Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa 24 oktober 2014

Mike Quinsey - SaLuSa 24 oktober 2014

Kära ni, vi hör ropen från dem som känner att de har övergivits och har svårt med att ens försöka finna en mening med livet. Mitt i det tumult som pågår är de förvirrade och oförmögna att se en framtid för sig själva. Om de ändå kunde förstå det enorma som nu sker och de stora förändringar som är på väg. Den Nya Tidsåldern påbörjades tidigare i år när de gamla energierna började ersättas av de nya som flödade in, vilket innebär att de för närvarande har ett stort inflytande på ert tänkande.

Emellertid kommer de nya energierna att ersätta de gamla mer och mer och åstadkomma både framsteg och förändringar och kommer att på ett tydligt sätt indikera den väg som mänskligheten nu tar. Vi förstår att ni är förvirrade genom de händelser som sker, men om ni tar ett steg tillbaka och tar en ordentlig titt på dem så kommer ni att se hur saker och ting förändras till det bättre. Ja, konflikter sker fortfarande och fred på Jorden verkar vara långt borta, ändå har man redan insett det fruktlösa i att föra krig mot varandra. Varelser med en förståelse för hur man kan finna fredliga lösningar stiger fram och deras röster kommer att bli hörda och uppmärksammade.

Försök att se bortom den nuvarande oron på Jorden och vet att er framtid är säkrad. Många grupper från de högre dimensionerna stödjer er och använder sitt inflytande till att skapa fred. De kan inte tvinga på er sin hjälp men de är redo att göra det när ni svarar på rätt sätt. När ni först inträdde i den sista tidsåldern fick ni den fria viljans val att växa i enlighet med era egna val för framsteg.

Ni gavs dock alltid vägledning när ni vände er till Högre varelser för hjälp men detta ignorerades ofta och ni gick era egna, valda vägar. Enligt er fria vilja gick ni vidare för att växa, men istället för att arbeta mot att bli ett med varandra föredrog ni att göra det ensamma. Hela tiden har ni fått vägledning, men i slutändan är det ni själva som bestämt riktningen som ni följde. Så när ni ser tillbaka på människans historia tittar ni på resultatet av era val.

Idag står ni inför en mycket mer acceptabel situation då de influenser som har hållit er i virtuellt krigstillstånd inte längre har makten att hålla er i det tillståndet. Runtomkring er finns en rörelse som växer för fred och förändringar och den kommer att blir så mäktig att ingenting kan stoppa dess framteg. Den Nya Tidsåldern har börjat, och ju fler av er som fokuserar på den desto snabbare kommer den att komma till stånd. Många tekniska framsteg väntar i det ögonblicket, och när de kommer hoppar ni framåt i snabb takt.

Ni kommer då att finna frid äntligen, och det blir en stor enighet när folken kommer tillsammans. Alla behov blir gradvis tillfredsställda och med vår hjälp i en takt som kommer att överraska er. Så vi ber er att inte tillåta er tro att ebba ut, och vet att framtiden redan har setts och ni kommer att lyftas upp och ut ur ert nuvarande tillstånd. Slutet har påbjudits och ingen kan ändra på det, och till skillnad från tidigare tidsperioder så kommer denna att ha ett ”lyckligt slut”. Majoriteten av er kommer att se förändringarna i er livstid, och en del av dem händer just nu.

Vi ser alltid efter både er och Moder Jord, för hon är också mycket engagerad i förändringarna som slutligen skall få se en ny Jord växa fram. Detta är naturligtvis förändringar som inte sker över en natt, men det är lika bra att ni vet vad framtiden bär i sitt sköte och är beredda. Jorden har blivit platsen där ni har gjort de flesta framstegen under en relativt kort tidsperiod. Vi nämner detta för vi vill påminna er att ni har levat många liv i alla möjliga omständigheter, och ni blir hjälpta av era guider när ni skall välja dem som har den största nyttan för er.

Nu finner ni er själva i ett liv där ni skördar fördelarna av sådana erfarenheter, och många av er har gjort framsteg till den grad att ni inte längre behöver inkarnera igen i de lägre vibrationerna. Ingen väljer vem det är som är redo att lämna dem, utan det är genom ett automatiskt val, baserat på den nivå ni har uppnått. Gläds och var vid gott mod när din långa resa nu är nästa över, och håll dig ständigt kvar i Ljuset.

Hela Universum väntar på att den mänskliga rasen skall gå vidare, och det är ett mycket större ögonblick i er evolution än ni antagligen kan förstå och uppskatta. Det kommer att bli mycket glädje efter er Uppstigning och gamla vänner och bekanta från många inkarnationer kommer att delta i firandet. Vi från den Galaktiska Federationen, som har följt era äventyr, kommer att äntligen kunna visa oss själva och möta er på Jorden. Vi har mycket att göra tillsammans i en nära framtid och vi skall hjälpa till att snabba upp er ankomst till de högre dimensionerna och även hjälpa er att finna er till rätta där. Detta är spännande tider, oavsett vad som sker på Jorden, för den Nya Tidsåldern växer fram snabbare än någonsin förr.

Det som visas er i dessa avslutande skeden av den gamla tidsåldern är de extrema ytterligheterna hos dem som fortfarande inte kan släppa föreställningar som håller dem tillbaka. Ändå är det enkla svaret att inse och erkänna att alla själar är Ett. Under sådana omständigheter är det du gör mot någon annan det du gör mot dig själv, för du kan inte vara skild från någonting som händer. ”Enheten” är komplett, och som kollektiv bestämmer ni vägen som mänskligheten tar. Det enda undantaget är när krafter som är större än de på Jorden bestämmer sig för att gå in och bestämma er framtid.

Detta har ofta skett vid slutet av en cykel, när den kommit fram till ett slut. Dock stör inte detta er fria vilja, som ni utövar hela tiden. Självklart finns det alltid influenser som vill attrahera er på ett eller annat sätt och tillåta er att göra ert eget val. Som individ gör du ditt eget val om vilken väg du vill ta, men det finns vissa bestämmelser som gäller och beror på ditt slutliga mål.

Jag är SaLuSa från Sirius och allteftersom tiden går noterar jag att fler själar börjar expandera sitt medvetande och Ljuset är i ständigt växande. Det finns en tydlig uppdelning som nu äger rum och de som valt Ljusets väg lyfts upp och ut ur mörkret. Det är oundvikligt att de kommer att gå vidare och så småningom ta sina platser i de högre vibrationerna.

Tack SaLuSa!
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Översättare: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge