Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, March 2, 2011

SaLuSa, March 2, 2011

Då tiden fortsätter att gå allt snabbare kommer den serie av förändringar som ni står inför att gå fort. Som ett resultat av detta kommer ni att nå tidpunkten för större förändringar ganska snabbt, och ni kommer att se att allt går framåt i hög hastighet då de har blivit väl planerat i förväg. Oberoende av hur ni ser vad framtiden medför för er så måste den komma utan någon inblandning. Dessutom, då kunskapen om vad står för dörren sprids så kommer medvetande nivåerna att snabbt förhöjas. Det betyder att folk i allmänhet kommer att vara ganska mottagliga till vad som är planerat. Någonstans på vägen kommer Avslöjandena att ha gjorts och det ger en klarsignal till många fler avslöjanden. Sanningen kan inte för alltid gömmas och det är viktigt att ni förstår vad som har ägt rum under dualiteten och anledningarna därtill.

Så småningom kommer ni att förstå hur så många själar har hjälpt mänskligheten att övervinna de lägre vibrationerna. Medan det har varit en stor utmaning så har Ljuset vissa fördelar, på det sättet att det är en oförstörbar kraft som inte kan besegras av de mörka Tjänarna. Medan ni i det förgångna har sjunkit än lägre i vibrationer så har det skett därför att ni glömde bort vilka ni i själva verket var och blev separerade från ert Högre Självt. Som tur är kan Ljuset aldrig bli helt förtryckt och med stöd från Ljusarbetare så har det växt och på senare tid blivit ett Ljusnätverk som omger Jorden. Då lika attraherar lika så har mäktiga Varelser av Ljuset kunnat närma sig Jorden och påskyndat Upplyftningsprocessen. Det har varit så framgångsrikt att det helt och hållet har påvisat visheten i det tidigare beslutet att förlänga perioden innan Upplyftningen. En del av er kommer ihåg att intentionen var att Upplyftningen skulle äga rum vid slutet av förra århundradet. Då förhöjningen av medvetande nivåer gick allt snabbare var uppfattningen att många fler själar kunde lyckas om perioden förlängdes.

Det som kommer med Upplyftningen är en naturlig progression som kommer med upplyftandet av vibrationerna. Det är välkommet, men den viktigaste aspekten är er individuella tillväxt i medvetande, vilket är en gåva från Skaparen. Er själ är ämnad att uttrycka sig självt i de högre dimensionerna av Ljus, vilka är ert naturliga hem. I själva verket så är ni först och främst Varelser av Ljuset och ni blir nu Galaktiska Varelser. Vilken underbar framtid som väntar er, och ni kommer aldrig att bli trötta på att utforska galaxerna, vilkas antal räknas i miljoner. Livet flödar överallt i många olika former, men oberoende av skillnaderna så har allt liv sitt ursprung från Källan av Allt Som Är. Ert fysiska Självt kan ta skada och dö, men själen är oförstörbar och evig.

Beakta Mina Kära, vad än ni har upplevt in det förgångna och oberoende av hur många liv ni har haft så står ni idag utan några synbarliga beroenden till dem. I själva verket har ni växt er starkare med varje erfarenhet, och är den totala summan av allt ni har lärt er. Det är inte underligt att ni i stort sett har klarat det hela i tiden, och har lite eller inget alls kvar att lära er från denna cykel. Det är därför som en del av er känner er trötta och redo att lämna dualiteten, som har varit ett mycket svårt äventyr med intensiva känslor. Lugn inför motigheter är inte alltid lätt att uppnå, men det är en lärdom som ni gradvis lär er och det tjänar er väl under en period i tiden som är kaotisk. Att hålla er lugna hjälper andra runt om er som kan lära sig från ert exempel.

NI är del av pyramiden av liv och genom den naturliga ordningen i enlighet med er vibrationsnivå kommer ni alltid att finna er själva precis där ni bör vara. Målet är att kontinuerligt avancera, och själar vid en högre nivå kommer alltid hjälpa andra som strävar efter att lyftas upp. Det är därför som det finns så många högre själar med er just nu, och en del av dem kommer att visa sig för er mycket snart. Medan det finns ett fysiskt renande som äger rum, så är det också nödvändigt att rena själen genom att frigöra allt från de lägre energierna. De som redan är på den vägen vet precis vad detta betyder, och gradvis så kommer det en tid då ni finner att de lägre vibrationerna inte passar er särskilt väl längre. Ta till exempel dieten av våld, död och förstörelse som ges ut som underhållning, vilket trubbar av era känslor inför sådana energier. Låt det inte påverka ert sätt att tänka, då det kommer att dra er ned och införa mörker i er aura som ni då bär med er. Kom också ihåg att om ni inte är försiktiga så kommer ni att attrahera än mer sådant till er själva. Lev livet med renhet av tanke och uppskatta allt som är av de högre vibrationerna. Om ni är framgångsrika så kommer det att föra er långt framåt på vägen mot Upplyftning, och om ni kan hålla ert focus blir det mycket lättare att bibehålla det.

Medan Varelserna av Ljus för sig ytterligare framåt och närmare Upplyftningen så finns det de som sugs än mer ned i mörkret då de har förlorat sin förbindelse med Ljuset. Det kommer inte att glömmas bort och innan sluttiderna kommer de att ges alla chanser att finna sitt sanna självt. Vårt mål är att föra er alla samman, genom att eliminera dessa ofta falska separationer som har hållit er från varandra. När det väl är accepterat att ni alla är En, så kommer de fördomar som nu existerar att försvinna. Vi accepterar dock att vissa uppfattningar kommer att bli svåra att släppa, men vi hoppas kunna visa att det inte finns någon bas av sanning i dem. Vid vår medvetandenivå så kan vi bara hantera sanningen och vi kommer att så presentera den, men inte för att pådyvla er den. Det är fortfarande er fria vilja att tro som ni vill, då vi vet att om ni går fel så kommer ni i alla fall så småningom att finna sanningen.

Jag är SaLuSa från Sirius och önskar att försäkra er att den Galaktiska Federationen är väl medveten om de faror som har placerats där i opposition till oss. Vi önskar dock inte starta ett Rymdkrig, och i själva verket skulle det vara helt otänkbart. Vi kan på ett säkert sätt hantera alla försök att engagera oss, och vi skall också se till att vapen inte riktas mot er. Vi representerar ett fredligt uppdrag med Gudomligt förordnande, och det genomförs med en kärleksfull intention, vilket kommer att frigöra er från de mörka Tjänarna. Tiden har gått långt förbi den tidpunkten då ni skulle ha tillåtits att fatta era framtidsbeslut utan hinder. Det är något vi driver på, men de mörka Tjänarna kan vara mycket obstinata. Segern är dock redan er och skall nu bara firas.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge