Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, November 29, 2010

SaLuSa, November 29, 2010

Spänningarna på Jorden höjs då det blir hot och diskussion om krig och möjligheter till en konfrontation. Det är naturligt att det producerar rädsla och det föder på intentionen från dem som är ivriga att skapa än mer spänning. Vi vill försäkra er att förutom mindre incidenter så kommer det inte att tillåtas att eskalera, vilket skulle kunna skapa möjligheter till ett fullt krig. Ni, folket, har sökt fred under en längre tid, men har saknat ledarskapet som kunde sätta det på plats. Försök har gjorts för att begränsa potentialen för ett världskrig, men även reduktionen i antalet kärnvapen har gjort liten skillnad. Det gamla paradigmet var ett som förväntade att krig skulle äga rum, och uppmuntrade det i själva verket som ett sätt att uppnå makt i världen. Era böner om fred har dock blivit besvarade av mäktigare krafter än de på Jorden. Cykeln av dualitet som ni känner till den kommer att sluta med Upplyftningen, och det kommer att äga rum med vår hjälp.

Kaoset på Jorden då förändringarna börjar äga rum bidrar till er ovisshet om framtiden. Det är ofrånkomligt då strukturen på ert samhälle kollapsar, då det gamla sättet för livet inte är önskvärt eller hållbart. Då ni ser de sista dagarna spela ut sig så orsakar det en reaktion av ilskna protester bland er. Vi ber, vilket vi har gjort tidigare, att ni inte spelar rakt in i de mörkas planer genom att bli våldsamma. Ni kan inte vinna kampen på det sättet och det ger bara upphov till en stark motreaktion, och ytterligare begränsningar av er frihet. Fredliga protester är sättet framöver och hjälp till med att attrahera mer Ljus till Jorden för att lyfta upp folket. Ni har i själva verket byggt upp Ljuset under en ganska lång tid, och som ett resultat har er medvetande nivå höjts. Det har gjort det möjligt för oss att reagera till en högre grad än tidigare, och vi har nu auktoritet att blanda oss i mer direkt. Vi har under en tid nu observerat era aktiviteter, och stoppat alla handlingar som skulle ha trappats upp till ett fullt krig. Vi har många gånger förhindrat dumdristiga orders att attacker ett annat land, och stoppat robotar som hade sänts. Med tiden kommer ni att lära er hela historien om hur ni har blivit bedragna och utnyttjade i Illuminatis planer för global kontroll.

Vi känner oss bundna att hålla er informerade när det gäller vad som händer runt omkring er, då det är lika så väl att ni förstår att sällan är något så som det ser ut. Nyhetsmedia är kontrollerat så att ni föds precis de nyheterna som kommer att stöda de mörka Tjänarna, och helt klart så är det långt från sanningen. Även med er större tillgång till frihet av information så förnekas ni mycket av sanningen, vilket ni har förstått. Då ni lär er mer är det dock viktigt att er reaktion blir besinnad och fredfull. Det ger mer kraft till era krav på förändringar, utan att få myndigheter på er vilket blir fallet med våldsamma reaktioner. Det är så litet tid kvar tills att vi kan komma samman och det är viktigt att energierna används för att förbereda för en kontakt. När ni får tillfället så tala om era förväntningar, och hur ni ser kommandet av era bröder och systrar från Rymden. Vi är era kompanjoner och vänner dedikerade att föra in ett lyckligt slut till dualitet. Det kommer inte att bli lätt för er när förändringarna kommer in, men åtminstone så kommer ni att veta att allt blir bra inom en ganska kort tid.

Oberoende av hur en del källor försöker att dra er uppmärksamhet bort från framtiden som är ert öde så blir det mer uppenbart att ni är mitt i en stor galaktisk förändring. Energierna förändras på en så stor skala att de läggs märke till på grund av deras effekt på alla former av liv. En del av vad ni kallar lägre stående liv håller på att försvinna och andra former muterar. Allt är del av preparationerna för att se till att ni är redo för transformeringen till de högre vibrationerna. Inom er själva så kommer det gradvis att märkas som en föryngring av er kropp, och er hälsa kommer att förbättras. Död och sjukdom såsom ni förstår det kan inte existera i de högre dimensionerna. Om ni tar i beaktande de förändringar som Moder Jord behöver genomföra för att förbereda för Upplyftningen så kommer ni förstå varför vissa fysiska förändringar är nödvändiga. Det är absolut en prövande tid, men då ni är medvetna om varför saker och ting händer så är ni bättre utrustade att hantera det, och naturligtvis så är vi aldrig långt borta med vår hjälp.

Vi skyddar er och vi vill fortsätta att observera händelser för att se till att det inte blir någon inblandning som allvarligt försinkar avslöjandena. Trycket på att komma ut med sanningen om oss ökar, och det är det officiella erkännandet och accepterandet som är väsentligt för vår öppna kontakt. Mycket händer i detta sammanhang och våra allierade står nära att uppnå ett stort genombrott. Plötsligt kommer allt att falla på plats och ni kommer att ha satt foten stadigt på vägen mot Upplyftningen. Detta är vår huvudsakliga målsättning, och därifrån kommer ni att röra er mycket snabbt in i ett nytt sätt att leva, vilket är menat att ge er allt som ni har blivigt förnekade. Vi pratar om fred och frisläppande från allt som har hållit er tillbaka och satt er i bojor. Ni har funnit er i det under en så lång tid att ni har kommit att acceptera det som normalt, medan ni i själva verket skulle ha avancerat långt bortom sådant kontrollerande och förnekande av det nödvändiga i livet. Jorden har alltid haft ett överflöd av allt ni kan ha behövt, men den har exploaterats för att tillgodose girigheten av de få som kontrollerar er.

Ni har ett uttryck som säger att gå på, och det är vad ni behöver göra. Se bortom de omedelbara svårigheterna och mot framtiden när allt kommer att förändras till det bättre. Vi är en enorm kraft för det goda och vi har fått ert skydd i uppdrag och det skall bli så. Om en del områden lider av mycket stora fysiska förändringar så vet att det inte är en slumpartad händelse. Det är helt enkelt en del av det rensande som behövs för att hjälpa till att återställa Jorden. Det pågår hela tiden, men ibland blir det en del mycket synbara förändringar, vilka kommer att förändra livet i dessa områden. Ju snabbare som vi helt och fullt kan involvera den Galaktiska Federationen i era liv desto snabbare kan vi göra det mycket lättare för er. Ni kan vara säkra på att vi arbetar mycket hårt med våra allierade för att ordna till förhållandena vilka får saker och ting att sätta igång.

Jag är SaLuSa från Sirius och vår position ovan Jorden låter oss noga observera vad som händer. Oberoende om det är på ytan eller under den så är vi mycket medvetna om vad som händer och inget kommer att undgå oss. Vi hoppas att ni känner er omhändertagna när ni vet att vi skyddar er vid alla tider.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge