Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa 6 februari 2015

Mike Quinsey - SaLuSa 6 februari 2015

Turbulensen fortsätter på er Jord och på samma gång fortsätter Ljuset att öka i styrka och lägger styrka till dem som sprider Ljuset. Vi kan ännu inte förutsäga när det kommer at bli den dominerande kraften men den tiden närmar sig snabbt. Med ständigt ökande nivåer av Ljus kan det inte bli något annat resultat och det märks att fler människor än någonsin är redo att aktivt visa sitt stöd för Ljusarbetare. Allteftersom tiden går blir det fler och fler människor som kommer samman och vill arbeta med att hjälpa till att påskynda den verkliga starten på Uppstigningen.

Vi uppmuntrar er att stanna kvar inom ert ljus och inte bli direkt involverade i vendettor mot de Mörka tjänarna. De kommer att möta ett slut som dikteras av deras egna handlingar mot mänskligheten över årtusenden av tid. De har själva satt i rörelse den väg som leder till deras bortgång och ett slut på deras handlingar mot de som är av Ljuset.

Vi känner den frustration ni känner över de fortsatta oroligheterna i Mellanöstern. Emellertid kan ni vara säkra på att vi gör vårt bästa och så mycket vi har tillåtelse till, och vi har hittills förhindrat en upptrappning av de krig som pågår. Folk frågar varför vi inte går in och stoppar dem, men det skulle störa den karmiska väg som har satts på plats. Tills lektionerna har lärts kan vi bara försöka att begränsa förlusterna av liv och skador som inträffar.

Hela er erfarenhet i den här cykeln har varit avsedd att hjälpa er att höja er över mörkret så att ni i er tur kan hjälpa andra. I det avseendet har ni varit mycket framgångsrika och fler själar vaknar nu upp till de nya vibrationerna. Detta är viktigt för att de skall kunna övervinna mörkret och flytta in i Ljuset. Många kan nu utöka sin medvetenhet och börja bli medvetna om skälet bakom de förändringar som sker.

Det finns så mycket som väntar på att avslöjas som snabbt kommer att lyfta upp er och ta bort de hinder som håller er tillbaka. Dessa hinder uppstår i stort sett från ansträngningarna från de Mörkas sida att hålla er ifrån att lära er sanningen om er själva. Detta är nu något som förändras och inom en snar framtid finner ni många sanningar om er roll i den cykel som nu stängs.

De flesta av er är bara skuggor av era verkliga jag och när medvetandenivån fortsätter att öka inom er kommer ni att lära mer om era verkliga jag. Ni är mycket större än ni tror, eller är till och med förberedda att tro på, men sanningen kommer att ”kännas” så djupt ner inom er att ni vet att ert verkliga jag är en Varelse av Ljus. Medan ni i de lägre dimensionerna har agerat från ett begränsat medvetande så expanderar det nu på grund av de högre vibrationerna.

I verkligheten är det så att ni är på er färd tillbaka till ert högre tillstånd av att vara, och genom att lämna den tredje dimensionen kommer ni att ta ett enormt steg uppåt. Om ni ser er omkring så kanske det verkar osannolikt att många av själarna är redo att stiga upp, men ni kommer att bli förvånade över hur snabbt de kan förändras. Var och en av er spelar ut en roll som förser er med de lektioner och lärdomar ni behöver för att fortsätta att utvecklas och förbereder er för förändringarna som ligger framför er.

Innan ni föds har varje själ en länk som överenskommits när det gäller förmågor och kunskaper som kommer att behövas som en utrustning för att hjälpa den genom livet. Ditt verkliga jag är mångsysslare och helt och fullt erfaren för att ta itu med livet på Jorden, men är ännu bättre på att flytta in till de högre dimensionerna.

Som du är medveten om så blir ert vädermönster gradvis förändrat till det bättre. Det kommer att bli problem som skapas av dessa förändringar, men ni kommer att ha gott om tid att anpassa er till dem. Slutresultatet blir en mer acceptabel temperatur utan de ytterligheter ni är vana vid att uppleva. Haven kommer också att värmas upp och när ni tar de två sakerna tillsammans kommer ni att finna att många förändringar också kommer att uppstå i naturen. Arter av djur kommer att flytta till villkor som är mer anpassade för deras behov. Allt detta kommer att vara för det bättre och ni kommer att njuta av ett mer tempererat klimat.

Sjukdomar och andra hälsoproblem kommer så småningom att försvinna när vi vibrationerna höjs. Åldrande kommer också att sakta ner när ni nått vuxen ålder eftersom ni kommer att vara vid en punkt där det inte längre förekommer. Så med tiden får ni ständiga förändringar som sker som är till fördel när ni är inom vibrationerna i den fjärde dimensionen. De gamla vibrationerna upphör att vara så effektiva som de var, så ni blir mer och mer medvetna om förändringarna.

Låt inte dessa händelser distrahera er från er livsplan för allting kommer att avslutas ganska fint. Ni har naturligtvis varit helt medvetna om sådana möjligheter innan ni inkarnerade på Jorden. Du kommer därför att ha en inre ”vetskap” om förändringarna allteftersom de träder in i ditt liv. Vi är mer uppmärksamma än någonsin på allt som sker på Jorden och kommer att göra vårt allra bästa för att hålla er informerade. Framtiden är ljus och då tiden går framåt kommer vi att kunna komma mycket närmare er alla.

Moder Jord tar hand om sina egna behov och är mycket aktiv på grund av behovet att höja sina egna vibrationer. Faktum är att oavsett hur den mänskliga rasen gör framsteg så kommer hon att gå vidare med nödvändiga förändringar som hjälper till att skapa den Nya Jorden. Ni är båda beroende av varandra för att säkerställa en smidig övergång till de högra nivåerna.

Så ju förr människan slutar upp med att våldta Jorden desto snabbare kan den bli återställd till sitt tidigare skick. Vi har emellertid tittat längre fram, så ge tid för dessa kommande förändringar för manifestering. De sker inte över en natt utan kommer att inträffa på välordnat sätt. Leverans av Välstånds-programmen och nya regeringar är bland de första förändringarna och väntar just nu i kulisserna.

Vi hoppas att ni förbereder er själva för förändringarna som ni är personligen berörda av. Vi hänvisar till förändringar som kommer att tillåta er kropp att bli mer hälsosam – och det relaterar vi till ert val av mat. Håll er till färska varor hellre än bearbetade som vanligtvis innehåller olika kemiska tillsatser. Motion är också viktig och även små promenader hjälper, i motsats till benhårda övningar.

Jag är SaLuSa från Sirius och inför en sådan viktig period i era liv försöker jag att hjälpa er följa förändringarna. Jag lämnar er nu i Kärlek och Ljus.

Tack SaLuSa!
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Översättare: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!< previous message | next message >


Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge