Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, May 27, 2011

SaLuSa, May 27, 2011

Era framsteg fortsätter att glädja oss, och vårt intresse är i era kollektiva nivåer av medvetande. Det har vuxit så på en relativt kort period jämfört med förra århundradet. Det är denna framgång som har satt er stadigt på vägen mot Upplyftningen. Det betyder att ni har övervunnit de mörka Tjänarnas målsättning att förhindra era vidare framsteg. Ni har nu insett att makten ligger i era egna händer, och det har i stort sett bortfört räddselfaktorn som var väsentlig för de mörka Tjänarnas framgång. Deras kontroll över er sinar, och det finns inte längre någon chans att de kommer att återfå den. Det är ett absolut löfte från oss till er, och mycket snart så kommer handling som backar upp detta. Onödigt att nämna, men den sista halvan av detta år blir en stor vändpunkt i era liv.

Plötsligt så pekar världsfrågorna mot en positiv rörelse mot fredliga lösningar på gamla meningsmotsättningar och nyliga krig. Det är så som de nya energierna för fram Ljuset i de som är involverade i sådana frågor, och det blir alltmer svårare för de som hellre vill fortsätta med de gamla sätten. Det kommer att utvecklas ytterligare när regeringsförändringarna kan fortskrida, och då kommer ni att se verkligt agerande tillsammans med vårt kommande. Eftersom vi är minutiösa i vår planering så kommer vad som kan förefalla att vara omöjliga uppgifter att avsluta under en så kort till fram till Upplyftningen att inte vara några problem alls för oss. Ni bad om hjälp och vi är här för att svara på er vädjan, och vi har blivit gudomligt auktoriserade att kontakta er. Vårt sammankommande var alltid planerat och är ett naturligt steg uppåt, när som ert medvetande växer och snabbt förhöjs mot vår nivå. Vi var En i det förgångna och det är ert öde och er rättighet att förena er med oss för att förnya er resa genom de högre dimensionerna.

Tråkigt nog, men i alla fall av eget val, så finns det ett antal själar som inte är tillräckligt vakna vid denna tid för att ens förstå hur väsentligt de kommande tiderna är. De kommer dock att tas om hand om och ges stor kärlek och omsorg så att de kan slå sig ned i en ny miljö. Den kommer att vara liknande den nuvarande så att de kan fortsätta att inkarnera inom bekanta miljöer. Sedan, på grund av livets cykliska natur, så kommer ytterligare en möjlighet att lyftas upp. Om ert hjärta och kärlek är med dessa själar då kan ni tjäna dem såsom vi har tjänat er under tusentals år. Den sista gången vi gick på Jorden med er under en fredlig period var under Atlantiska tider långt innan dess fall. Höga spirituella tillstånd uppnåddes och många av er var där för att uppleva det, och nu är ni vid ett liknande stadie, men denna gång kommer ni att lyftas upp.

Universum gläds också över er framgång, då det kommer att fullborda bilden så att alla delar av det kan lyftas upp. Tro oss, Mina Kära, er framtid följs mycket nära, då experimentet som ni har varit involverade i har resulterat i underbara framsteg i er utveckling. Var och en av er har varit där många andra inte skulle vilja gå, och utstått tuffa och ofta miserabla liv för att uppleva dualitet. Ni visste dock om det underbara tillfället det gav att bli handledare till andra själar, som kanske önskar att gå samma väg. Tjänst till andra blir en naturlig ambition när ni väl når de högre dimensionerna.

I och med att ni har varit jordbundna så länge så har ni fått starka band med Moder Jord, vilket är varför så många av er har valt att förbli med henne. Det kommer att bli en storslagen erfarenhet att lyftas upp tillsammans, och underbart att återigen se Moder Jord i all hennes prakt och härlighet. Om ni till exempel beslutar er för att förena er med oss, då kommer era liv i stort sett att tillbringas på våra stora Moder skepp. En del är i själva verket så stora att de lätt kan replikera ytan av någon planet. Så det är som ett hem-till-hem och fullständigt med andra livsformer som djur. De är inte längre vilda och har helt och hållet förlorat sin instinkt för överlevnad, då de lever i perfekt frid och harmoni. Sådan frid är ett bestående drag på alla våra skepp, och livet är lika tillfredsställande som det kunde vara någonstans. Kamratskapet och partnerskapet inkluderar också familjer, och de har allt som de kan behöva för att ha ett lyckligt och tillfredsställande liv.

Jorden har kallats en fängelseplanet och det är vad den har blivit. Det var dock Människan som tillät de lömska tentaklerna från de mörka Tjänarna att gradvis ta kontroll över er, så mycket så att ni gav dem er makt. Lyckligtvis så har ni vaknat upp just i tid för att ta tillbaka er makt för att avgöra er framtid. Under en period av bara fyrtio år så har ni fört så mycket till Jorden att det har återupprättat nätverket runt den, och det kommer snart att få ett stort inflöde av energi som kommer att dra den nya Jorden närmare till manifestation.

Ni är absolut inte ensamma när det gäller att preparera allt för att bli redo för Upplyftningen, då det finns legioner av själar som hjälper och som även kommer från andra Universum. Det kommer att bli ett minnesvärt tillfälle när det infaller och många önskar att vara närvarande för att bevittna det.

När ni sitter i era hem så kan det förefalla att allt vårt prat bara är en dröm, men ni kommer att fysiskt uppleva Upplyftningen, men era kroppar kommer att på ett passande sätt blivit preparerade innan den tidpunkten. Som många av er redan har funnit så är de nya energierna mäktiga och påverkar er på ett stort antal olika sätt. Detta är er försäkran att saker och ting händer som vi har sagt er, och vi förväntar oss att än mer av er börjar uppleva högre nivåer av medvetande. Ni kommer att finna att frid sätter in sig hos er, vilket gör det möjligt för er att vara lugna vad än förhållandena är, ett säkert tecken på att ni gör goda framsteg. Det blir som er erfarenhet av hur tiden går fortare, och det blir kraftfullt då ni gör steg mot att bli en Galaktisk Varelse.

Det finns många under som väntar er och en garanti om världsfred kommer att göra er alla lugna. Sedan kan ni tillsammans uppskatta skillnaderna mellan er alla som gör er unika. Med en förståelse att ni alla är En så kommer rasmotsättningarna och dispyterna att upphöra, och religioner som ni nu känner till dem kommer att reformeras för att bli baserade på de nya sanningarna som uppbenbaras. Den Alena Guden accepteras av alla och detta bortför i ett slag det som har visat sig vara roten till de problem som har orsakat krig under många århundraden.

Jag är SaLuSa från Sirius, och guidar er till sanningen som måste komma fram och bli erkänd, om ni skall förenas.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge