Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, June 1, 2011

SaLuSa, June 1, 2011

Som ni redan vet så finns det förändringar som är på väg att införas i Mellanöstern och folkets viljestyrka och intention att uppnå sina mål kommer att föra dem till framgång. Samma energier är verksamma i Västlandet och det börjar driva folk till att insistera på förändringar som kommer att bortföra fördärvet som bankkrisen har medfört för deras liv. Sådana energier börjar få en snöbollseffekt och när väl en viss framfart har uppnåtts så går det inte längre att stoppa slutresultatet. Ni skall se början av en ny era som kommer att föra er upp på vägen som bara kan leda till Upplyftningen. Det har byggts upp under en lång tid och mycket lite krävs nu för att verkligen få igång det hela. Vi kommer att spela en roll i detta då ni har kallat på oss för att få hjälp. Vi kan inte alltid göra som ni önskar, men i detta fall så kan det ses som en del av vår plan. Mycket arbete utförs för att föra saker och ting till en slutpunkt, och som vanligt så är vårt fokus på avslöjandena.

Även om vissa mörka krafter fortfarande envist motsätter sig vår uppmaning till ett upphörande med deras aktiviteter så börjar andra ana nederlaget de står inför och som man kanske kan säga så går de i det tysta. Vårt huvudsakliga huvudbry är att få dem ur vägen, så att våra allierade kan driva på framåt med att omorganisera och introducera en ny politik. Varje vecka som går är så viktig, då hjälp utifrån ökar när det gäller inkommande energier. Juni kommer att bli en särskilt bra månad och gradvis så kommer fler av er att lägga märke till upplyftandet i era nivåer av medvetande. En konsekvens blir att mer energier blir jordade och det är till allmän fördel för befolkningen. Det finns inga tvivel på att många fler själar börjar röra sig och vaknar upp till Ljuset som genomtränger planeten. Dessa förändringar kommer också att gynna er i och med att de mjukar upp behovet av mer dramatiska fysiska förändringar. I detta avseende så har mycket av vad som kunde ha hänt med kaotiska konsekvenser reducerats i potential.

Mina Kära, glöm aldrig bort att ni håller nyckeln till mycket som fortfarande skall äga rum då ni fortfarande projicerar er vision av hur framtiden skall utforma sig. Fortsätt att se händelser som varande mer modererade än ursprungligen förväntat, och så kommer ni att bli glatt överraskade att se hur stort inflytande och makt ni har. Flöda ert Ljus där det finns oroshärdar på Jorden och omge de individer med Ljus som fortfarande driver på med hemliga operationer mot folket. Det kommer att ha en effekt, även den kan vara liten så kan det förändra riktningen i vilken Jorden utvecklar sig. Medan allt detta äger rum så kommer vi att göra det vi kan för att införa situationer som kommer att göra oss mer allmänt kända. Vi fortsätter att arbeta hårt i alla områden av världen, genom att skydda våra allierade och påverka de som stöder en sådan sak. Det finns nu i själva verket ett mycket större antal grupper som arbetar mot detta mål. Vi behöver dock uppbackandet från era ledare, och många är nu i princip överens med våra mål. De vet att er civilisation inte kan utvecklas vidare så vida inte total fred etableras. Med det som målsättning så spelar vi vår roll genom att förhindra all upptrappning av de nu pågående sammandrabbningarna.

Om ni bara kunde känna hur det är att uppleva verklig fred med energierna som kommer med det så skulle ni kräva ett stopp av fientligheter överallt och bortförandet av allt som understödde krigsansträngningarna. Vid fåtaliga tillfällen så kanske ni upplever det, men vi talar om ett permanent varelsetillstånd. Folk skulle komma samman i Ljus och Kärlek, och rädsla vilket flyter i maktkorridorerna skulle försvinna. Tillit och ärlighet skulle tas för givet, då det inte finns någon anledning av att vara annorlunda. Vi kan säga att detta idylliska tillstånd kommer att bli ert i en nära framtid, men hjälp det att manifestera nu genom att praktisera ett sådant levnadssätt.

Er media driver fram många negativa attityder genom sitt fokuserande på konflikter och konfrontation mellan människor. Den militära dödsmaskinen säljs också i spel format som underhållning, och är riktat mot unga människor vars psyke inte än har stabiliserats. Det bedövar deras känslor och förnimmelser så att de accepterar sådana förhållanden som normala, vilket minskar deras känslor av kärlek och medlidande för andra. Krig är långt ifrån roligt, och verkligheten kan ses i de som tjänstgör och som har blivit mentalt skadade och ostabila. Kan ni se hur ni förändras till okänsliga Varelser utan medlidande? Vi kan bara be er att ni tar en ny titt på vad ni gör som underhållning, och vänd er till nöjen och underhållning som är upplyftande. Annars blir era sinnen så förvridna och obalanserade att ni inte är er själva längre.

Detta är nu tider för att vara introspektiva och bestämma er för vad ni verkligen vill bli. Möjligheten att lyftas upp kommer att lyfta er upp till dessa fridfulla riken som är av ytterst skönhet och i en frid som inte har något motstycke. Om detta är vad ni vill, så bryt er ut ifrån sinnestillståndet som har uppkommit från indoktrineringen från de mörka Tjänarna. Acceptera inte deras uttalanden fulla av fruktan och deras handlingar ämnade skrämma er till underdånighet. I själva verket har ni inget att frukta utom fruktan självt, så gå på vägen av Ljus med ett högt hållet huvud och se bara godhet runt omkring er. Genom att fokusera på det så lyfter ni upp era vibrationer och de av Moder Jords, och på så sätt bidrar ni till att genomföra Upplyftningen. Gör det till er målsättning att hålla en sådan nivå av medvetande, och ni kommer att göra så mycket gott utan att ha någon kunskap om det. Ha förlitan på att allt kommer att gå bra och enligt den Gudomliga Planen, då det kommer att se till att ni når sluttiden fullt förberedda för er Upplyftning.

Jag är SaLuSa från Sirius, och när vi säger att ni är våra bröder och systrar så finns det mer sanning i detta än många av er tror. Vi har stått nära er sedan urminnes tider, och hjälpt er transformation från låga formen ni hade i det förgångna till Homo Sapiens. En del utomjordningar har försökt att hålla er nere, men vi har ingripit och hjälpt er att utvecklas, och många av er står nu redo att ta det slutliga stegen för att bli fullt medvetna Varelser. Vi har inte gjort det ensamma, då andra civilisationer från den Galaktiska Federationen också har gjort sitt. Ni har nu en passande kropp som är redo för att acceptera fysiska förändringar, som kommer att se hur ni fullt lyfts upp i de högre dimensionerna. Och vi får lov att säga att ni i högsta grad är fina exemplar av mänsklig form, som har visat sitt värde genom många liv.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge