Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, November 1, 2010

SaLuSa, November 1, 2010

Saker och ting fortsätter att expandera på ett sådant sätt att sanningen inte kan förbli gömd särskilt mycket längre. Det finns en frisk våg av Ljust som väcker upp människor till hur de har blivit missledda att tro på lögner och falskheter då det gäller deras rättigheter till ett fredligt liv. Krig och hot om krig har nästan enbart skapats för att nära de mörka Tjänarnas planer på att göra er till fångar. Fred har aldrig på ett allvarligt sätt getts en möjlighet att blomma ut, då betoningen har lagts på hot och fruktan för era liv och säkerhet. Faktum är att medborgare i olika länder runt om i världen inte har haft några dispyter med sina grannar, förutom de som medvetet har blivit provocerade. Er upplysning har gjort det möjligt för er absoluta rättighet till en hygglig livskvalitet, och bli respekterade och korrekt behandlade enligt era behov.

Dualitet var alltid sett som en tuff test av er förmåga att behålla er förbindelse med Ljuset. Det har funnits tider då ni drogs djupt ned till de lägre vibrationerna och förlorade uppfattningen om ert sanna självt. Förtvivlan och desperation bytte ut hopp och förväntningar och framstegen stod nästan stilla. Ni höll er dock fast vid uppfattningen att livet var menat att erbjuda något mer än vad ni upplevde. Ni har förstått att om de rätta själarna styrde era liv så skulle det ha varit ganska så möjligt att uppnå lycka och välstånd. Rikedomarna i världen har hållits utav en mycket liten minoritet, som har använt det för att få makt över er. Det fanns aldrig någon intention att höja er livskvalitet, i själva verket hölls ni ett tillstånd av brist, och tilläts inte att avancera såsom tilltänkt. Detta kommer dock snart att ändras och de själar som kommer har som uppgift att uppfylla era önskningar står redo att ta över i positioner av makt och auktoritet.

Trots motgångar och svårigheter så har er spirituella utveckling alltid fortsatt, även om den har kvävts av de som har hållit sanningen från er. Som tur är så kan ert Ljus aldrig bli släckt och er Gudsgnista tog er igenom den Mörka Åldern. Ni har lärt er en del tuffa lektioner, men det har varit medlen för en remarkabel period av framåtskridande. Ert Ljus har lyst igenom och ni har övervunnit de allra svåraste situationerna, ämnade att förhindra era framsteg och hålla er i mörkret. Nu har ni tagit tillbaka initiativet från de mörka Tjänarna, och ni har hittat styrkan och tron att stå upp emot dem. Med hjälp för att upplyfta er medvetande nivå och förståelse så etablerar ni nu tydligt ett magnifikt nätverk av Ljus runt Jorden. Det kommer att fortsätta att växa då en serie av höga energipunkter nås under de närmaste månaderna, var och en av dem för vibrationerna upp till en ny nivå. Allt är del av en plan som sattes upp för länge sedan för att göra det möjligt att ett enormt steg görs, som för er vidare mot en framgångsrik sluttid. Upplyftningen kommer att äga rum oberoende av vad som händer under tiden, och den kan inte förhindras av något som sker på Jorden.

Det är like bra att ni inte kan komma ihåg den hårda och svåra resan som ni har gjort sedan urminnes tider. Sedan Atlantis föll har er civilisation blivit tvungen att återgå till ett enkelt levnadssätt och starta en annan resa för att avancera er utveckling. På grund av de låga vibrationerna skulle ni aldrig ha kunnat nå den höga spirituella utvecklingen som hade uppnåtts tidigare, men ni hittade ett sätt att göra framsteg även om det gick sakta. Era uttryck för gudsfruktan var i stort sett baserad på religiösa lärdomar, men från dem fann ni en stark tro på Guds ord och handlande. Er tro har nu lett er till en mer upplyst period då ni själva har funnit svaren. Tanken att all kunskap är inom er är nu vitt utbredd och ni har funnit självförtroendet att bli era egna lärare.

Vi har alltid uppmuntrat er att hitta tid för dessa lugna och tysta ögonblick, när ni kan gå inom er själva och meditera. Det är under tider som dessa som ni kan kontakta ert Högre Självt, och får därmed vishet och kunskap. Om det görs med ren och harmonisk musik så kan det vara upplyftande och det är i själva verket välgörande för att föra in harmoni och balans till er kropp. Alltför mycket av modernt liv är jäktigt och stressat och det är heller inte beräknat att göra något gått. Vila är också viktigt för att tillåta er kropp att återhämta sig från alltför mycket arbete och trötthet. Återigen så är dessa förhållanden symptom av en kultur som tar föga eller ingen hänsyn till era sanna behov, men ni börjar förstå vilka förändringar i er livsstil som är nödvändiga. Piller och kemikaliserad mat skadar era kroppar och det resulterar i många sjukdomar.

Som vi tidigare har antytt, så finns det ett behov för att respektera er kropp. Detta i sin tur förhöjer era vibrationer och till slut kommer ni att ha en fysisk kropp som förblir hälsosam. Vi har också sagt till er att det är mycket som ni behöver uppnå innan Upplyftningen, och det kan gynnas av att ni ger uppmärksamhet till era kroppsliga behov. Er intention att lyftas upp och sätta er fokus på allt som är av de högre vibrationerna kommer att hålla er på rätt väg. Målet är att nu leva såsom som ni tänker er livet i de högre dimensionerna, när ni permanent kommer att existera i Ljuset. Då det är möjligt så visa nu er själva som en som är kapabel till Ovillkorlig Kärlek. Om ni kan göra framsteg på dettas sätt kommer ni helt klart inte ha några svårigheter att lyftas upp. En sådan förändring är inte lätt då det kommer att vara svårt att hålla er fokus på det.

Om ni inte göra stora framsteg så vet att det kommer att finnas ett antal mäktiga upplyftningar mycket snart som betydligt kommer att hjälpa er. Det kommande året kommer i själva verket att bli fenomenalt när det gäller energier. De strålas mot Jorden från hela Universum. Det är ett mått på hur mycket hjälp ni får, och hur den Gudomliga Planen har förberett för upplyftandet av alla själar. De som av någon anledning inte kan reagera på de högre energierna kommer i alla fall att göra framsteg genom att gå in i en ny cykel. Utvecklingen står aldrig stilla och alla själar kommer till slut att föras upp igen.

Jag är SaLuSa från Sirius, och berättar att vår fokus på Jorden är mycket starkare än någonsin tidigare. Det är närheten till framgång med att verkligen få förändringarna påbörjade som får vår uppmärksamhet. Många länder närmar sig nu en överenskommelse om hur det finansiella systemet kommer att fungera. Det är nästa färdigt för presentation och införande. Det kommer att garantera ett stabilt system som är uppbackat av ädla metaller, och kommer inte att vara föremål för inblandning av Illuminati, som i det förgångna.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge