Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa 31 oktober 2014

Mike Quinsey - SaLuSa 31 oktober 2014

Vi vill upprepa att ingenting kan förändra ditt öde, som är att lämna den tredje, lägre dimensionen bakom dig, för utan det så missar du vägen och kan inte lyftas upp och ut ur den dimensionen. Möjligheterna att höjas upp är obegränsade och om du är på den vägen bör du redan ha gjort sådana framsteg att du har etablerat dig på den vibrationsnivån som kommer att föra dig säkert igenom.

Du kommer att få all den uppmuntran du behöver, och när din medvetandenivå ökar får du en större förståelse för vad du behöver göra. Håll dig alltid i Ljuset som du omger dig själv med och vet att du är trygg i det och skyddad från varje försök att störa din plan för Uppstigningen. Tillåt att de lägre vibrationerna passerar igenom dig utan att du involveras i dem.

De tumult som många länder går igenom just nu är ett tecken på att de har försökt att lösa sina problem eller olikheter med våld, något som aldrig kan vara svaret på sådana situationer. Detta kommer att fortsätta tills man inser att endast genom samarbete kan man uppnå en lösning som kommer att föra fram till en varaktig fred. Er historia är ett monumentalt testamente över upprepade försök att härska genom våld och visar att fred som uppnås med sådana metoder aldrig varar.

Svaret på alla sådana problem är tillämpningen av ”kärlek” och förståelsen för att ni alla är Ett. Ja, vi vet att tills folk är redo att svara an på det sättet så kommer ni inte att komma särskilt långt, men alla lösningar har en början när fröna väl har såtts. Kärlek är en mycket kraftfull energi som kan åstadkomma underverk när allt hopp verkar ha förlorats. Därför är det viktigt att de som kan ge och dela med sig av de högre energierna är hängivna sina roller.

Efter många livstider i de lägre vibrationerna kan ni nu möta utmaningen som de presenterar, och allteftersom du gör framsteg verkar problemen bli mycket lättare att handskas med. De inkommande högre energierna som strålas in till Jorden från andra civilisationer är till stor hjälp. Du kan vara säker på att många av dem är medvetna om er situation och är mycket glada över att få möjligheten att hjälpa er. Det är verkligen så att när ni framgångsrikt har uppnått er Uppstigningen väntar många civilisationer glatt på en inbjudan att få träffa er. Det kommer att bli gradvisa sammanträffande, vilket är en logisk konsekvens när ni alla tar er plats i Kosmos. Emellertid är det mycket som skall ske innan sådana tider kommer, men ni är på väg att höja er och bli kosmiska varelser.

Detta är underbara tider som skall förknippas med Jorden och hennes resa in till de högre vibrationerna. Många själar skulle ha velat vara en del av den här upplevelsen, men ni som har valts ut är de som är bäst lämpade att ta på er de uppgifter som ligger framför er. Ni är mycket mer än ni är medvetna om för närvarande, och det är som om ni kommer ut ur ett drömtillstånd. En del av er kanske liknar det vid en mardröm, men oavsett hur ni ser på det så har tiden nu kommit för en massiv förändring i framtiden.

Ha tålamod och förbered er själva så att ni kan använda era bästa förmågor för att hjälpa andra att vakna upp för sanningen. Många själar är helt omedvetna om att det inte finns något sådant tom en total död, eftersom själen är odödlig. Ni kanske använder olika kåpor eller mantlar för att göra olika erfarenheter i era liv, allt efter behov, men själen är alltid suverän och håller fast vid kärlekens ljus.

Vi är både förvånade och glada över att ni har tagit på er era uppgifter med sådant engagemang. Instinktivt vet ni vikten av den här tiden och era gemensamma ansträngningar håller nu på att uppnå framgångar som ligger bortom er vetskap. Så tappa aldrig tron på din förmåga och vet att du har mycket hjälp för att försäkra att du klarar av de krav som ställts på dig. När du öppnar upp så kommer du att märka att du har långt större förmågor än du tror. Det är skälet till att du valdes ut för den här sista tiden, och vi vet att du kommer att lyckas med dina uppgifter.

Faktiskt är det så att för en del av er är den här tiden inte er första erfarenhet, och av den orsaken kanske ni känner er på välbekant mark. Var medvetna om att betydelsen av den nuvarande tiden för både er och Moder Jord inte går obemärkt förbi, och varelser från många civilisationer har samlats för att följa er Uppstigning. Vi vill påminna er om att detta är det första tillfället som ni kommer att ha stigit upp utan att göra övergången genom ”död” av kroppen!

Det kommer att finnas så mycket att lära som är helt nytt för dig, och det kommer att ställa dig på vägen till att bli en kosmisk varelse. Det ligger förstås en ganska bra bit framför dig, men vi vill gärna att du skall veta vad du kan förvänta dig i de högre vibrationerna. Varje ansträngning du lägger ned nu kommer att bli väl belönad och du kommer inte att ångra ett enda ögonblick. Under tiden blir du gradvis upplyst om de förändringar som kommer att vara de första av många, och de hjälper dig att snabbt anpassa dig till de nya vibrationerna. Det är där vi kan vara till stor hjälp och dela med oss till dig fördelarna av våra erfarenheter. Vi vill hjälpa dig att ta igen den förlorade tiden då du hölls tillbaka och snabbt introducera dig till de många saker som kan snabba upp din övergång till de högre världarna.

Ingen själ kan veta någonting om livsplanen för en annan själ. Därför bör man alltid vara försiktig när man bedömer en annan själ, för du kan inte veta vad framtiden håller i sitt sköte för dem. Var och en av er har gjort era åtaganden när det gäller ert framåtskridande. Ibland ingår karmiska behov, som är antingen goda eller dåliga, som ni kanske skulle kalla dem. All karma, oavsett vem som är inblandad, kommer att ge de lärdomar som hjälper själen att utvecklas. Så behandla alla upplevelser och erfarenheter som avgörande och viktiga för utveckling och upplyftning.

Jag är SaLuSa från Sirius och glad över att vår kontakt med er har hjälpt till i er evolution. Tänk på att vi har dragits allt närmare er seder sådär 70 år tillbaka, och under den tiden har vi noterat er snabba tillväxt i medvetandet. Detta kommer att fortsätta när vibrationerna fortsätter att höjas upp, och under tiden möjliggör de för er att helt och hållet lämna de lägre bakom er. Jag önskar er fortsatt framgång i ert arbete för Ljuset och Kärleken som ni alla sprider omkring er.

Tack SaLuSa!
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Översättare: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge