Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa 23 januari 2015

Mike Quinsey - SaLuSa 23 januari 2015

När händelserna på Jorden blir mer oroande för er kommer Ljuset att göra snabbare framsteg mot målet med att få ett slut på de Mörkas inblandning. De har haft makten i många århundraden och påbörjade sina planer på att minska populationen på Jorden till en hanterbar storlek. Det har de delvis uppnått genom att praktiskt taget hålla mänskligheten i ett ständigt krigstillstånd. Även om de tror att de håller på att uppnå sina mål har det börjat gå upp för dem att de inte längre kan styra händelser på Jorden.

Vid det här laget skulle de ha dragit in de flesta länder i ett nytt globalt krig, men genom våra insatser har de inte kunnat göra det. Deras ambitioner att starta ett Tredje Världskrig har förhindrats och vi begränsar deras förmåga att fördröja de kommande förändringarna som kommer att signalera början på den Nya Tidsåldern. Från vår position ser vi att det utvecklas mycket bra med de efterlängtade framstegen, som verkligen kommer att indikera att den Nya Tidsåldern har anlänt.

Var inte oroliga för den grupp som kallas Isis, eftersom deras framgångar snart kommer att få ett plötsligt slut där de blir oförmögna att fortsätta sitt krig mot Jordens befolkning. Många frågar varför vi inte stoppar dem nu, men vissa karmiska problem måste först klaras ut. Det är många läxor som måste läras och som kommer att tjäna de inblandade själarna mycket väl och hjälpa dem att utvecklas.

Det kan framstå för er som att många oskyldiga själar är inblandade i de grymheter som äger rum. Men försök att förstå att de håller på att arbeta av karma från tidigare liv som bara är till deras fördel. Ni kan inte gå vidare till de högre dimensionerna om ni fortfarande håller på att rensa ut gamla problem. Ni kan dra till er karma som lätt kan rensas ut och inte på något sätt försenar er på er väg till Uppstigningen.

Vi inser att för många är den här perioden svår, men håll er till er uppgift och sprid kärlek och Ljus närhelst ni kan. Tiderna kommer att bli svåra när de gamla energierna börjar omvandlas och när det gamla sättet att leva blir oacceptabelt. De av er som sprider Ljuset har ett mycket stort ansvar med att hålla er fokuserade på er väg och låt inte någon eller något hindra er. Er styrka ligger i er beslutsamhet att fortsätta framåt och föra ut Ljuset till människor, oavsett var ni befinner er.

Det kommer att finnas tecken längs vägen som tydligt visar att den Nya Tidsåldern håller på att manifestera sig, och vi kommer att vara närvarande för att se till att allt fortskrider enligt den plan som gavs till oss av den Andliga Hierarkin.

Ni ser fler av våra farkoster på er himmel nu och också några som är av en enorm storlek. Det är för att försäkra er om att vi är fullt kapabla att hantera eventuella problem som kan uppstå, och att vi förfogar över luftrummet runt er planet. Det kan inte ha passerat obemärkt att vi delar luftrummet med era flygplan, men när de försöker skjuta ner oss är vi skickliga på att försvinna mycket snabbt och på så sätt undvika en konfrontation.

Vi är inte intresserade av att engagera oss i ett rymdkrig, och vi har verkligen inget behov av att göra det. Vår fredliga närvaro är tillräcklig för att bevisa vår överlägsna förmåga, kunskap och kompetens att enkelt hantera eventuella hot mot våra farkoster. När tiden är inne skall vi sätta stopp för krigiska verksamheter och allt annat som förknippas med sådana intentioner. Vi är här för att införa varaktig fred till Jorden och Hennes folk och att hjälpa er att ta er plats vid sidan av oss.

Det är först nu som ni börjar vakna upp till ert sanna jag och kan förstå er potential för att bli Galaktiska Varelser. Förstå att när den här cykeln började för några 10 000-tals år sedan, kom ni till Jorden med en mycket begränsad medvetandenivå. Den växte allteftersom ni upplevde fler och fler liv och har ökat takten under de senaste århundradena. I själva verket kan ni nu absorbera större mängder information, och genom era upplevelser har ni uppnått högre medvetandenivåer.

En del av er har gjort sådana framsteg att när ni läser någon av era äldre böcker igen, så inser ni att ni uppnår en långt större förståelse än tidigare. Under alla omständigheter kommer de av er som ständigt söker upplysning, utan tvekan att utvecklas till högre nivåer mycket snabbare.

För dem som först nyligen har hittat en väg till den Nya Tidsåldern är det svårt att ta in så mycket information, som är något annorlunda mot deras tidigare förståelse. Vi ber er att ha ett öppet sinne och förkasta allt som ni inte kan acceptera vid denna tid, eftersom sanningen alltid kommer att komma tillbaka till er i framtiden. Avvisa allt som inte är av Ljuset och inte ”känns” rätt för er.

Ni kommer att märka att sanningen inte är komplicerad och kan hittas i de flesta religioner. Men sanningen är inte en religion, eftersom ”Sanningen” är kapabel att frigöra er från urgamla trosföreställningar som inte längre har en plats i era liv.

Ju mer ni kan leva i Nuet, desto mer kommer ni att lämna de gamla vibrationerna bakom er. Att leva i Nuet bör vara ert mål om ni har utvecklats tillräckligt för att söka Ljuset i de högre dimensionerna. Framtiden är ljus och ni närmar er den mycket fortare än ni kanske tror.

Var glada, för det är inte långt kvar på er resa förrän ni kan fira avskedet av de Mörka, vilka har skapat sin egen väg till framtiden. Deras väg är inte som er, eftersom de redan har stakat ut sin kurs och kommer att förbli i de lägre dimensionerna. Deras förmåga att blanda sig i er utveckling håller långsamt på att förlora i styrka, och de kommer att bli offer för sina egna handlingar.

I årtusenden har ni levt i illusionen, som skapades av dem som följde den mörka vägen. Er uppgift har varit svår, men ni har framhärdat i er beslutsamhet att finna sanningen. Alla själar som når den här nivån förtjänar hjälp av utvecklade Varelser, och får också hjälp med att gå vidare med sin egen utveckling. Ibland träffar ni era Guider när ni sover och de kan hjälpa er med problem som uppstår i er vardag.

Ibland kan ni minnas sådana möten, men för det mesta glöms de snabbt bort, men ni kan fortfarande ha en vag känsla av det som hände. Har ni någonsin tagit era problem med er i sängen för att sova på dem, bara för att vakna nästa morgon och känna att ni på något sätt har fått svaren? Det händer ganska ofta och det är på så vis ni får hjälp.

Jag är SaLuSa från Sirius och är så glad att vi kan hjälpa er genom dessa svåra tider. Kom ihåg att när ni sänder ut era tankar till oss så tar vi emot dem och vidtar om möjligt de åtgärder som behövs för att hjälpa er. Håll fokus på era viktiga uppgifter som kommer att ta er framåt, och vet att vi är med er.

Tack SaLuSa!
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Översättare: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge