Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, May 2, 2011

SaLuSa, May 2, 2011

Som ni nu får reda på så är tiden inte konstant, och i enlighet med vad ni gör så förefaller den att ibland gå fortare så att ni blir övertygade att ni har förlorat tid. Det visar att ni har fört er in i ett högre vibrationstillstånd av medvetande. Till slut så kommer inte tiden att längre upplevas som linjär och det hela kommer att bli i Nuet, då i verkligheten så är det förgångna, nuet och framtiden Ett. Det är därför som vi ganska definitivt kan säga vid vår nivå av observation att Upplyftningen redan har ägt rum. Processen för Upplyftningen förändrar gradvis er kropp och hela sättet på vilket ni ser saker och ting, vilket naturligtvis kan förväntas och det är en ganska naturlig tilldragelse. Det finns också de själar som inte reagerar inför de högre energierna, och i själva verket har de litet eller inget intresse av denna process. Som ett resultat av detta sker en separation mellan de två grupperna, och det är vad som avgör vilka som lyfts upp eller lämnar Jorden för att bege sig till en annan destination. Det hela är en del av den Gudomliga Planen och baserat på Universell Lag, vilken ser till att varje själ på ett riktigt sätt går framåt till nästa stadie i deras utveckling.

I sammanhanget av vad som kommer att äga rum under den återstående perioden som leder fram till Upplyftningen så är ert upplyftande verkligen den viktigaste frågan. Preparationerna för ett enormt steg in i framtiden är nödvändiga för att introducera er till en nästan helt annorlunda livsstil. Det finns ett gap som behöver bryggas som uppstod från det avsiktliga agerandet av Illuminati att hålla er tillbaka. Det har försatt er i ett evigt tillstånd av brist, och förhindrade er från att erfara de fördelar som nya teknologier skulle ha gett er. Som en följd av detta har de flesta av er kämpat för att existera, och nästan alla länder i Tredje Världen har levt i kontinuerlig fattigdom. Ni skall nu uppleva överflöd och fred innan sluttiden kommer, och när ni väl har lyfts upp så kommer ni att föra er in i en högst underbar och tillfredställande tidsperiod. Er Jord är vacker i sitt nuvarande skick, men när den väl är upplyft så kommer det att bli en demonstration av perfektion och i sanning en himmelsk plats. Likväl så kommer ni att bli utsedda till vårdare och kommer att ha nått en förståelse, som tillåter er fulla uppskattning av Moder Jords plats i era liv som en fullt medveten Varelse.

Vi från den Galaktiska Federationen är också en del av ert öde, och inte här enbart för att guida er framåt. Vi är en del av er och tillsammans kommer vi att återförenas och bli som En, då vi går vidare mot nästa steg i utvecklingen. Ni kommer nu till sist att återgå till de nivåer av medvetande som ni var vid tidigare. Slöjorna av separation lyfts nu, och det dröjer inte länge förrän ni inser vilka ni verkligen är och återtar er suveränitet. I motsats till vad en del av er känner så är ni värdiga möjligheten som står framför er och ni bör ta den med båda händer. Det kommer att ta tusentals år innan en sådan möjlighet kommer åter. Det är naturligtvis helt och hållet ert val, och var förvissad om att ni var väl informerade om det innan ni kom till Jorden för detta liv. Om ni känner er dragna mot Upplyftningen, då är ni helt säkerligen en som har beslutat att ta del av den. Oroa er inte för om ni är redo för det eller ej, då ert medvetande nivå redan förhöjs. Detta kan mycket väl vara synbart från de subtila förändringar som ni upplever inom er själva. Ni kommer att finna att ni har större kontroll över er själva då det gäller tankar och känslor, och mer förmögna att centrera er själva så att ni kan förbli lugna och fridfulla oberoende av vad som pågår runt omkring er. I själva verket så kan ni införa ett lugn hos andra genom att helt enkelt bara vara med dem.

Vi inser att ni är trötta och frustrerade över den långa väntan på ett uppenbart tecken på positiva förändringar. Men ändå så finns de första tecknen på ett större renande som äger rum inom den turbulens och kaos som nu äger rum. Förstå att Jorden är förorenad med negativa energier, vilket måst rensas ut innan fred kan etableras. Det är tråkigt att vissa själar som är direkt involverade i sådana frågor befinner sig mitt i det, men det är ofta deras val för att göra bot för handlingar som lett till det. Det frigör karma och kommer till slut att möjliggöra att en ny positiv energi jordas i dessa områden. Det finns naturligtvis också fysiska förändringar som måste äga rum, och det är dessa som vi observerar för att hålla skador och förlust av liv till ett minimum. Vi betonar att det inte är vår rättighet att blanda oss i era livsplaner, vilket för en del av er betyder att ni kommer att vara på platser där den största aktiviteten äger rum. Det förnekar er inte på något sätt samma möjlighet att lyftas upp som alla andra själar har, då det också kan äga rum efter döden av den fysiska kroppen. Vi är mer aktiva än någonsin, då Jorden återigen vacklar på grund av uppvällningen av negativa händelser. Moder Jord är dock medveten om att det hela är en del av det kritiska renandet som måste slutföras innan alla kan lyftas upp. Ni kan förvänta er våldsamma förändringar, då Jordens energier påverkas av de mäktiga Ljusenergierna som är inkommande. De lägre energierna transmuteras snabbare än någonsin, och det medför ett mer fridfullt slutresultat. Då ni är Varelser av Ljuset så lyfter de också upp er och vi rekommenderar att ni tar den tid som krävs för att tillåta dem att absorberas in i er kropp. När allt kommer omkring så förändras den gradvis och den kommer att fortsätta att göra så till dess celler blir kristallina och har förmåga att inneha en större grad av medvetande. Ni går mot ett stort upplyftande som leder till fullt medvetande och ert upplyftande till att bli en Galaktisk Varelse.

Utför era dagliga rutiner med en positiv attityd, och låt inte rädsla tränga in i era tankar. Ni måste veta vid det här laget att er framtid är tryggad, och att den Gudomliga Planen för er civilisation och Moder Jord inte kan misslyckas. Så duka inte under inför de mörka Tjänarnas försök att distrahera er från er väg. De slits i själva verket isär utav det plötsliga stigandet av medvetande, och det växande medvetandet om hur de har kontrollerat och förslavat er. Ni söker sanningen i alla frågor, och det kommer i själva verket att göra er fria. Er tillit har ytterst allvarligt utnyttjats utav de som skulle ha arbetat för era bästa intressen istället för deras egna. Det har upptäckts vad de står för och deras dagar är räknade. Snart blir det dramatiska förändringar som medför långtgående förändringar av era regeringar. Mycket lite kommer att gå framåt förrän ni har rätt folk som leder er in i den slutliga perioden innan Upplyftningen.

Jag är SaLuSa från Sirius, och förblir talesman för en grupp som representerar den Galaktiska Federationen, och guidar er ständigt framåt.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge