Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa 23 maj 2014

Mike Quinsey - SaLuSa 23 maj 2014

Eftersom vi är medvetna om den större bilden så kan vi försäkra er att ni gör goda framsteg och blir hjälpta av det faktum att de Mörka tjänarna inte längre kan göra precis som de önskar. Deras plan för total världskontroll är inte längre möjlig men trots detta så fortsätter de blint framåt utan en chans till framgång. Våra allierade fortsätter med att arbeta tillsammans och deras makt växer snabbare än någonsin tidigare. Vi för vår del observerar vad som sker för att säkerställa att alla framsteg görs utan inblandning.

Många av er följer helt intuitivt planen för er framgångsrika framtid, en framtid som så småningom utesluter allt inflytande, eller närvaro, som inte är i enlighet med Ljuset. Den tid kommer som speglar alla era önskningar för frihet från de mörka energierna. När den kritiska punkten är nådd kommer ni att på ett ögonblick bli upplyfta in i de högre vibrationerna och blir helt fria från de lägre energierna. Så lita på att, oberoende av händelser som sker runt om er för närvarande, så sker allting precis som det skall, sett från den större bilden.

Just nu händer mycket på Jorden, och de i maktpositioner som fortfarande håller fast vid de gamla vibrationerna finner det allt svårare att tvinga sin vilja på andra. Folket har vaknat upp och ser svepskälen och spelen som har spelats upp för att hindra Ljuset från att helt manifestera sig. De ser numera igenom de falska löftena och försöken att hålla sanningen borta från dem. Sådant kommer att vara förgäves när Ljuset blivit fast etablerat på Jorden och fortsätter att växa i snabb takt. Effekten blir att de lägre energierna avslöjas för vad de egentligen är, och folk låter sig inte längre luras av dem. Händelser som äger rum är en blandning av de olika nivåerna av energi, men med tiden kommer de att lyftas upp och lämna de gamla energierna bakom sig. Det blir ingen plats för dem i framtiden och en härlig tid av harmoni och glädje kommer in i dess ställe.

Er Jord har varit brännpunkten för många civilisationer som följer era framsteg ganska så intensivt. Resultatet är långt mer viktigt och mer långtgående än ni kan föreställa er, och varje själ som varit privilegierad för att få leva här kommer att bli älskad och välsignad vida över. Var och en av er är avgörande för civilisationers framtid, och era erfarenheter kommer att vara ovärderliga för andra som kommer att dra fördelar av dem. Så snart man lärt av sina erfarenheter finns inget behov för varje själ som följer efter att gå igenom exakt detsamma igen. Ni kommer att finna att evolutionen är konstant, och de som har gått före kommer alltid att assistera och hjälpa dem som följer efter. Vi är alla bröder och systrar och som Ett är ni destinerade att gå tillbaka till Ljuset.

De erfarenheter ni gjort på Jorden har gått från den ena ytterligheten till den andra beroende på hur långt ens framåtskridande har kommit mot Ljuset. Varje själ har en särskild väg att färdas och befinner sig på olika stadier i utveckling. Emellertid har många av er valts ut att ta del av sluttidernas erfarenheter på grund av att ni varit med om det tidigare, och med era framgångar kan ni också hjälpa andra att få göra detsamma. Bortom er nuvarande dimension kommer ni att finna att det är helt normalt för andra själar att nå neråt för att hjälpa dem som följer efter. Ni kommer alltid att känna lusten att ständigt utvecklas vidare, tills ni än en gång återvänt till Gudomen. Många av er har hört talas om att ”Gud andas in och sedan ut igen”, och det är ert öde som driver er framåt hela tiden. Ni är nu alla på er färd tillbaka till Gudomen och har nu kommit ut ur mörkret där ni upplevde separation från Gud.

Vetskapen om att ni alla är Ett borde hjälpa er att se andra i ett nytt ljus, för ni är alla oskiljaktiga, oavsett vilka erfarenheter ni haft. De av er som har gått framåt och är redo att helt gå tillbaka till Ljuset kommer att finna att ni ser själen hos varandra inom den mänskliga formen. Du vet att kroppen bara är en tillfällig bostad för den och nödvändig för utvecklingen. Intelligens betyder inte nödvändigtvis att en person är andligt utvecklad, faktiskt är det så att någon som verkar leva ett mycket enkelt liv i själva verket kan vara höet andligt utvecklad. Så bli inte vilseledd av utseenden, och om du är intuitiv vet du när du står framför en utvecklad själ. Det är naturligt i de högre dimensionerna att inte ha några problem med att utskilja vem som är utvecklad, och genom deras Ljus känner du dem.

På Jorden finns ständigt utmaningar och samtidigt med att du lär dig av dem på det hårda sättet är det också det snabbaste sättet att gå framåt. Kom ihåg att du alltid har dina hjälpare runt om dig och de är redo att hjälpa dig när det behövs. Dock är det inte så att de prackar sig på dig och du måste be dem om hjälpt för att få ett svar. Svaret kanske inte blir exakt som du önskar dig, men kom ihåg att det alltid finns din livsplan att ta hänsyn till. Visst har du din fria vilja, men samtidigt har du tagit på dig en viss livsplan som är din väg för varje inkarnation. Det är för att se till att du går framåt på ett förnuftigt sätt så snabbt som möjligt. Emellertid kan du alltid göra ytterligare erfarenheter om så behövs, och de kan omfatta alla områden i din livsplan som inte blivit framgångsrika.

Jag är SaLuSa från Sirius och känner mig upplyft genom tillväxten av Ljuset på Jorden. Det kommer att fortsätta exponentiellt och fördelarna är redan kännbara. Även om det ännu finns mycket arbete för att övervinna fördomarna mellan raser så börjar fler människor se kopplingen mellan dem alla. Vi kommer att utöka den förståelsen till att också omfatta alla former av intelligent liv bortom ert planetsystem. Livet flödar överallt och allteftersom du stiger upp kommer du att få möte andra varelser som också håller på att stiga upp. Ni har alla hållits från sanningen om er själva under eoner av tid, men snart kommer ni att få lära er mer om er själva.

Kom ihåg att du inte är din kropp och där behov uppstår kan du uppleva liv på andra planeter utanför ert solsystem. Du är också en mångfacetterad varelse och flera aspekter av dig själv kan samtidigt göra sina erfarenheter. Vi talar om detta för er helt enkelt för att bredda er syn och förståelse samt förbereda er för framtiden, för den tiden närmar sig när ni behöver veta sanningen om er själva.

Jag lämnar er nu med mycket att fundera över och även lyfta ert medvetande högre, då ni nu är redo att gå vidare framåt. Vi kommer naturligtvis att finnas på plats för att hjälpa er med tillgodogörandet av högre kunskap som går hand i hand med ert växande medvetande. Jag önskar er all framgång och sänder er kärlek och ljus för att lysa upp vägen framåt.

Tack SaLuSa!
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Översättare: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!< previous message | next message >


Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge