Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, November 26, 2010

SaLuSa, November 26, 2010

Ilskan och missnöjet med problemen i världen kan förstås, då ni blivit ledda in i det planerade kaoset och sammanbrottet komponerat av Illuminati. Under många år har de fösat in er till förhållanden, vilka har medfört nedgången i er civilisation, beräknat till att föra in deras plan av totalstyre av världen. När de har gjort så har de också skapat ett behov och möjlighet till förändring, och hade tänkt sig att använda detta till att införa en ny global regering. Den skulle naturligtvis ha blivigt sammansatt från deras handplockade representanter, och gett dem total kontroll och ert förslavande. Möjligheten till förändring har också öppnat dörren till vår agenda för ert frigörande från dem. När som det hela har gått bortom deras kontroll så har vi preparerat oss själva för återinförandet av er frihet och suveräna rättigheter.

När Illuminati har försökt att trappa upp era problem och införa undantagstillstånd så har vi och våra allierade trätt in och förhindrat det. Vi har stoppat flodvågen av deras avancerade, och samtidigt har ert medvetande ökat. Detta har effektivt fokuserat ert sikte på vad som var gömt från er, och ni kan nu se igenom de undanflykter som har ägt rum. Inte bara det, ni har insett vad ni har blivit förnekade och lärt er om oss och vår gudomliga plan för Upplyftning. Framtiden är inte längre ett mysterium tack vare de många kanaler av sanning som existerar på Jorden. Det finns dock varierande grader av klarhet och ni behöver vara extra försiktiga då ni bestämmer er för vilka som är pålitliga. Det är ofta ett fall av att individuella kanaliserare har en undermedveten önskan för ett visst slut till denna cykel, och som attraherar varelser som samstämmer med den vibrationen. I det stora hela så bör er uppmärksamhet gå till de meddelanden som koncentrerar sig på kärlek och Ljus. De som talar om bestraffningar och Guds vrede fungerar från en annan nivå, vilket ofta är resultatet av en ortodox lärdom.

Som i alla frågor då det gäller er personligen så rekommenderar vi alltid att ni följer er egen intuition. Den kommer att leda er till vad som är rätt vid denna tid. Ibland har ni lektioner att lära er, vilket ibland kan ta er på en omväg och tillbaka igen till den korrekta vägen. Bry er inte om så mycket om ni inser att ni har följt lärdomar som är fulla med vilseledande information. Den viktiga aspekten är att ni höjer er över dem och avancerar i er evolution. I sanning så finns det ingen brådska, förutom att ni är angelägna att lyftas upp. Ni kommer dock att behöva praktisera er högsta version av vad som är nödvändigt att följa när ni arbetar mot ert Kristna Medvetande. Det kan summeras i orden ”att göra för andra vad ni skulle ha gjort för er själva” och att se att alla själar är En.

Människor är omgivna av folk som dömer varandra, och det lanseras till och med som underhållning i era TV och radio program. Det är inte sättet för dem som är upplysta, men vi menar inte att ni skall upphöra med era resonemang eller att ha åsikter. Det är det avsiktliga inriktandet mot människor med uppsåten att dra dem ner vilket är negativt och skadande. Det är ofta i form av översitteri vilket poängterar vad som är annorlunda från vad som anses normalt. Det kan bli rasistiskt, och skapar den separation som de mörka Tjänarna utnyttjar för att skapa disharmoni. Som vi ofta säger till er så är var och en av er en gnista av Gud och Ett med varandra. Således när upplevelser väljs för varje livslängd så kommer de att ofrånkomligt att föra er från en ras till den andra. Vid denna specifika tid då slutet på cykeln närmar sig så kan ni vara säkra på att ni har bott i alla större länder i världen. Ni har därför nästan med säkerhet följt de vanor och religioner som är associerade med dem. Det är på det sättet som er förståelse växer och ert uppvaknande äger rum.

Vi medlemmar av den Galaktiska Federationen kanske har varit på Jorden, eller på en annan planet där en annorlunda evolution existerar. Oberoende av var det äger rum så betyder det dock till slut ett framskridande till de högre dimensionerna. Alla själar är utav Ljuset, och i de högsta dimensionerna tar de formen av Ljusvarelse. Jag är SaLuSa och kommer ifrån Sirius, och ni är förmodligen medvetna om att vår Federation består av olika civilisationer som har lyfts upp. Ni har tidigare läst om Venutier, Arkturier, Plejader, och Andromedaner som tjänar med oss, och vilka för de mesta är associerade med tidigare kontakt med Jorden. Det finns naturligtvis andra, men de är inte nödvändigtvis knutna till oss. Alla våra medlemmar har sedan en lång tid tillbaka övergett den barbariska vanan av krigsföring. Vi representerar kärlek och Ljus och håller freden i Universum, och som i ert fall så hjälper vi de som är redo att lyftas upp och förena sig med oss.

Kom ihåg att fri vilja har fungerat under alla era upplevelser. Även nu så finns det inget påtvingande av Upplyftningen på någon själ, men på grund av hur viktiga dessa tider är så kommer det att läggas framför er. Det är sedan ert beslut om ni accepterar det eller ej, och ni gör så kommer all hjälp att ges för att se till att ni lyckas. Vi kan inte tillräckligt betona vilken unik möjlighet ni nu har att lämna cykeln av återfödande och höja er upp till de högre nivåerna av skönhet och ren lycka. Om ni bara kunde besöka dem, som en del själar har gjort, så skulle känslan av ytterlig förnöjsamhet och frid överrumpla er. När ni väl har fått vetskap om sådana nivåer så är det med tvekan som ni återgår till Jorden. Ni kan naturligtvis uppleva lycka på Jorden, men det är ofta kortvarigt innan ert liv blir avbrutet. Relationer är ofta roten till er olycklighet, men det är en del av ert inlärande att övervinna sådana hinder. I detta avseende så var medvetna om att ni upplever exakt vad ni hade planerat, och det är lika gått att försöka förstå lektionen som den är menat att ge er. När ni väl har lärt er lektionen så förväntas ni normalt inte att gå på den vägen igen.

Saker och ting på Jorden kommer nu till sin spets, och innan alltför länge så måste något hända för att ge oss möjligheten att komma ut i det öppna. Det kan uppstå tecken på vart det hela leder innan slutet av året, men i vilket fall som helst så är vi helt redo att sätta igång. Det har varit så nu under en ganska lång tid och vi uppdaterar vårt program i enlighet med vad som händer på Jorden. Det finns indikationer på vad som behövs för att tillåta oss att gå vidare, och en del av er har sett dem. Vi kan säga att vi styr jordliga frågor och till den utsträckningen vill tillåts så har vi kontrollen och vi kommer snart att vara med er.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge