Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa 30 maj 2014

Mike Quinsey - SaLuSa 30 maj 2014

Vi observerar att det ni kallar ”hot spots” av negativ energi har brutit ut genom konfrontation mellan grupper som har olika mål i livet. Vissa väljer att införa dem på andra människor med resultatet att sammandrabbningar äger rum som ofta leder till ett allvarligt slut. Dessa sammandrabbningar är bara ännu fler lektioner för alla inblandade tills de inser att olikheter måste diskuteras genom fredliga förhandlingar och är den enda vägen framåt. Människan har nästan alltid försökt lösa skillnader genom att använda hot eller våld för att gynna sitt eget sätt att se på problemet. Budskapet att fredliga förhandlingar är det enda sättet att uppnå en fredlig lösning har just börjat bli accepterat, och folket visar vägen.

Snarare förr än senare kommer era ledare att inse att det bara finns en väg framåt för en varaktig fred. Med det kommer stora förändringar som kommer att flytta er ut ur de lägre vibrationerna och in till en fredlig epok. Vår närvaro hjälper till att försäkra att saker och ting inte faller tillbaka in i gamla mönster av konfrontation då vi hindrar de Mörka tjänarna från att gå vidare från deras nuvarande position. Vi har fått befogenhet att ingripa när det är nödvändigt för att upprätthålla utvecklingen mot en fullständig fred och ett totalt slut på krigiska konfrontationer. Så ni kan vara säkra på att, oavsett alla yttre störningar, så har framgångar gjorts mot målen som har satts upp.

Sett ur den större bildens synvinkel så övervakar vi ständigt ert väder och dess effekt på er, men vissa nödvändiga förändringar måsta tillåtas för att gå vidare som en del av förflyttningen som kommer att ta er in till den Nya Tidsåldern. Grundarbetet går framåt när det gäller ett antal olika projekt, och vid en önskvärd hastighet, och många nya idéer väntar på att bli avslöjade. Ganska många av dem är redan kända av er och det är bara en fråga om att vänta på det rätta tillfället för att införa dem. På ett eller annat sätt kommer ni så småningom att kunna ändra ert sätt att leva för att eliminera många aspekter som är både kostsamma och tidsödande. Fri energi skulle helt klart utgöra en stor förändring och är något som skulle vara mycket välkommet. Den finns redan på ett antal olika sätt som kan hjälpa varenda familj, och den kommer så småningom att tillfredsställa alla era behov, oavsett hur många de är.

Det kommer också många förändringar framöver där läkaryrket är berört, för att flytta in i de högre energierna betyder att ni inte längre utsätts för operationer för att bota sjukdomar. Det kommer verkligen att bli onödigt då kroppens vibrationer kommer att höjas till en punkt där inga sjukdomar kan angripa era kroppar. Under tiden kommer ni att gradvis förfina sättet som behandlingar ges på och så småningom reducera behovet att använda knivar. Sjukdomar av många slag frodas på Jorden men de kommer att successivt försvinna på grund av ökande vibrationer. Så ni förstår att er framtid är ljus och att icke önskvärda aspekter i livet kommer att försvinna.

Vi vet att en del av er undrar varför det har tagit så lång tid att nå den här punkten i era liv och det beror på varje tidsålder som passerat utan att tillräckliga framsteg har gjorts. Emellertid har ni nu lyckats nå en tillräckligt hög vibration för att kunna lämna de gamla tiderna bakom er, och snart kommer ni att börja uppleva fördelarna som kommer med detta. Där är så många förändringar som pågår just nu och som ni är omedvetna om, även om vissa människor följer förändringarna som en del av deras arbete. Ert problem ligger i att så mycket hålls hemligt och dessutom finns det de som motsätter sig utvecklingen och försöker att ”grumla vattnen” så att säga.

Såsom individer kan ni hjälpa andra igenom vad som för många är en svår period och tala om att det snart kommer att vända sig till det bättre. Tala om att vad som pågår runt om dem bara är en yttre aktivitet av magnifika förändringar som permanent kommer att förändra allting till det bättre. Det gamla sättet är inte längre anpassningsbart till den tid ni är i nu och det kommer helt enkelt att blekna bort. En del människor blir rädda av vad de ser, men om ni har möjlighet att tala med dem så förklara för dem att det som sker är en nödvändig utrensning och att den Nya Tidsåldern verkligen är igång nu. Så snart Kabalen förlorar sin makt och sitt inflytande för att forma er framtid så kommer sanningen att sippra ut och enastående och välkomna förändringar kommer att ske. Var säkra på att vi har alla medel som står till buds för att snabbt sätta igång så snart det är säkert för oss att göra det.

Tyvärr är den etablerade median fortfarande under inflytande av Kabalen, men det är ett område som vi arbetar på, för att få bort dem som ”drar i trådarna”. Pressen är ännu inte fri att trycka vad den vill, men när de som nu styr är ur vägen så kommer det ena revolutionerande avslöjandet efter det andra att öppna upp era ögon för hur ni har varit avsiktligt vilseledda och hållits tillbaka under årtusenden. Försök att läsa mellan raderna när nyheterna sänds för ibland är de krystade eller helt felaktiga. De riktiga nyheterna hålls tillbaka men i längden blir detta inte möjligt då många källor kommer att börja öppna upp för sanningen.

Ni kommer ut ur en tid där de Mörka tjänarna tilläts att ha fria tyglar genom vilka de presenterade de svåraste utmaningarna för Ljuset. Resultatet var okänt på grund av att den fria viljan gavs så ansågs det att Ljuset skulle avgå med segern. Denna seger skedde helt nyligen och det är därför vi tryggt kan säga att ni är i en oantastlig position nu. Det är helt enkelt en fråga om att acceptera det faktum att Ljuset har spritt sig segerrikt och kommer att bära in er till de första stora förändringarna, och även in till de nya nivåerna av vibration, det som ni känner som den fjärde dimensionen.

Jag är SaLuSa från Sirius och jag kan försäkra er att allt går framåt som det skall. I den nära framtiden kommer ni att förstå och se vägen till den högre dimensionen som öppnar upp. Hjälp era medresenärer att se Ljuset i aktion och vet att deras framtid ligger där och att de Mörka tjänarna är på tillbakagång och inte längre tillåts att blanda sig i och störa utvecklingen mot Ljuset. Deras dagar har nästan passerat och snart kommer det att bli avslöjanden som bekräftar deras försvinnanden. Det har alltid varit planerat att Ljuset skulle segra i slutet på den gamla tidsåldern och att alla Ljusarbetare tillsammans med själar av kärlek och omtanke skulle leda den mänskliga rasen till ”det förlovade landet”. Låt Kärlek och Ljus vara er guide och ert skydd.

Tack SaLuSa!
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Översättare: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge