Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa 2 maj 2014

Mike Quinsey - SaLuSa 2 maj 2014

Vi kommer med goda nyheter i en tid när de flesta länder upplever förändring eller osäkerhet. Ljuset och Mörkret separeras tydligt allteftersom vibrationerna lyfter upp er, och det är Ljust som lyfter er snabbare än någonsin tidigare. Detta kommer i slutändan att leda till en fullständig separation eftersom Ljuset rör sig in i en högre dimension.

En indikation på förändringarna är redan tydlig i vissa länder där invånarna upplever ett visst lugn och en höjning av de lägre vibrationerna, något som i det förflutna har resulterat i en mer aggressiv och våldsam reaktion på de problem som uppstod då. Nu finns en märkbar förändring i attityder när fler människor söker fredliga lösningar, och de är tillräckligt inflytelserika för att kunna uppnå dem. Detta kommer att fortsätta att vara svaret där det finns omständigheter som kan leda till konfrontation. Krigshetsarnas avsikt är fortfarande att lösa problemen på deras sätt, men nu har pendeln svängt till mer fredliga lösningar, något som inte skall ignoreras.

Ut ur det kaos ni för närvarande upplever kommer förändringar som är mycket välkomna, och detta kommer att leda till världsfred. Det betyder att det kommer att bli många förändringar när det gäller människor i ledande ställning och regeringar, och ledarskapet kommer att tas ifrån president Obama. I varje epok där viktiga förändringar är nödvändiga finns alltid de ”rätta” människorna där för att leda vägen. Vi skulle aldrig låtsas att det ligger ”lätta tider” framför er när faktum är att rensningen som nu sker betyder att den blir värre innan det blir bättre.

En del av rensningen gäller uråldrig karma, för den Nya Tidsåldern måste ha ett ”rent blad” att starta från, utan ansvar från misstag som gjorts i det förflutna. Det nya sättet att tänka på sprider sig snabbare och kan inte ignoreras längre. I den nuvarande situationen på Jorden behöver mycket göras för att få fientligheterna att upphöra och vi kan ingripa för att skapa fred – om vi kallas till att göra det.

Under en lång tid har vi ökat vår närvaro på er himmel och var säkra på att vi har ett absolut skydd mot varje åtgärd som syftar till att förgöra oss och våra skepp. Det har funnits tider då omständigheterna var annorlunda och ”bistånd” gavs till er för att snabba upp er evolution genom att ge er möjligheten att förvärva vissa kraschade rymdskepp. Faktum är att era Mörka tjänare har avancerat mycket snabbt, men var säkra på att deras aktiviteter i hög grad ligger under vår kontroll. Vår roll kommer att bli att utöka era kunskaper ytterligare, men inte förrän tiden är den rätta och vi kan lita på er. De Mörka tjänarna tänker bara på personlig makt och vinning, men de kommer inte att uppnå de mål de har i åtanke.

Er vackra planet har nästan blivit förstörd av de många krig som har ägt rum. Den är i ett mycket sorgset tillstånd och Moder Jord har vädjat till oss för hjälp. Vi är glada att berätta för er att gränsen för skador har nåtts, och vi har redan förhindrat fler kärnvapenkrig och de världsomspännande skadorna som i så fall skulle ha blivit följden. Hädanefter kommer Jorden inte längre att utsättas för förstörelse eller förgiftning, och när tiden är den rätta kommer ni att få bevittna en underbar rensning och restaurering för att föra den tillbaka till sitt ursprungliga orörda skicka. Med våra teknologier kommer ni att bli förvånade över hur kvickt förändringarna kan göras. Vi skall arbeta tillsammans och uppmuntrar er att ta mer ansvar för er planet.

Fantastiska tider ligger framför er och ni har mycket att ta igen så att ni slutligen kan ta er plats vid sidan av oss. Förändringarna som ligger framför er kommer att ta er långt bortom era drömmar och ni blir så småningom kosmiska väsen. Det livet har just börjat för er och sådden av frön för förändring är långt framskriden. Endast de av er som har renderat en plats i de högre dimensionerna kan gå framåt, och vi lovordar er för att ha höjt er över de utmaningar som placerats framför er. Var och en av er har haft samma möjligheter at utvecklas genom den här perioden, men en del har fastnat i de lägre vibrationerna och kan inte höja sig tillräckligt för att gå vidare. Det är dock ingen skam att ta längre tid för att hitta vägen, och det ligger er inte i fatet på något sätt. I själva verket får ni mer hjälp för att göra det möjligt att gå vidare tills ni blir redo att stiga upp.

För att använda ett av era uttryck: ”håll huvudet över vattenytan” hela tiden i vetskap om att dessa tider är förspelet till slutet av cykeln! Varje själ lär sig så mycket av att uppleva sluttiderna och absolut genom att leva sina liv i en miljö som innehåller så mycket fientlighet. Emellertid har vi ofta informerat er att de utmaningar ni har mött i den lägre dimensionen har påskyndat er utveckling. Det har varit vad man kan kalla ett ”snabbspår” till slutförandet av era erfarenheter. Tänk också på att för en mycket lång tid sedan gick ni frivilligt med på att få uppleva en resa in i mörkret, och ni visste att vi alltid skulle vara med er. Mycket snart kommer ni att möta oss under lyckliga omständigheter och då kommer ni att vara på vägen till fullt medvetande.

Oavsett vilka upplevelser ni fortfarande har kvar att möta, bär dem med stolthet och glädje i vetskap om att er tid i dualiteten går mot sitt slut. Så snart ni når slutet på den nuvarande perioden kommer ni inte att bära med er någon gammal, kvarstående karma. Ni har redan lärt er de lärdomar som har varit av vikt för er och är redo att påbörja en annan spännande period i er utveckling. På ett sätt liknar du en fånge som släpps fri för första gången och världen kommer att bli full av överraskningar och möjligheter att följa dina passioner. Hela tiden finns det alltid mer avancerade själar som kan hjälpa dig på din resa. Som en kosmisk varelse blir det ditt val vilken väg du vill färdas på och där kommer att vara så många möjligheter som ges till er alla.

Jag är SaLuSa från Sirius och jag känner din trötthet men också din glädje över insikten att din långa resas slut är så nära. Du har redan börjat gå in i de nya energierna och generellt sett leder detta till en mer fridfull känsla. Den Galaktiska flottan drar allt närmare och syns ofta på er himmel. Ibland utför de sitt ansvar att hålla er under kontroll för varje försök att starta ett nytt kärnvapenkrig. Jag lämnar er med mina välsignelser och min kärlek.

Tack SaLuSa!
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Översättare: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge