Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa 7 november 2014

Mike Quinsey - SaLuSa 7 november 2014

Det händer många saker inom myndigheternas område, de som kontrollerar era dagliga liv, och detta är förändringar som till stor del orsakas av de ständigt förändrade vibrationerna. Så småningom kommer de att lyfta ut er ur de lägre vibrationerna som inte längre lämpar sig för den Nya Tidsåldern som nu har inlettts. De måste ändra eller försvinna från er existensnivå, den som nu genomlever en rensning av allt som ännu är av de gamla energierna.

Detta medför många ändringar, och även förvirring, hos dem som är omedvetna om vad framtiden innebär för er. Å ena sidan verkar det som om allting kollapsar, men å andra sidan avslöjar det rensningen som pågår. Ni har gått in i en ny period i er evolution och de gamla sätten att leva kommer att ge vika för de nya. Inom kort blir det uppenbart att det finns en plan som börjar ta form som kommer att leda er in i den Nya Tidsåldern på ett sådant sätt att ingen kan missta sig på vad det är som sker.

Vi inom Galactic Command kommer mer i förgrunden när vi kan göra oss kända för er alla. Innan det kan hända har vi hjälpt er att få till stånd olika förändringar, inklusive NESARA som kommer att bli som ni kanske skulle säga, glasyren på kakan eller grädden på moset. Vi är fullt beredda att ta ansvar för vår del i det hela, och vi ser fram emot att få hjälpa er med de nödvändiga förändringarna, som verkligen kommer att medföra de förutsagda fördelarna i den Nya Tidsåldern.

Då kommer ni att få kännedom om er sanna bakgrund och hur ni har blivit manipulerade av de Mörka tjänarna under årtusenden av er tid. Ni har hållits i en tids-rumförskjutning och förnekade de framsteg som har använts av de Mörka för deras egen makt och kontroll. Nu har de emellertid inte längre den graden av kontroll som de uppnådde, och den minskar långsamt från deras grepp. Det kommer inte att finnas någon väg tillbaka för dem och de har själva lett sig fram till sin egen undergång.

För närvarande är livet oerhört svårt för miljontals människor som har fångats upp i de sista försöken för de Mörka tjänarna att kunna behålla kontrollen. Dock är delar av detta av karmiska orsaker och varje själ är på rätt plats för att få uppleva vad som behövs för att avsluta sina erfarenheter. Som en konsekvens finns många tillfällen att visa omtanke och er kärleksfulla sida för själar som kanske annars skulle ignoreras. Kärlek och förståelse för dem är ett stort behov så att de kanske blir medvetna om att de inte har övergivits. Kom ihåg att ni är Ett i Guds ögon och lika mycket älskade allesamman. Dessa begrepp är svåra för en del att förstå, men med tiden kommer alla själar att inse den sanningen.

St Germain har arbetat mot denna tid av förändring under eoner av tid och förberett för behoven hos dem som är destinerade att gå framåt i den Nya Tidsåldern. Det är inte sagt att de själar som fortfarande inte kan lyftas upp på något sätt är negligerade, utan i själva verket är det så att de också blir omsedda efter sina särskilda behov. Alla själar är lika innerligt älskade och det är väl känt att de så småningom kommer att höja sig och ansluta sig till dem som gått före. Om du kan se på andra med sådan kärlek och förståelse så hjälper du dem att övervinna de utmaningar som de står inför. Ni har alla haft liknande situationer att ta itu med på er resa tillbaka till Ljuset, och alla har ni haft hjälp från dem som redan har gjort sin Uppstigning.

Du blir gradvis medveten om sanningen om vad som sker runt om er. Ditt medvetande expanderar och kommer att fortsätta att göra så tills du har nått en nivå där du är förberedd för din Uppstigning, och detta har varit ditt mål under en mycket lång tid. Den möjligheten ges nu eftersom det har påbjudits av de högre väsen som vägleder dig och kontrollerar ditt öde. Du kan likna dig själv med unga människor som förbereder sig för sin examen och har förmågan att lyckas men behöver hjälp på vägen. I alla skeden i er evolution har ni haft vägledning men den har aldrig varit så viktigt som den är nu vid den här speciella tidpunkten.

Du kunde ha gjort din uppstigning när som helst om dina vibrationer nått den nödvändiga nivån, vilket är svårt jämfört med den nuvarande perioden då du får ta emot all hjälp. Dessutom kommer du att ha blivit förberedd för den slutliga ”knuffen” och vi vill se att så många av er som möjligt lyckas med det. Därför är det nödvändigt för er att hålla ert fokus på ert mål och inte låta någonting hindra er från att lyckas.

Ni lever i en krävande tid som i högsta grad testar era beslut då så mycket händer runt omkring er. Men förutsatt att du inte förlorar fokus på ditt mål så kommer du säkerligen att bli framgångsrik, och ju längre du färdas på din väg ju lättare kommer det att bli. Du behöver inte oroa dig för vad som sker runt om dig för det kommer inte att störa dina framsteg, såvida du inte tillåter det att göra så. Givetvis skall du hjälpa andra vars väg kanske korsar din med vänliga ord eller råd. Ibland arrangeras sådana händelser där det är känt att du kan hjälpa en annan själ som söker information. Vi vet att många av er regelbundet ber för era medresenärer och några av dem kanske kan vara vänner eller familj. Vet att i slutet av cykeln kommer varje själ att ha funnit den plats som är exakt den rätta för dem.

Eftersom du har hållits tillbaka och ändå lyckats med att avancera i din utveckling är detta något som tillerkänns dig då ni alla har gått igenom en extremt svår period. Emellertid är dina behov inte längre täckta av framstegen du gjort eftersom du måste ta ett stort steg framåt. Många av er är redo att stiga upp och ta er plats i de högre dimensionerna och lite finns att vinna genom att förbli i de lägre vibrationerna. Därför har du nu bara en relativt kort tid att spendera i din nuvarande dimension, men du kan fortfarande få erfarenhet från dem runt om dig. Slutet av en cykel är verkligen en mycket viktig period och en som är exceptionell.

Jag är SaLuSa från Sirius och är ett språkrör för flera kontakter som ni har varit i kontakt med under senare tid. Jag kan berätta för er att allting går framåt som det skall och allt sker som det skal runt omkring er och det kommer inte att ändra på det framgångsrika resultatet. Jag lämnar er nu med välsignelser och kärlek från alla dem som är en del i programmet för Uppstigningen.

Tack SaLuSa!
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Översättare: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge