Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, March 30, 2011

SaLuSa, March 30, 2011

Vid det här laget bör ni ha fått en känsla för vad som händer i er värld. Om ni någonsin ville ha bevis på att det kollektiva medvetandet är ett mäktig redskap så behöver ni bara registrera hur många länder som nu är pressade till förändringar. Det förefaller att inte spela någon roll hur mäktiga de styrande är; till slut får folket det som de vill ha det. Ibland uppnås det inte utan våldsamheter, men även om de ofta är illa utrustade så vinner folket ändå. Materialismen kan inte fortsätta, då den är oförmögen att gå framåt tillsammans med de högre vibrationerna av Upplyftning. De finansiella förändringarna är därför sannolika att bli högst vittgående. I en framtida tid så kommer pengar att inte längre användas då det kommer att bli onödiga. Att skapa förmögenheter kommer inte att bli fokusering såsom det är nu, eftersom att dela med sig kommer att bli normalt, och ingen kommer att söka mer än vad de har behov för. Det blir ett helt nytt tankesätt som sätter andra först, tills att alla får sin rättvisa del av nyttan av allt arbete. Arbete kommer i själva verket inte att sysselsätta er i den utsträckning som det nu gör, och gått om tid kommer att finnas för fritidsaktiviteter. Ni var aldrig menade att vara slavar till de företag som kräver så mycket från sina arbetare.

När ni återförenar er med ert Högre Självt så kommer ni att bli Galaktiska Varelser, med fulla skapande krafter. Med detta kommer ni också att utvecklat de nödvändiga kontrollmekanismerna, och också att ta ansvar med en vy som söker det bästa för alla själar. Er höga medvetandenivå kommer accentuera er känsla av Enhet, och ett grupperande av själar med liknande vibrationer kommer att äga rum. Vid en sådan hög nivå av utveckling kommer ni att ha ett fritt val då det gäller vilken väg som ni tar, även om Upplyftning kommer att fortsätta som en pågående process. Familjer kommer fortfarande att komma samman, och ett födande kommer alltid att planeras och aldrig hända tillfälligtvis. I de högre dimensionerna är födseln dock ganska annorlunda jämfört med er erfarenhet på Jorden. En själ kommer att förena sig med sin familj på ett arrangerat sätt som halvt vuxen, vilket är en helig händelse som behandlas med stor vördnad och tacksamhet. Föräldrar väljs utifrån vad de kan ge den nyligen anlända själen, som har en klar livsplan som hela familjen känner till i förväg.

Det finns så mycket som kommer att förändras och er livsstil kommer att bli så mycket mer berikande, njutbar och exceptionellt angenämt. När ni kommer ut ur er nuvarande cykel av dualitet så kommer ni inte att föra någon karma med er, vilket är anledningen till att det måste rensas upp innan ni kan lyftas upp. Förhållandena är därför delvis nödvändiga för själar att ha möjligheten att göra så. Om ni under ett lugnt ögonblick tänker noga på den nuvarande perioden i ert liv, så kommer ni nästan med säkerhet att börja känna anledningarna till varför ni är här. Intuitivt bör ni kunna inse era svagheter, och det kommer att hjälpa er att rensa ut dem lättare. Var inte rädda för att erkänna för er själva vad de är, då detta är det första steget mot att förlåta er själva. Era tankar är en bra ledtråd, då de plötsligt träder in i era sinnen utan någon direkt avsikt från er sida. När ni klarar av att ta in mer av Ljuset så ökar er styrka och ni upplever de lägre vibrationerna utan att falla in i dem. I själva verket så när ni får förmågan att centrera er själva så blir Ljuset ert skydd.

Som vi ofta har informerat er, när ni väl uttrycker intentionen att lyftas upp så uppnår ni det. Ni blir motiverade och attraherar de högre energierna till er själva och era beslut blir spirituellt inspirerade och er kunskap kommer att växa mycket snabbt. Dessutom, innan slutet av denna cykel kommer vi att ha anlänt på Jorden, och ni kommer att få all assistans för att hjälpa er till framgång. Oberoende av alla andra aspekter i ert liv, så är uppnåendet av Upplyftningen till slut det huvudsakliga målet av era många liv på Jorden. Ni har kommit en lång väg och upplevt så mycket i fråga om mänskliga liv, om dess kraft och svaghet inför frestelser, och styrkan av själen med dess odödlighet och resa från stjärnorna. Ni har verkligen testat och prövat er själva till den yttersta gränsen.

Nu närmar sig tiden då ni kan lägga allt detta bakom er, och njuta av belöningen för så mycket hårt arbete. Er uthållighet har varit så stor att även när ni nådde djupen så förlorade ni aldrig helt och hållet uppfattningen om vem ni i sanningen var. Ni kommer att behöva påminnas om hur storslagna ni är och vi kommer att göra så, men inte för att göda på någons ego utan för att se till att de vet att de är så mycket mer än en fysisk kropp. Det finns fortfarande så många själar som inte helt och fullt har vaknat upp, och som inte har en aning om att de är gnistor från Gud, med hela potentialen att själva bli Gud. Återigen, så kommer ni att förses med mer än tillräckligt upplärande så att ni förstår sanningen om alla livsformer. Alla har grader av medvetande, och alla har sin varelse inom den Universella energin som är Gud.

Vi vet att en del människor kommer att rynka ögonbrynen inför de idéer som har uttryckts om ert sanna ursprung. Vi vet dock att med tiden så kommer de att öppna sig upp mot dem, även om förändringarna till deras förståelse nu är för mycket att beakta och absorbera. Det är av samma anledning som det har varit en ganska lång övning att introducera oss till er. Sakta men säkert är helt klart att föredra över att ses som vi pådyvlar er sanningen. Människor chockas mycket lätt när de får reda på att deras omhuldade uppfattningar har varit felaktiga, och det är för mycket för dem att medge det för sig själva. Vi tror att vid den tidpunkten som vi visar oss för er öppet så kommer sanningen om oss och vårt förhållande till er att ha diskuterats, och folk kommer i allmänhet att vara mer accepterande av oss. Det finns absolut ingenting att vara rädda för, då vi konsistent har visat er att vi kommer i fred.

Vårt handlande å era vägnar är nu mer frekvent, även om ni inte nödvändigtvis är medvetna om dem. Snart kommer det dock att bli mer uppenbart, då vi har arbete att göra som kommer att äga rum mitt framför ögonen på er. Det hela för vår öppna kontakt med er så mycket närmare, men vi kommer fortfarande att närma oss det genom våra diplomatiska kanaler. Vi har hela tiden följt ert protokoll, men vi reserverar rätten att handla om nödvändigt och om några försök görs att sätta vår närvaro i farozonen. I vilket fall som helst så är vårt sätt att använda fredliga förhandlingar och vi kommer aldrig att vara den aggressiva parten.

Jag är SaLuSa från Sirius och har blivit så bekant med sätten hos Jordens folk, vilka är beundrade och enormt älskade av alla era Rymdfamiljer.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge