Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, April 1, 2011

SaLuSa, April 1, 2011

Låt kärlek vara er guide under alla förhållanden, och gör inga undantag då alla själar reagerar på en sådan mäktig energi. Det kan ta lite tid för en del själar, men de kommer till slut att lyftas upp. Människor har ibland en förmåga att se ner på människor, som inte har hittat sin plats i världen. Precis som de som har gått vilse så behöver de all hjälp att finna sitt sanna jag. Det är dags att vara förlåtande och sätta åt sidan alla dömande känslor. Ni har alla gått igenom sådana när ni har rest i mörka korridorer, men ni har till slut varit framgångsrika med att hitta er sanna väg. Fler och fler själar kommer att vakna upp till den underbara möjligheten som denna period ger, och med hjälp kommer de att kunna förlåta sig själva och starta på nytt. I de djupaste skrevorna av deras hjärtan så vill ingen själ permanent bryta sig självt av från Ljuset, men mörkret kan vara överväldigande. Utan fördomar och med all kärlek ni kan ta fram så sänd ut er högsta energi till de som utför kriminella handlingar mot folket. Om ni kan så blir det en av de mest världs omskakande handlingar som ni kan delta i.

Upplyftningen är i högsta grad en individuell upplevelse, men samtidigt så har det en Universal natur och i verkligheten så vill alla själar vara en del av det. En del kan dock inte än ge ett svar på den kärlek som skickas till dem. De tyngs ned utav det bagage som de bär på och har ingen idé om hur det kan frigöras. Ni som är föregångare kan hjälpa dem och visa vägen genom att sätta ett exempel. Öka inte på deras problem genom att omgärda dem med negativitet, då det är vad de i normala fall attraherar och som håller dem nere. Var snäll, var kärlek och se en gnista av gud i alla, då den är oförstörbar och kommer alltid att vara så. Alla själar har fortfarande Guider och Änglar som reser med dem i varje liv, och som tålmodigt arbetar med ovillkorlig kärlek för att vända deras ansikten mot Ljuset. När ni tänker på det, så kunde det inte vara på något annat sätt.

När ni söker förändringar på Jorden och era önskningar skickas ut med Universal Kärlek så bär de så mycket kraft att de oundvikligen medför en framgångsrik avslutning. På detta sätt har ni redan uppnått så mycket sedan förra århundradet, och det är er viljestyrka och beslutsamhet som ger er kärlek en extra styrka. Energierna blir alltmer mäktiga för varje dag och det blir slutet på Illuminati. De är ingen match för det växande kollektiva medvetandet av folket, och det är helt klart att folket inte kommer att acceptera något mindre än en total seger för att återinföra deras rättigheter, frihet och fred. Det kanske är kaotiskt men inom all denna turbulens så blir vägen framåt klar, och vi utav den Galaktiska Federationen och många andra högre grupper och råd är medhjälpare till er kampanj mot en seger. Framtiden kan vara känd, men den måste fortfarande manifestera genom er och er intention att avgöra hur det skall inträffa.

Ni gör nu precis rätt, och er framgång skapar snabbt förhållandena som kommer att leda till vårt kommande. Vad som behövs för att till fullo föra oss in i bilden avgörs av er, men ni får också otroligt mycket hjälp. Vi är exalterade inför utsikten att förena oss med er, och helt förtjusta att ni har förtjänat rätten att lämna denna cykel av dualitet bakom er. Ni är i sanning enorma och mäktiga Varelser, även om ni inte själva kan förstå dessa fakta. De mörka har så länge hållit er i en position av att tro att ni är beroende av dem för er existens, medan ni nyligen har upptäckt makten att avgöra er egen framtid. Använd det vist och till gagn för alla, och mer än så kan inte begäras av er.

Vi har nämnt det tidigare, men vi tröttnar inte på att säga att ni måste låta varje själ bestämma för sig själva var deras framtid ligger. Vi vet att många är oroliga för sina käras öde, men var tacksamma för att ni har kommit samman och skapat kärleksband. Dessa kommer utan tvivel att föra er samman igen vid ett framtida tillfälle eftersom de inte kan bli brutna. Det finns alltid en mening med sådana erfarenheter, men ni vet inte än vad det är. Ni är möjligtvis en i en nära stående grupp som inkarnerar tillsammans, och det kommer att fortsätta långt in i framtiden. Ni hjälper andra bäst genom att tillåta dem total valfrihet, eftersom det i själva verket är varje själs privilegium.

Under de senast månaderna har vi hållit vårt löfte att göra våra skepp mer observerbara i ert luftrum. Det kan helt klart inte dröja länge innan avslöjandena om oss äger rum, då vi ser möjligheter som närmar sig och våra allierade kommer att göra allt de kan för att använda sig av det. Vi vet nu att vår närvaro kommer att tas emot väl, och de som förnekar oss kommer att ställas inför fakta som inte mycket längre kan ignoreras. Genom hela er historia så har vi aldrig varit långt borta från er, och bevisen finns där att skåda om ni så önskar. Vad som är än mer avgörande är de monument och byggnader som fortfarande finns som bevis på den hjälp som vi har gett. Allt detta kommer att inkluderas och refereras till, som en del av den kunskap som kommer att ges till er för att korrigera er historiebeskrivning.

Under en lång tid så har det funnits en plan för att gradvis upplysa er om ert sanna ursprung, och hjälpa att bana vägen för att bli en Galaktisk Varelse. Det blir en återgång till ert verkliga hem, då den nuvarande Jorden enbart har tjänstgjort som en planet för era upplevelser i 3D. När ni lyfts upp med Moder Jord kommer dock allt det att lämnas bakom er då ni njuter av skönhet och underbarhet i de högre dimensionerna. Med vår hjälp kommer ni också att bli skapare av mycket av vad ni behöver, och avancerade teknologier kommer att göras tillgängliga åt er av oss. Eftersom ni kommer att ha lyfts upp och de lägre vibrationerna inte kan existera vid samma nivå så vet vi att vi helt kan lita på att ni använder dem för rätt ändamål.

Ni mognar och kommer att bli behandlade därefter och bjudas in att ta del av vår kunskap, då vi inte håller något tillbaka för personlig vinning. Vårt synsätt och attityd kommer sig från att vara vid en nivå där vi behärskar förmågan att behandla alla själar med ovillkorlig kärlek. Absolut perfektion är för de själar som återvänt till Källan, men ni kommer att ha inga eller ringa problem som fortfarande involverar karma. Kom ihåg att Universal Lag fortfarande existerar vilken täcker vad ni kanske kallar dåligt omdöme, då det inte fanns någon intention att avsiktligt bryta dem.

Jag är SaLuSa från Sirius, och välsignar er alla i Skaparens namn.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge