Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, December 31, 2010

SaLuSa, December 31, 2010

Vilket högst extraordinärt år som ni nu lämnar bakom er, ett som var fullt av löften som inte helt och hållet har infriats såsom ni hade hoppats. Men trots detta så närmar ni er progressivt de oundvikliga förändringarna som börjar bli nödvändiga för att motväga kollapsen av ert samhälle. De kommer i grevens tid och mycket är nu på plats och väntar på möjligheten att komma fram. Oberoende av vilka kvarvarande upplevelser som ni fortfarande måste gå igenom så blir vägen ut uppenbar och det kommer att galvanisera många människor till handling. Även de som inte fullt förstår vikten av dessa kommande tider börjar känna att förändringar är förestående. Vad som är än mer viktigt är att de kommer att inse det är nödvändigt att föra er in i en mer stabil period, vilket kommer att låta folk som är motiverade av Ljuset att komma fram. Ni kommer att behöva fast ledarskap, och de som kommer att träda fram har redan blivit identifierade. Tack vare deras kända sympatier för förändringar så kommer de att ses som ärliga och pålitliga människor. Det kommer inte ha några problem att samla runt omkring sig själar av liknande karaktär, vilka också är upplysta.

Vår närvaro i ert luftrum fortsätter att bli uppmärksammat och det är svårare än någonsin för de som förnekar oss att vända sig bort från sanningen. Avslöjandena blir på vissa sätt något av en antiklimax, då ni har blivit vana vid att se oss i himlen. Vad som kommer att stimulera ert intresse är frågorna som kommer upp då det gäller varför ett sådant hemlighållande fortsatte under en så lång tid. En sak kommer att leda till en annan och sanningen kommer så småningom att komma ut. Det kommer att bli både en överraskning och en chock för människor när de får reda på att kontakt med utomjordningar har ägt rum under många, många år. Ena avslöjandet efter det andra kommer att fylla er nyhetsmedia, som inte längre kommer att hållas tillbaka av de krafter som tvingade dem att förneka eller förlöjliga oss och våra rymdskepp under en så lång tid.

Det kommer snart att bli helt klart att vi kommer för att hjälp er att hantera förändringarna och föra oss alla samman så att vi förenade kan gå framåt. Sanna fakta kommer att göras kända för er angående Upplyftningen, och varje själ kommer att få all möjlighet att förena sig med er på denna resa. De som väljer annorlunda kommer också att informeras om vad som framtiden har att erbjuda dem. I Skaparens Kungadöme så ges alla själar samma kärlek och samma möjlighet att utvecklas. Ingen kommer att prefereras då framgång hänger på era egna ansträngningar och av ert eget val. Ibland kanske ni inte känner er särskilt speciella, men vi kan försäkra er att ni uppskattas mycket, och är älskade för ert mod i och med att ni erbjöd att uppleva dualitet i de lägre vibrationerna. När ni så gör utför ni en stor tjänst för andra som någon gång i framtiden kommer att gynnas av detta. Andra själar kan uppleva genom er och behöver inte själva ingå i dualitet.

Så vad skall hända under 2011 kanske ni undrar och vi kan säga att vid slutet av året kommer vi att arbeta tillsammans. Våra allierade kommer att ha kommit ut öppet och det kommer att finnas organiserade grupper som arbetar enligt planerna för att återinföra er frihet. Med detta kommer det att finnas möjligheter att involvera fler av er i återställandet av Jorden, och hjälpa dem som finner sig själva mitt upp i fysiska förändringar. Landningar av våra skepp kommer att påbörjas och öppen kontakt kommer att påbörjas, men det kommer att göras försiktigt så att ni inte blir överrumplade eller att de störa de som finner det svårt att acceptera oss. Som ni måste inse så finns det mycket att göra för att första etablera en passande ram runtomkring er som kan hantera problemet, vilket kommer ifrån kollapsen av det mesta som har blivit en del av ert liv.

Ni kommer att höra mer om själar som bor i den Inre Jorden, som är bekanta för er som Agarterna. Innan Lemuria föll så lämnade de deras hemland och fortsatte sin utveckling genom att förflytta sig till den Inre Jorden. De är nu vid ett utvecklingsstadium då de har förflyttat sig till en högre medvetandenivå, och de kommer att vara en del av öppen kontakt när de riskfritt att göra så. De har mycket att erbjuda och kommer att assistera i ert slutliga förberedande för Upplyftningen. Tillsammans med vår närvaro så kommer ni inte att vara i avsaknad av något över huvud taget, som skulle behövas för att se till att er resa kommer att slutföras i enlighet med era behov. Skiftet från det gamla systemet på Jorden kommer att göras så smärtfritt som möjligt, men det är omöjligt att förhindra att många av er kommer att vara mitt i förändringarna. Ni kommer bara att lämna Jorden innan Upplyftningen om det redan är en del av er plan, så det är nödvändigt att ni förstår att varje själ har valt sin väg mot nästa etapp i sin utveckling.

För de som bara nyligen har fått reda på vad framtiden erbjuder så kommer det att krävas ett lugn tillvägagångssätt gentemot förändringarna. Det skulle vara lätt att bli förvirrad och kanske rädd, och vi vill att ni vet att vi är väl medvetna om vårt ansvar till dessa människor. Kommunikation står högt upp på vår lista och vi kommer att se till att våra sändningar sker runt om i världen, och håller alla välinformerade om vad som behövs och hur dessa behov tillgodoses. Det är hastigheten av förändringar som kommer blända er, då allt står redo för en hel rad av förändringar när de nya regeringarna väl är på plats. Politiken kommer att gå igenom ett renande så att den ed som svors inför folket hålls, och att de som väljs för sådana positioner är spirituellt motiverade att tjäna. Det blir ingen mer korruption och allt handläggande sker öppet och de som är involverade hålls ansvariga inför folket. Det blir en regering för folket och av folket som kommer att återgå till Konstitutionen, och att säkerställa er frihet och suveränitet.

Lättnaden efter ert frigörande från de mörka Tjänarna och deras målsättning av total kontroll kommer snabbt att föras in till en underbar känsla av lycka och glädje. Ni kommer att uppleva en ny era av samarbete, och lita på de som leder arbetet med att föra er in i sista etapperna av en framgångsrik Upplyftning. Pålitlighet är något som har saknats sedan urminnes tider, då det åter och åter igen har ljugits för er och era rättigheter togs sakta bort från er. Tro oss, de kommer sakta att återställas och ni kommer att behandlas som en som är älskad och beundrad. Vi är inte legosoldater och inte heller har vi kommit för att ta över på Jorden, då det förhåller sig helt motsatta eftersom vi har skyddat er mot de plundrande Varelser som har sådana intentioner.

Jag är SaLuSa från Sirius, och säger med full säkerhet att 2011 kommer att bli ett historiskt år, som tillsammans med 2012 kommer att finnas i minnet under många år som kommer. Gör vad ni behöver göra i ert dagliga liv med vetskap om att den Galaktiska Federationen är del av en enorm organisation från Ljuset, och kommer att se försäkra er trygghet.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge