Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, December 29, 2010

SaLuSa, December 29, 2010

Då ni närmar er det Nya Året så säger ni i praktiken adjö till det gamla systemet av kontroll och fångenskap. De håller på att kollapsa då det inte längre har kraften att upprätthålla det särskilt mycket längre. Ni ser därför tillbaka på det sista året av dualitet såsom ni har upplevt det under årtusenden av tid. På något sätt och vid någon tidpunkt så var det tvunget att ta slut och bereda vägen för de nya energierna, som håller på att spricka fram och de kan inte hållas tillbaka under obegränsad tid. När detta händer så kan kaoset växa till sig, men se bortom det och till er frigörelse från slöjan av mörker, så att ni kan bjuda in Ljuset att fullt och fast bli etablerat på Jorden. Vi stödjer er fullt med dessa betydelsefulla förändringar och ni kommer snart att se en ny och bättre riktning i era liv. Ni kan inte och kommer inte att bli förnekade er seger över de mörka Tjänarna, då Ljuset är den mäktigaste energin på Jorden.

Om vi ser framåt så kommer 2011 att bli ytterst minnesvärt och kommer till slut att skriva om Jordens historia. Sanningen kommer att komma ut från alla håll, och er förståelse kommer att bli sådan att ni inte kommer att tolerera några försök att återgå till de gamla sätten. Som ett kollektiv så har Mänskligheten en omättlig kraft genom de högre medvetandenivåerna, och vad ni hitintill har uppnått är tack vare er alla. Uppvaknandet är på god frammarsch och kommer att öka med en allt högre hastighet, och resulterar i öppnandet av fler människors ögon för var de bör placera sitt fokus. Det är den fredliga revolutionen som alltid skulle hända, och det är helt och hållet för sent för dem som motsätter sig det att stoppa dess snabba framfart. Förändringarna kommer verkligen att påbörjas under 2011 och er väg mot Upplyftning kommer gradvis att läggas på plats, så att ni är förberedda för det slutliga året av 2012 då ett stort lyft uppåt kommer att inträffa. Då och bara då kommer ni att ha lagt bakom er alla återstående rester av det håll som dualitet hade på er.

De högre vibrationerna påverkar redan många av er, och om ni reflekterar på det så finner ni att ni alla är nu mycket lugnare och mer kapabla att hålla ert fokus än ni var tidigare. Vibrationerna kommer att fortsätta att öka i intensitet och då året fortlöper så kommer ni finna att det blir lättare att assimilera dem. De kommer att föra er framåt då tiderna blir mycket påfrestande, när fysiska förändringar på Jorden kommer att äga rum utav nödvändighet. Moder Jord måste avsluta hennes eget renande i god tid och det kommer ofrånkomligt att medföra en del avbrott. Vi kommer dock som alltid att observera er Jords aktiviteter, och precis som vi har i det förgångna kommer vi att lindra effekterna det har på er. Medan detta händer kommer den viktiga frågan angående era finansiella problem att tas upp, och ert livsmönster kommer börja förändras. Ni kommer att bli ivriga deltagare i många planer, vilka kommer att hjälpa att övervinna den tidigare bristen på framgång då det gäller ert dagliga liv. Vi kommer att se till att ni hoppar in i det nya paradigmet och drar nytta från dessa tillgångar som ni har blivit förnekade. Mitt i förändringarna kommer era liv att bli mycket lättare då levnadsstandarden kommer att högst väsentligen förbättras.

Kom ihåg att vad än era kommande erfarenheter blir så har ni vetat i förväg vilka möjligheter som planerades för er. Var och en av er har en roll att spela och är lika viktig för det hela, även fast bara en del kan ta den centrala platsen. Er framgång med att ha kommit så här långt och besegrat de mörka Tjänarna, är än mer anmärkningsvärd då ni inte allt för länge sedan var i farozonen att bli helt överkörda av dem. Ni ser nu slutskedet på försöken att hindra förtroendet i de som stöder er, vilket också inkluderar oss. Trots sådant agerande så förblir dock era intentioner starka att uppnå de resultat som kommer att återställa er suveränitet. Ni är like mycket ansvariga för slutresultatet som vi är, om inte i själva verket än mer, då vi inte har kommit för att göra det åt er. Det är er framtid som nu skapas och oberoende om ni inser det eller ej så kan ni utöva er makt att skapa den på det sättet ni vill. Upplyftning är ert mål, men det finns många potentiella vägar som kan följas för att komma dit.

Så ni kommer att se att 2011 kommer att bli en blandad kompott, men resultatet i det stora hela blir er ökade beredskap och inte bara för sluttiderna utan den fortsatta vägen uppåt mot än högre dimensioner. Det kan ses som att upplyftandet från den tredje dimensionen av dualitet till den fjärde och femte dimensionen av större Ljus är en milstolpe i er utveckling. Dessutom, då ni kommer att lyftas upp i era fysiska kroppar, så är Upplyftningen en unik händelse i ert Universum. Följaktligen har ni mycket att uppleva som blir mycket tillfredsställande. Det finns så mycket att se framemot att förändringarna bör ses enbart som steg på vägen som tar er till det förlovade landet. Skaparens ord bär den mäktiga energin av tillfredsställelse, och inget kan förhindra att sluttiderna äger rum som ni har blivit informerade om.

Vi kan lova er att 2011 blir handlingens år och att 2012 blir som en följd desto mer lugnt, och när väl scenen är satt så kommer hela processen för att få er i full beredskap för Upplyftningen att gå mycket fort. Dessutom när sanningen om ert förgångna väl är avslöjad så kommer ni att känna er mer attraherade till oss, då vi har haft ett finger med i spelet då det gäller er genetiska utveckling. Det har gjort det möjligt för er att växa i medvetande till nivåer som väckte upp er till ert sanna självt. Ni började också finna att ni hade all kunskap inom er, och kunde ta ett personligt ansvar för er spirituella utveckling. Detta kommer också att gå framåt med stora steg i den senare delen av denna cykel. Många institutioner blir nu tvungna att omvärdera sina positioner i denna föränderliga värld, och en sak är säker, om de inte går med flödet så kommer de att stagnera och tillslut falla samman. Detta är en anledning till varför de mörka Tjänarna inte har någon väg ut, då de inte kan eller är villiga att förändras. Till slut så kommer bara det som är av Ljuset att bli kvar, och allt annat kommer att försvinna då inget av de lägre vibrationerna kommer att ha någon plats på den nya upplyfta Jorden.

Jag är SaLuSa från Sirius, och kan försäkra er att den Galaktiska Federationen är mån om att öppna en officiell första kontakt med er. Allt finns på plats för en sådan händelse, och vi kan justera in oss till alla behov i sista minuten. Tidsfristen för detta har nästan tagit slut, så på det ena eller andra sättet förväntar vi oss att avslöjandena blir globala under det första kvartalet av det kommande året. Gå framåt i fullt förtroende då vi är fullt och fast med er i denna slutliga fas av er resa.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge