Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa 30 januari 2015

Mike Quinsey - SaLuSa 30 januari 2015

Ingenting kommer att förändra förutsägelserna för slutförandet av den här cykeln, förutom den högsta auktoriteten. När det är gjort kommer många Ljusarbetare att få till uppgift att se till att allt fortskrider som det ska för att uppfylla dem. Ni kan därför fortsätta med era liv i vetskap om att det kommer att bli en stor final när de Mörka Tjänarnas inflytande tar slut. De kommer att upptäcka att de är oförmögna att utöva något inflytande på det som sker, eftersom deras makt kommer att tas ifrån dem.

De kommer också att avlägsnas från Jorden för att säkerställa att Ljusarbetarna kan fortsätta med sina uppdrag. Hittills har de Mörka Tjänarna konsekvent hindrat er utveckling, och har kunnat blockera eller bromsa den. Den situationen håller snabbt på att förändras och kommer snart att vara under vår kontroll.

Ni kommer då att kunna gå vidare med era uppgifter utan rädsla, och göra framsteg fortare än vi något annat tillfälle. Kära vänner, vi hör era böner och frågor om hjälp, och snart kommer vi att kunna hjälpa er på ett mer konkret sätt. Känn inte rädsla i någon situation, eftersom lägre energier drar till sig liknande sådana, medan ni däremot arbetar med högre energier.

Betydelsen av de kommande förändringarna är av en sådan art att vi knappast kan sätta ord på dem. Allt kommer att påverkas på något sätt, och många av de lägre energierna kommer antingen att förändras eller försvinna med tiden. Jorden kommer att förnyas och återigen betraktas som himlens juvel. Medans allt detta sker, kommer även ni att bli förnyade när ni blir fullfjädrade Galaktiska Varelser.

Vi berättar vad som väntar, eftersom kunskapen kommer att hjälpa er att både förstå och ta er igenom de olika stegen i förändringarna. Ni kanske blir överväldigade vid tanken på vad framtiden bär med sig, men var medvetna om att vi kommer att ha en mer direkt kontakt med er. Så det finns ingen anledning att oroa sig, eftersom framtiden är allt ni kan önska er och kommer att ge er fred, lycka och välstånd.

Under tiden kan ni fortsätta med ert Ljusarbete och veta att ni har många osynliga hjälpare omkring er. Det är först när ni inser att ni inte är ensamma på er resa som ni kan börja förstå varför saker och ting ofta bara verkar falla på plats när ni behöver dem. Ni var medvetna om arrangemanget innan ni kom till Jorden, men efter att ha sjunkit ner i de lägre vibrationerna glömde ni era omständigheter. Med tiden höjde ni gradvis era vibrationer, vilket ni förtjänar beröm för.

Det är därför vi och andra kan närma oss er och upplysa er om vad som ligger framför er. Er medvetenhet har vuxit och nu kan ni acceptera sanningen om er plats i Kosmos. Spelet som har spelats på Jorden kommer snart att ändra kurs och lyfta upp er från tredje dimensionens utmaningar. De har tjänat sitt syfte väl, och ni har utvecklats tillräckligt för att gå vidare in i Ljuset.

Ni har erfarit resultatet av människans tolkning av meningen och syftet med livet och det har, så att säga, lett er uppför trädgårdsgången. De har förmått er att följa falska trosläror och att tro på en Gud som har skapat människan till sin avbild. Men Jesus, den främsta Läraren i er tid, gjorde det klart att Skaparen bara är Ren Kärlek och att ingen levande människa eller varelse står utanför Hans Kärlek. Målet för varje själ är att växa och utvecklas i Ljuset tills den återigen är Ett med Källan.

När ni utvecklas genom era olika livsupplevelser, kommer ni att gå vidare in i Ljuset. Ni kommer att bli en större Ljusvarelse med enorma skaparkrafter, men mycket av det här ligger långt in i framtiden. Men ni behöver veta meningen med livet. Ingenting av det ni upplever inträffar av en slump, så överväg noga varför vissa händelser i ert liv sker.

Människor dras normalt till dem som har en liknande vibration, men när det gäller karma kan ni bli involverade med själar från alla olika nivåer. Det gäller även föreningen av två människor i ett äktenskap eller deras barn. Karmiska erfarenheter kan planeras innan ni inkarnerar. Som ni förstår händer ingenting av en slump.

Naturligtvis finns det många små upplevelser som är av mindre betydelse, men ni vet aldrig till exempel när ett tillfälligt möte kan växa till att bli av största betydelse. På grund av er fria vilja kan ni säga nej till en möjlighet som är avsedd att ge er nödvändiga erfarenheter, men om den är viktig för er utveckling kan ni vara säkra på att den dyker upp igen.

Vissa människor tror inte på Gud eller att det finns ett syfte med livet, men båda kommer att påverka resultatet av vilka upplevelser de väljer. Ni kan inte ta bort Gud ur era liv, och ert liv har planerats innan er födelse oberoende av vad ni kanske tror. Naturligtvis kommer allt att uppenbaras för er när ni återvänder till de högre dimensionerna och tittar tillbaka på ert liv.

Inget tillfälle att lära i livet är bortkastat, oavsett hur det kan verka. Ni kan faktiskt inte veta exakt varför en viss själ väljer att uppleva något på ett visst sätt. När två eller flera personer kommer samman, kommer var och en att vara medvetna om vilken roll de spelar. Ibland väljer en själ att vara här under en mycket kort period, helt enkelt för att hjälpa till att skapa en situation som är nödvändig för de andras erfarenheter.

När ni försöker relatera det här till spädbarn, kan det helt enkelt vara så att själen har bestämt sig för att inte inkarnera trots allt. Den möjligheten är öppen för alla, men väldigt få ändrar sig när arrangemangen väl är fastställda. Som ni kan se, allt är inte svart eller vitt och själar har ett ord med i vilken typ av liv de är på väg till. När syftet med ett liv är bestämt och det ser ut att gynna själens utveckling, är det mycket ovanligt att en själ drar sig ur. Ni har många andliga själar som arbetar med er föra att säkerställa era framgångar.

Jag är SaLuSa från Sirius och jag hjälper de själar som modigt och utan rädsla har tagit på sig ett jordeliv för att tjäna andra. Men alla själar har Guider och ingen, inte ens de Mörka Tjänarna är uteslutna. Var inte ovilliga att be om hjälp när det behövs, dock tillåter inte Karma alltid det ni begär, så om era böner verkar obesvarade så finns det en mycket bra anledning till det. Jag lämnar er nu i Kärlek och Ljus och de bästa lyckönskningar från den Galaktiska Federationen.

Tack SaLuSa!
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Översättare: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge