Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, December 1, 2010

SaLuSa, December 1, 2010

För många människor så närmar sig den festliga säsongen, så låt er själva njuta av nöjena som tar bort er uppmärksamhet från era omedelbara bekymmer. Det kollektiva medvetande nivåerna som blir resultatet kommer att hjälpa att lyfta upp er alla och införa en stämning av frid och lycka. Nu så mer än någonsin ber vi er att hålla er fokus på framtiden, vilken kommer att ge er svaret på era problem. On ni kan så se bortom de återverkningar som förändringarna medför, och vet att allt kommer att förändra sig till det bättre för mänskligheten. Denna månad kommer att vara en av blandade känslor, men tecknen på förändringar kommer att åtföljas av starka indikationer på upplyftandet, vilket blir resultatet. Våra allierade finner möjligheter för att uttrycka sina åsikter och föra er uppmärksamhet mot vad som verkligen behövs för att sätta er på rätt väg.

Som ni nu lägger märke till så vad som medvetet har gömts för er i det förgångna kommer nu till allmän kännedom. Sådana avslöjanden kommer att visa vilka som har stått bakom många av de handlingar som orsakat konfrontationer, vilka i vissa fall har lett till krig. Förnekande kommer inte att ändra fakta, och de mörka Tjänarna kommer att sitta i en fälla som de själva har gillrat. För första gången kommer ni att se era representanter för vad de verkligen är, och hur ni har blivit lurade och medvetet vilseledda angående så många frågor. Korruption och kriminella handlingar har varit endemiska, och också involverat de stora företagen. Det är därför som deras makt måste tas bort ifrån dem, och mindre företag som är lättare att kontrollera får ta deras plats. Det kommer också att göra dem mer ansvariga gentemot er och förhindra en upprepning av vad som tidigare har inträffat. Detta är speciellt nödvändigt då det gäller kontaktnätverken i och mellan banker. De kommer i vilket fall som helst att upphöra med de intriger som är korrupta, och återgå till vad som från början var ett ärlig och öppet sätt att agera. Pengar kommer inte att tryckas om de inte har något verkligt värde, utan istället bara då de är uppbackade av ädelmetaller.

Alla förändringar som vi är involverade i kommer att återställa er suveränitet, och återge er den frihet som är er gudomliga rättighet. De kommer att bana vägen för Upplyftningen och vidare, då ni kommer att lyftas upp och in i de högre dimensionerna. Det är en nödvändig övergång så att ni är förberedda för vad som komma skall. Till slut blir inget kvar av den gamla dimensionen, förutom att den fortfarande kommer ha en plats i de högre dimensionerna. Ni är på väg mot ett nytt liv där frid, harmoni och balans är normalt och inget kommer att störa detta idylliska tillstånd. Det bör inte vara svårt för er att projicera era sinnen in i en sådan framtid, och ju mer ni kan fånga den känslan desto lättare blir det för er att klara av de kommande förändringarna.

Vad som ibland upplevdes som en dröm blir nu er verklighet, och allt som ni har blivit lovade kommer att uppfyllas. Ni återvänder till de rikena som ni lämnade för urminnes tider sedan vilka är era verkliga hem i stjärnorna. Det är därför som mycket av vad vi har nämnt för er är redan bekant, eftersom ni nu upplever ett återuppvaknande till vilka ni verkligen är. Även om ni har tillbringat många liv på Jorden så är ni inte helt jordmänniskor, utan ni har kommit hit från annat håll i Kosmos. Många människor upplever en förnimmelse som säger att de åker hem, och det är deras framtid. När vi väl är öppna med er kan så mycket mer avslöjas och ni kommer att lära er om er förbindelse med oss och den Galaktiska Federationen.

Eftersom era djupa minnen har blivigt dolda från er så har ni inte än kommit till insikt om den fulla utsträckningen av er förbindelse med Sjärnnationerna. De flesta av er har relationer till de civilisationer som har varit mest framträdande med att följa er evolution. De finns i er historia, men det är bara nu som de erkänns för vilka de är. Våra långa tidigare besök på Jorden har ofta blivit nedskrivna, och även om de är primitiva så har ni målningar som helt klart avbildar Rymdvarelser. Vi är därför inte främlingar när det gäller er, utan vänner som har fördelen att veta allt om er. Planen för ert frigörande från de mörka Tjänarna har funnits på plats ända sedan införandet av den ursprungliga planen, under vilken ni sjönk ner i dualitet. Vad som nu händer är därför förväntat och förutsett.

Vi har varit era handledare under en lång tid, och några av oss har ibland inkarnerat på Jorden för att höja upp er. Ni kommer inom kort att ta ett enormt steg framåt och det är vad som ni nu förbereds för. Dualiteten är nästan färdig spelad, och det är därför som vi ber de mörka Tjänarna att stiga åt sidan och låta sluttiderna spela ut sig som det var menat. Deras tid som härskare på Jorden har kommit till ett slut och Ljusarbetarna står redo att ta deras plats. De försenar bara det oundvikliga, och det kan inte stoppas eftersom det har blivigt gudomligt förordnat. Om de inte drar sig tillbaka mycket snart så kommer de att finna sig själva bort förda med hjälp av den auktoritet som vi nu har fått. De kan inte längre behålla sin kontrollposition över er, och måste ge plats för dem som är av Ljuset.

Då tiden fortsätter att gå ännu fortare än tidigare, så kommer ni att finna inom ingen tid alls att händelser inträffar inför er som öppnar vägen mot avslöjanden. Ni kommer att bli förvånade att se hur vi ofta har närmat oss de större världsmakterna med inriktning mot att arbeta med er för att slutförhandla fred, och ni kommer att bli bestörta att veta att våra erbjudanden förkastades. Lika attraherar lika och det är därför som de mörka Tjänarna närmade sig de Grå istället och tillät dem att ha baser på Jorden i utbyte mot avancerad teknologi för att förstärka deras militära kapacitet. Det är något skrattretande att ni söker efter andra tecken på liv djupt i rymden och samtidigt så är det redan här på Jorden. Vi också har baser på Jorden och millioner av skepp runt omkring er Jord och i ert solsystem. Hela scenariot på Jorden har blivigt falskt arrangerat för att ge er en helt annorlunda uppfattning än vad som det i sanningen är. Ni kommer att lära er så mycket efter att vi kan komma ut öppet och det kommer att bli ena överraskningen efter den andra med många chocker också.

Jag är SaLuSa från Sirius och så nöjd att många av er har förstått sanningen om vad som skall äga rum. Vi är här för att guida er och göra er resa så komfortabel som möjligt. Vi önskar att ni är väl informerade och är medvetna om vad ni behöver göra för att hjälpa er själva, men vet att vi alltid är med er.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge