Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa 6 juni 2014

Mike Quinsey - SaLuSa 6 juni 2014

Tiden så som ni upplever den är en illusion, men nödvändig för att ni skall kunna utvecklas inom begränsningarna i den tredje dimensionen. Icke desto mindre så börjar ni nu känna att större möjligheter existerar bortom dess gränser. I själva verket kliver ni nu in i de högre vibrationerna som ger er en förfining som gör att ni kan kvarstå i dem. En sådan utveckling är oundviklig eftersom det nu är dags att helt lämna de gamla vibrationerna bakom er och även de själar som vill stanna kvar i dem genom val. Vi har tidigare sagt, och upprepar det nu, att det är slutet på en cykel och början på en ny tidsålder. Under sådana tider uppstår stora förändringar som oundvikligen resulterar i kaos innan det lugnar ner sig, men ut ur dem kommer den varaktiga fred som varje själ söker.

Med era kunskaper och erfarenheter är det er uppgift, eller er roll, att hålla huvudet högt och gå framåt på er väg med tillförsikt. Genom ditt exempel kommer du att hjälpa andra som kommer att märka ditt lugn, oavsett vad som händer runt omkring er. Du kommer att dra till dig andra med liknande vibration, och var än du befinner dig kommer du att vara en kraft av godhet. Era medier kommer ännu en tid att vara kontrollerade och koncentrerar sig på det extrema i det som sker. Emellertid kommer de så småningom att täcka de händelser som är en följd av de nödvändiga förändringarna, vilket förebådar återvändandet till en lugn värld som skapar fred och frid överallt. Det är ert öde och det skall uppfyllas och ingenting skall tillåtas att störa detta.

Innerst inne vet ni alla sanningen om er resa genom många liv i de lägre dimensionerna. Likväl har ni varierande grad av förståelse eller intuition när det gäller detta och ju mer uppvaknade ni är ju mer medvetna är ni. Oroa dig inte över dem som blint håller sig kvar i sin begränsade förståelse, för de upplever helt enkelt livet efter sina egna behov. Varje själ följer sin specifika väg vid den här tiden, och precis som alla andra kommer de att ha sina guider som ser till att de fullföljer sitt livs kontrakt.

Samma sak gäller var och en av er som kommer att befinna sig exakt där de planerade att vara i slutet av den här cykeln. Detta på grund av att själar med liknande vibrationer tenderar att dras till varandra, och du kommer att hitta grupper som har liknande intressen. Detta är också i hög grad fallet när det gäller familjer som är en grupp av själar som ofta reinkarnerar tillsammans för att fortsätta sin utveckling.

Om du ser dig omkring så verkar det pågå så mycket som inte är förknippat med Ljuset, men vi kan försäkra dig att det ständig arbetar med att höja vibrationerna. Det är riktat och använt av entiteter som arbetar från de högre dimensionerna på en skala som är monumental och bortom er nuvarande förståelse. Faktiskt så är det helt riktigt att säga att ni är omgivna av själar som arbetar med Ljuset, och att de kommer från många olika nivåer. De har svarat på ropet om hjälp för att ge den till er så att ni skall kunna uppfylla era livskontrakt. Kom också ihåg att det finns miljontals själar utanför er planet som är där för att tjäna Ljuset, inklusive våra egna flottor och personal som dras närmare till er hela tiden. Ni och Moder Jord är alla så viktiga för ert solsystems framtid och ert eget öde.

Dagarna av separation från varandra närmar sig sitt slut och redan nu finns mer harmoni och enighet mellan er. Naturligtvis finns vissa situationer som fortfarande är instabila och ger anledning till oro, men när de inblandade har kommit till en högre insikt att livet är enklare och lyckligare genom samarbete så kommer situationen att förändras ganska snabbt. Vi kan inte ingripa när karma skall spelas ut, men när själarna vänder sig mot Ljuset är vi så glada att kunna hjälpa dem att gå vidare. Även om vi skulle tycka om att visa upp oss själva mer öppet och komma ännu närmare er, så vet vi att vi måste vänta på det rätta ögonblicket när fred råder överallt.

Håll era sinnen och tankar på den fantastiska framtid som väntar er och låt inte den turbulens ni ser omkring er hålla er tillbaka. Allt kommer vända sig till det bättre snabbare än du kanske tror, och fred kommer att råda på Jorden. Vibrationerna lyfter er redan och för er till vägen av fred, men det kommer att bli nödvändigt att detta omfattar betydligt fler länder än vad de gör i dagsläget. Generellt sett så söker människorna en fredlig tillvaro, och förutom dessa som avsiktligen främjar dåliga relationer för egen vinnings skull, så skulle de leva lyckliga tillsammans. Det är möjligt att leva livet så som du väljer att göra det, men det kan korsa vägen för andra som kanske valt en annan väg.

Ni har säkert lagt märke till att De Mörkas aktiviteter har kringskurits och att det är på grund av vårt ingripande, och vi har försäkrat att de inte kan starta ett nytt världskrig eller en större konfrontation. Vi har visat dem vid ett flertal tillfällen att vi inte tillåter dem att använda sina kärnstridsspetsar och har hindrat dem från att avfyra sådana vapen. De vet att vi är ansvariga för detta och att de inte kan göra någonting för att vända på den situationen. De inser också att vi måste tillåta dem en viss nivå av fri vilja, vilket är orsaken till att de vägrar att ge upp och sluta med sina aktiviteter som sker långt bort i rymden. Ni kan vara helt säkra på att, även om Jorden är känslig för störningar, vi inte kommer att tillåta De Mörka att stoppa utvecklingen mot att skapa en Ny Jord.

Saker och ting går fortfarande framåt med stor hastighet för ett färdigställande av den Nya Jorden så att den Nya Tidsåldern kan komma in för att ersätta de gamla sätten att leva, de som inte längre uppfyller era behov. Era medvetandenivåer höjs kontinuerligt och kommer att fortsätta att göra så tills ni återigen blir Galaktiska Varelser. Ni har ganska liten uppfattning om hur utvecklade ni egentligen är, och mycket av det ni upplever är helt enkelt en fråga om uppvaknade minnen som har legat vilande. En del av er har ganska utvidgade nivåer av medvetande och kommer att bli stöttepelare för dem som ber om hjälp att hitta den sanna vägen till full förståelse av vad som sker med dem och i världen.

De av er som följer Världsnyheterna kommer att märka att det finns en tydlig förändring mellan vissa länder som historiskt sett alltid varit i konflikt med varandra. Plötsligt har det blivit en förändring där och fredliga lösningar har sökts, och detta är ett tecken på den fred som kommer att lägra sig över Jorden. Det påverkar er alla och vi hoppas att ni kommer att främja fred överallt, och om ni kan göra detta så kommer ni att göra en stor tjänst för den Mänskliga Rasen.

Jag är SaLuSa från Sirius och jag tackar er för ert tjänande till Ljuset. Det finns inget bättre sätt att hjälpa era medresenärer, och vår kärlek följer er.

Tack SaLuSa!
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Översättare: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge