillbaka er makt! Använd er makt och sluta upp med att vara slavar. Förbered er för att göra förändringarna som skapar en framtid som skall respektera allt liv på Jorden.

När de korrupta faller (och det kommer de att göra) är ni då redo att producera mat och allt som är nödvändigt för att upprätthålla livet på Jorden? Med ert stöd kommer våra Centers att göra detta, men det kan inte göras utan er hjälp. Veronica är medveten om de åtgärder som de korrupta förbereder sig för att ta för att hålla sig kvar vid makten. Forntida demoner används för att stjäla frekvenser och hålla sig fast vid dem. De kan använda många former för att attackera, såsom djur t ex.

Människor är inte medvetna om sådana möjligheter och avfärdar dem helt. De har använts i alla tider med stor framgång. Att ignorera dem är inget skydd för er. Livet på Jorden har blivit riskfyllt. Undersök sätt att skydda er själva och de runt om er. Jorden är katalysatorn. Andra planeter är beroende av att ni fattar de rätta besluten. Många själar har återvänt från Atlantis i hopp om att de kan förhindra att en sådan katastrof händer igen. De tar kontakt med Veronica från så många länder: Kanada, Spanien, Österrike, Holland, Ryssland etc.

Förstå att sport, musik, TV, filmer etc alla är utformade för att hålla er sovande och kontrollerade. De har använts som fängelsevakter och ni har njutit av fångenskapen fram tills nu. Nu har era ögon öppnats och ni vill bli fria. Era fångvaktare har haft hundratals år på sig för att förbereda sig för övertagandet. Ni, å andra sida, har just nu vaknat upp för det och ni måste vidta åtgärder. Informationen finns där, så ni kan inte åberopa ovetande. Det finns goda och bra människor där ute som ger av sig själva för att hjälpa er att vakna, för att rädda era själar och er planet.

De som påstår att jag skapar rädsla kommer verkligen att få lära sig vad RÄDSLA är för något om övertagandet någonsin blir av. Det är alarmerande att se att Ebolaviruset har kommit in i så många människor som nu blandar bra information med oriktiga och vilseledande uppgifter. Många av dem var betrodda, men nu kan man inte längre lita på dem. Det är en kamp för sinnet. Var medvetna och uppmärksamma på det. De korrupta använder alla vapen till sitt förfogande. Deras arsenal ä enorm.

Ni har blivit medvetna om hur ord används och hur svart magi används varje dag. Den är kraftfull och det har varit deras valda vapen under århundraden. Veronica fick uppleva det nyligen och lärde sig hur effektivt det var. De som styr över er värld har agenter och sändebud som agerar när de får order om att göra det, och de kommer att gå hur långt som helst för att kunna sitta kvar vid makten. De får inte känna varandra, för det skulle försvaga kontrollsystemet.

Ni måste förstå allt detta så att ni kan skydda er själva. Jag är en av tolv på vad ni kallar den andra sidan av livet. Vi är Nätverket. Vårt uppdrag är att skydda planeten Jorden. Veronica har träffat mina kollegor i Nätverket och hon vet att vi kommer att fungera som rådgivare vid Övergången. Detta är vår önskan. Vi kommer att kunna visa oss själva och tala fritt med er så snart kontrollen som binder er kommer bort. Då blir allt möjligt och allt kommer att avslöjas. Kampen för era själar är obeveklig. Om man vinner hela världen men förlorar sin själ är man ingenting.

Mina budskap har blivit mer seriösa. Vi behöver att ni vaknar upp till er svåra situation. Kärlek, och endast Kärlek, kommer att hjälpa er. Kärlek för era medmänniskor. Medkänsla för dem som lider på grund av Kabalens önskan om krig. Sänd kärlek och ljus till hela mänskligheten, speciellt till de själar vars frekvenser har fångats av härskarna på er planet. De behöver er hjälp för att bryta sig loss. Använd er meditation till att skicka dem kärlek och ljus. Vi behöver er hjälp för att befria dem. Kom tillsammans som aldrig förr och arbeta mot att befria mänskligheten från slaveri.

”Ingenting är som det verkar vara”. Vanligtvis är det tvärtom. Acceptera inte blint vad ni får höra genom TV etc. Det är ofta inte sant. Sluta vara marionetter!

Min kära, vi närmar oss. Saker och ting öppnar sig snabbt nu. Din arbetsbelastning ökar dagligen. Försök att vila dig. Det är svårt att ta hand om allting men folk kommer att förstå.

Vi finns alltid här för dig. Som alltid din beundrande Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Översättning: Gertie DahlbergOm du vill hjälpa Veronica att sälla igång sitt nya Center kan du göra en donation här:
Paypal


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge