Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, May 30, 2011

SaLuSa, May 30, 2011

Förskjutningen i medvetande fortsätter att växa över hela världen, och det galvaniserar fler och fler människor till handlande. Det finns en insikt att ni kan ha något att säga till om då det gäller hur ni lever era liv. Hitintills har ni gett praktiskt taget all er auktoritet till era ledare, och det är klart att deras beslut sällan följer vad ni verkligen behöver. I själva verket så är det raka motsatsen, och ni ignoreras medan de fullföljer deras egen politiska agenda. Ni börjar se början se på vilket sätt ni har blivit missledda och manipulerade, och de finns ett växande missnöje med dem. Nu börjar det bli klart för er att ni har er egen gudomliga rättighet som ni kan återta. Som ett resultat så driver den energin på förändringarna och det kan inte ignoreras mycket längre. Lagen om Attraherande tillåter att era böner blir hörda, och ni kan vara säkra på att ytterligare energier kommer att läggas till era egna. Tillsammans med kraven av Moder Jord, så skapar det en förskjutning som stärker det som är på gränsen till att äga rum. Jorden är full med aktiviteter som leder till en final som snabbt för er till Upplyftningen. Oberoende om det är liten grupp eller en stor grupp så spelar det ingen roll, då till slut så blir det en kollektiv ansträngning som för med sig stor potential. Så fortsätt med ert idoga arbete, då det hjälper med att påskynda slutet på de mörka Tjänarnas förmåga att fortsätta som tidigare.

Den Galaktiska Federationen fortsätter att arbeta hårt med att se till att våra allierade är väl understödda, så att de snart kan uppnå ett genombrott. Oppositionen mot oss är enorm, då vi för med oss auktoritet att introducera förändringar som kommer att omordna på vilket sätt som affärer görs. Litenhet kommer att vara vackert och mer lättkontrollerat och hanterat. Kom ihåg att med de nya teknologierna så kommer mycket av vad ni nu finner nödvändigt att inte längre behövas. Oroa er inte då det gäller personliga förmögenheter, då efter som förändringarna har ägt rum så kommer alla att tas om hand om och tillgångar kommer att distribuerade mer rättvist. Ni kommer att bli självförsörjande och en utbyteshandel kommer åter då ett system med pengar till slut inte kommer att behövas längre.

Allt som ni har en tendens att förlita er på kommer att förändras till det bättre, och det kommer i stort sett att hända som ett resultat av den globala distributionen av teknologier för att förse er med det väsentliga som ni behöver. Samtidigt som ni gör framsteg så kommer hela livskvaliteten att förbättras, och det kommer att ge er en försmak på hur det kommer att bli när ni väl har lyfts upp. Det kommer att bli en otrolig snabb förändring från ert nuvarande dagliga liv, och det kommer att frigöra er från den drakoniska kontrollen som ni för närvarande är underkastade. Kom ihåg att vi kommer att ha förenat oss med er för att delta i sådana händelser, och vi skall hjälpa att guida er längs den spirituella vägen som var ämnad för er alla. Upplyftningen är naturligtvis huvudfokus, och vi kommer att se till att ni är i en position att gå med i det. Det är vår mission och svurna plikt att se till att ni och Moder Jord tryggt når era mål, och det skall ske så.

Även om segern är säkrad, så är det lika väsentligt att ni håller ert fokus på Upplyftningen. Genom att göra så kan ni hjälpa till att göra vägen framåt något mer smidigare och med mindre kaos. Som ett kollektiv har ni tillräckligt med makt för att göra en skillnad, och ni behöver bara agera gemensamt och fortsätta att föra Ljuset till Jorden. Ni har redan gjort så, och ni kan prisa er själva för att ha övervunnit de mörka Tjänarnas försök att ta kontroll över er för att förhindra Upplyftningen. Så minska inte av i era åtaganden att arbeta med Ljuset, då det är ert kärleksvapen vars makt har ingen like. Varje dag finns det nästan säkert möjligheter att hjälpa era medresenärer, även om det bara är ett leende eller ett snällt ord. NI skulle bli överraskade om ni visste hur mycket det kan lysa upp någon annans värld.

Nu är också en tid när ni kan säga sanningen om Upplyftningen, då medvetandenivåerna förhöjs, eftersom många har hört om 2012 men har föga förståelse av vad det innebär. De behöver inte allt på en gång utan bara att veta om löftet av fred och en Gyllene Ålder så kommer det att lyfta upp deras förhoppningar och placera deras fokus där rädsla för framtiden kan övervinnas. Vi är tacksamma att internetet fortfarande är relativt fritt från kontroller, vilket ger en möjlighet till att tala fritt. Det är minfält av val och olika opinioner, vilket inkluderar avsiktlig felinformation, så det kräver omdöme och urskillning, då ingen källa av Ljuset är involverad i att skapa rädsla. Om något inte låter riktigt för er så låt det vara tills att ni kan fatta ett klart beslut.

När ni blir medvetna om er själva som en Spirituell Varelse så kan livet på Jorden bli en vacker erfarenhet, till och med de negativa aspekterna och den fortsatta kampen att överleva. Varje utmaning som ni tar hand om skärper era spirituella färdigheter och placerar dem på en högre nivå. Det blir då lättare att ta sig an än hårdare utmaningar och höja sig över dem. Er utveckling är hela ändamålet för er inkarnation i dualitet, och det finns lite som kan jämföras då det gäller värdet av sådana erfarenheter. Tvivla inte ens ett ögonblick på att ni anmälde er frivilligt för ett liv på Jorden av sådana anledningar. Er belöning är att uppleva slutet av den slutliga cykeln av dualitet, och ett upplyftande till riken som bara kan beskrivas som himmelska.

Det faktum att vissa själar kan lämna sina kroppar om de vill och besöka de högre dimensionerna betyder att de kan berätta om vad de finner för er. Ibland får de glimt av Ljusnivåerna som ni kommer att förhöjas till och de beskriver perfekt skönhet, harmoni och frid. Naturligtvis så finns det nivåer närmare jorden som inte är vid samma höga vibrationsnivå. Trots detta så är vad ni kallar Sommarlandet en indikation på vad ni kan förvänta er. Den tredje dimensionen är inte ert verkliga hem, och det är därför som ni djupt inom er längtar att efter att återgå till de högre dimensionerna. NI vet instinktivt att det finns mer i livet än vad ni nu upplever.

Jag är SaLuSa från Sirius, och jag vet att inom en närma framtid så kommer vi från den Galaktiska Federationen att bli accepterade och fritt beblanda oss med er. Det kommer att bli en helt naturlig utveckling i vår relation, då vi har varit tillsammans många gånger tidigare. För tusentals år sedan så såg vi fallet av er sista civilisation – den Atlantiska, men denna gång skall vi celebrera er framgång tillsammans.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge