Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, December 22, 2010

SaLuSa, December 22, 2010

Då de som firar denna festliga tid ser framemot att komma samman med familj och vänner så växer känslan av lycka och glädje. Människor är otroliga att finna förmågan att göra så medan samtidigt uppleva svårigheter med de mer alldagliga problemen i livet på Jorden. Det är inte förvånande för oss att ni kan göra så, då ert naturliga levnadstillstånd är en önskan att leva i frid och skapa lycka runt omkring er. Det är tur att även om betydelsen av Julfirandet har gått förlorat för många människor så skapar idén en god stämning när ni kommer samman för att fira och att det bästa i er kommer fram. Det är en påminnelse om Ljuset av era sanna själva som kan träda fram och lyfta upp er. Oron och bekymmer som ni normal bär med er sätts åt sidan och kärlek sväller över, vilket når hjärtat av så många av er.

På ett sätt så är den traditionella anledningen för ert firande oviktig, men det påminner er i alla fall om födelsen av en Världsledare. Jesus kom för att visa som ett exempel att det är möjligt att leva ett liv engagerat att på det mest fulländade sättet visa Ovillkorlig Kärlek. Han illustrerar att när ni kan finna kraften i hjärtat att älska allt liv och även de som motsätter sig er så är det möjligt att skapa balans och harmoni. Jesus kom inte för att skapa kristendomen, och hans lärdomar var för alla oberoende av deras personliga uppfattningar. Att hans kraftfulla kärleksenergi fortfarande förblir på Jorden är en tribut till hans förmåga att manifestera en sådan hög vibrationsnivå när det fanns så mycket mörker runt omkring. Han talade om den Ända Guden som varje själ är förbunden med och framförde idén att alla är En inom den energin.

När vi öppet kan prata med er måste vi nödvändigt ta upp frågor som religiös förståelse. Det är så viktigt att ni gör er av med dessa uppfattningar som har infiltrerat de sanna lärdomarna som är av Kärlek och Ljus. Det kan bara finnas En Sanning även om den kan uttryckas på ett antal olika sätt. I det förgångna har prästerskapet svartsjukt skyddat sin makt, och försökt att hålla sina anhängare fångna i deras egna lärdomar och tolkningar av skrifterna. För att motbalansera sådana sätt har ytterligare lärdomar införts som betonar idén att finna det sanna självt inom sig. Var och en av er bär sanningen med er, men på grund av kampen att gå framåt i situationer där ni kontinuerligt möter dualitet så är ni mer ofta förvirrade och oförmögna att göra framsteg. Detta, Mina Kära, är den utmaning som ni har tagit er an för att utöka er förståelse, och samtidigt utvecklas genom att upptäcka Ljuset inom er. Många vägar har lett er till er nuvarande förståelsenivå och med fördelen att kunna inkarnera in i olika kulturer så har ni upplevt dess trossystem i första person. Vad ni har lärt er finns fortfarande inom er på en undermedveten nivå, även om ni inte kan komma ihåg det i detalj.

Ni har kommit långt för att anlända till en sådan viktig tid som avslutningen på denna cykel. Ni bör vara ganska väl utrustade för att ta er an de slutliga utmaningarna som är involverade, och Upplyftningen bör ganska lätt falla på plats inom ert sinne. Stor ansträngningar görs absolut för att hjälpa er att höja er medvetandenivå, och ingen kommer i sanningen att kunna påstå att de var förnekade möjligheten att upplyftas. Det finns ingen strävan att pådyvla saken på er, men när ni väl är intresserade så finns det så mycket information tillgänglig om ni tar på er ansvaret för att se er omkring. Ert internet är fortfarande en källa för er med en enorm mängd av information, även om där också finns möjligheter till missbruk av de som medvetet har för avsikt att vilseleda och förvirra er. Detta är då er förmåga att vara urskiljande kommer in och om något inte stämmer med er så sätt det åt sidan eller släpp det helt och hållet.

Livet finns i överflöd överallt och existerar på många nivåer och ni börjar just att accepterar den möjligheten. Eftersom allt liv kommer från Källan så följer det att förutom det yttre utseendet så har det samma kapacitet för att utvecklas och Ni bör förvänta er att finna Varelser med mycket liknande medvetandenivåer och förståelse, även om en del har utvecklats mycket längre än ni för tillfället har gjort. Vi från den Galaktiska Federationen och liknande organisationer såsom de olika råden är ett sådant exempel och då vi för länge sedan har funnit vårt gudssjälvt så erbjuder vi oss själva i tjänst till er. Normalt sätt skulle vi undvika direkt kontakt då det är väsentligt att tillåta utvecklande civilisationer att finna deras egen väg mot förståelse och upplevelser som de väljer. Det skulle vara ganska så oriktigt om i önskan att assistera er så ändrade vi er utvecklingskurs, och det är därför som vi ofta förklarar för er att vi kan inte uppfattas som att vi blandar oss i. Det är annorlunda när Skapelsens Herrar ger oss tillåtelse att göra så, då det är dem som planerar era cykler.

Allt som händer på en Universal nivå är för att föra allt liv mot de högre nivåerna av Ljus och Kärlek. Det är del av er erfarenhet då ni reser tillbaka till Källan, då inget står stilla och allt förs konstant uppåt och framåt på detta sätt. De mörka Tjänarna utvecklas också, och liksom de flesta själar i dualitet så går de från en sida till den andra som en del av deras resa för att förkovra sig från sina erfarenheter. Kom ihåg att ni lever ut en illusion, och att den är holografisk i karaktär och är mer som ett stort spel av liv. Ni kanske kommer och går då ett liv efter det andra passerar, men då ni har oändliga liv så kommer ni alltid att överleva oberoende av era utmaningar. Alla dessa frågor kommer att bli vidare förklarade, men vi vill undvika att gå för långt för fort. Er förståelse tjänar mest på ett frisläppande av ett stadigt flöde av information. Nu när tiden går allt fortare och tar slut när det gäller er nuvarande cykel så måste vi dock öppna upp er till de nivåer av sanning som kommer att göra det möjligt för er att kasta av er alla dessa uppfattningar som i största sannolikhet skulle bromsa er utveckling.

Jag är SaLuSa från Sirius och bara en av en enorm grupp av själar precis som ni, engagerade att se till att ni får alla möjligheter till att lyftas upp. Vår plan har nått en punkt av manifestation som mycket snart kallas till agerande. Våra allierade står redo och då era medvetandenivåer fortsätter att förhöjas så närmar sig tidpunkten för full fart framåt. Ni känner att så är det och er intuition kommer att låta er veta, när det är tid att vara redo för förändringarna att påbörjas, vilket kommer att starta en ny era i era liv. Vet att vi kommer närmare varje dag, och vi ser framemot att göra oss själva kända till er.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge