Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa 10 oktober 2014

Mike Quinsey - SaLuSa 10 oktober 2014

Vi följer lika noga som alltid era framgångar och är glada att notera att så många av er är fullt engagerade i att förbereda er för en fortsatt höjning i vibrationerna som bär er in i de högre nivåerna. Som vi tidigare har informerat er om så är det så att, på grund av att ni höjer era vibrationer i en takt som kommer att bära er framåt till Uppstigningspunkten och in i nästa nivå, det inte behöver ses som en separat händelse. Ni flyter med i de ökande vibrationerna och sakta men säkert skapar ni en kristallbaserad kropp med alla de fördelar som kommer med detta.

Ni kommer att stiga upp genom era egna ansträngningar och hängivenhet för att få harmoni och balans. Helt klart är det så att inte varje själ är kapabel att uppnå en sådan nivå, men alla kommer att så småningom hitta sin idealiska och perfekta nivå. Redan nu har många av er uppnått total kontroll av vad som sker när ni blir oroliga. Vi uppmuntrar er att vara helt fokuserade på ert mål vid den här mycket viktiga tidpunkten, och inte länka in er energi i någonting som har en lägre vibration.

Det finns alltid en risk att du kommer att dras in i andra människors angelägenheter, vilket är okej så länge du är centrerad hela tiden. Du kan vara en fredsmäklare utan att bli personligt involverad i andra människors problem. Du kan fortfarande vara en healer om det är din önskan, men kom ihåg att stänga din aura i slutet av en session. Jag är säker på att du behöver lite påminnelse om dessa försiktighetsåtgärder, men det är bra att vara fullt medveten om alla risker för dig själv. En självhealing kommer att fortsätta, men med tiden kommer det att bli mindre och mindre nödvändigt.

Du kommer att upptäcka att din kropp ”föryngrar” sig själv under tiden, och faktiskt vet vi att några av er redan känner att kroppen blir mer i balans oavsett ålder. Som du förstår går du in i en period av betydande förändringar, förändringar som också påverkar själar som annars är helt omedvetna om dem. I slutändan kommer alla själar att hitta den rätta nivån som är nödvändig för att de skall kunna fortsätta framåt och utvecklas.

För många själar kommer den här cykeln att bli slutet på deras behov att uppleva de lägre vibrationerna. Så snart lektionerna har lärts så går du vidare till en högre nivå, och du fortsätter att utvecklas när dina framsteg tar dig högre in i Ljusets Riken. För närvarande är du endast en liten ljuspunkt, men den växer snabbt allteftersom du rör dig högre och högre. Till slut kommer du att bli en enorm Ljusvarelse, men just nu är det tillräckligt att säga att du har startat den resan.

Under tiden kan du börja med att se framåt till en spännande tid som kommer att ge dig alla typer av intressanta upplevelser. Kanske hittar du din rymdfamilj och att träffa dem kan bli mycket spännande, och så finns ju möjligheten att kunna återvända till din hemplanet. Det finns så mycket för er att utforska och en hel mängd av olika uppdrag ni kan ta på er. Din framtid kommer att vara den du själv väljer, och den blir att sprida ljuset både när och fjärran.

Vissa människor på Jorden har en viss grad av nyfikenhet angående deras syfte för at vara på den, och de är intresserade av livet i allmänhet men har svårt att veta vilka kunskapskällor man kan lita på. Generellt sett skulle vi säga att helt enkelt följa intuitionen för den kommer att leda er försiktigt framåt för att hitta en lämplig informationskälla. Helt klart kan man bli överväldigad av sanningen och det är förnuftigt att successivt ta in en nivå som kan accepteras av dig. Tänk också på att när du blir mer mottaglig för att ta emot information desto mer får du.

Ni har alla guider och hjälpare som kommer att ”arrangera” händelser så att ni möter de rätta människorna som kanske också har erfarenheter av upplysning. De har alla tagits ut med din kunskap och acceptans, fast du kanske inte har något vaket minne av dem. Du är aldrig lämnad ensam i ditt sökande, och även de själar som vältrar sig i mörkret har hjälp till hand så snart de svarar an på Ljuset.

Ibland i djupet av en depression kan du känna det som att du inte har en enda vän i världen, ändå är hjälpen bara en tanke bort. I sådana känslotillstånd är du mycket svår att nå, men du duschas med kärlek som till slut kommer att lyfta upp dig. Du kanske frågar varför du måste uppleva sådana trauman och svaret är: för ”upplevelsen” att möjliggöra tillväxten av din själ. Det är sådana omständigheter och lärdomar som skall läras och som medför en snabb tillväxt och låter mer ljus attraheras till dig. Man kan säga att Jorden är platsen för den hårda läromästaren eller uppdragsgivaren, och det är generellt sett sant, men det är också där som du lär dig dina lektioner snabbast.

Vi blickar ner på Jorden och ser själar av alla olika grader av utveckling och hur de blandar sig och arbetar tillsammans. Ibland leder det till våldsamma handlingar då det finns en tendens för dem att bli mycket trångsynta och själviska. Dessa observeras av mer avancerade själar som fortfarande kan dra lärdom av dem utan att bli inblandade. Samspelet mellan olika grupper av varelser är en del av de erfarenheter som gör att ni kan utvecklas.

Karma kan vara extremt komplicerad men var säker på att den fungerar perfekt så att alla själar som är inblandade kan dra nytta av den. Du skulle faktiskt bli förvånad om du visste hur mycket uppmärksamhet som ges till karmiska frågor, allt för att se till att alla själar som är inblandade drar nytta av dem. Du kommer utan tvekan att bli lättad över att veta att när du har stigit upp över den tredje dimensionen så har du effektivt rensat din karma.

När dina ögon har öppnats för sanningen om ditt väsen kommer ännu fler frågor att uppstå när din medvetandenivå vidgas, och det finns alltid fler kunniga varelser omkring dig för att ge dig svar. Även nu, om du kan sätta dig i ett meditativt tillstånd och rensa ditt sinne så att du blir mottaglig, så kan du kommunicera med högre väsen. Låt dem få veta vilken information du behöver och du kanske får ett omedelbart svar, eller så kanske det kommer till dig senare vid ett tillfälle när du minst anar det.

Jag är SaLuSa från Sirius och alltid glad att få arbeta med Michael för att upplysa er. Må Kärlek och Ljus vara med er alltid.

Tack SaLuSa!
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Översättare: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge