Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, October 29, 2010

SaLuSa, October 29, 2010

Då fler människor förstår vilka tider vi befinner oss i så är det en del som blir upprymda av utsikten att träffa sina vänligt sinnade Rymdvänner, medan andra upplever en grad av bestörtning utan att verkligen förstå varför. Det är i stort en rädsla av det okända, men många har djupa undermedvetna minnen från tiden då de var närvarande och bevittnade Galaktiska Krig. Ert solsystem tog stor skada och millioner av själar förlorade sina liv när Maldek förstördes. Vi vill föra ut budskapet att det har blivit gudomligt förordnat att en sådan händelse inte kommer att tillåtas att hända igen. Denna cykel kommer att se hur hela solsystemet och Maldek blir återställt, då i själva verket allt måste bli gottgjort. Är det inte någon slags paradox att då de godartade förändringarna är på randen till att införas så ökar kaoset och kollapsen av det gamla systemet. Kära vänner låt det gamla blekna och försvinna då det har väl uttjänat sitt ändamål, då det nu är dags att stiga upp i de högre dimensionerna. Ingen tycker om massförändringar, men allt måste göras nytt igen. Inget är aldrig förstört eller bortödslat för alltid, förutom att det ändrar form och utseende.

Tillfället för Upplyftning är av en sådan magnitud att ni bör se er själva som mycket privilegierade att vara involverade i sluttiderna. Det gäller för varje själ oberoende av hur de har planerat att utgå från denna cykel. Faktumet att ni har spenderat många liv i dualitet har höjt er nivå av medvetande mycket snabbare än via andra medel. Kom ihåg att varje liv ni har haft på Jorden har sett hur ni har accepterat många olika roller, och det är allvarliga saker och varje gång har ni spelat ut planen som ni förde med er. Varje plan har noga gjorts för att tillåta för möjligheter att uppleva precis vad ni behövde för att gå vidare i er utveckling. Er framgång eller brist där av har avgjort om ni är redo att ta ett enormt steg framåt och lyftas upp. När ni ser på andra människor i denna stund så döm dem inte från deras yttre eller deras yrken. Samhällen planeras på det sättet att de som väljs för att inkarnera in i det passar för de färdigheter och den kunskap som behövs för att det skall fungera korrekt. Ni kan därför riktigt förmoda att under många liv har ni gett av era olika färdigheter, om det nu var som en person av hög status eller en som gör enkla sysslor.

Sluttiderna är kulmineringen av en mycket lång period som har sett många civilisationer komma och gå, och var och en sätter sin prägel för andra att följa efter. Så ni kan se att det är helt naturligt för varje att nå en topp, och sedan svikta och gå bort. Lärdom skapas som gör det möjligt nästa civilisation att nå framgång där den tidigare har misslyckats. Er civilisations utmaning var att resa sig över frestelsen att styra via teknologiska framgångar, och i det har ni misslyckats. Ni har dock förhindrats att förstöra Jorden, då Gud bestämde att förstörelsen av en till planet i ert solsystem inte skulle tillåtas. I den utsträckning som framgång har uppnåtts så har det varit mer på en individuell basis, och uttryckt i det antal av själar som nu är redo och önskar upplyftning. Vad som är remarkabelt och beundransvärt är det sättet som ni har övervunnit mörkret för att finna ert sanna självt inom er. Det är inte underligt att ni ses som mäktiga Varelser redo att återta er Kristen medvetenhet.

Vad som ligger framför er är en underbar resa som kommer att lyfta upp er in i de högre dimensionerna, och vet att ni inte kunde träda in i dem såvida ni inte hade lyft era egna vibrationer i enlighet. Rättvis och riktighet i livet är svår att hitta på Jorden eftersom ni inte nödvändigtvis är erkända som suveräna varelser, men när ni har lyfts upp kommer ni automatiskt att attrahera till er själva allt som är balanserat och i harmoni med Universal Lag. Belöningen är värd all er ansträngning som ni behöver göra för att lyckas, och inget som ni nu äger kommer att ha något värde eller behöver komma med er. Allt som ni behöver kan ni bara be om, och ni kommer så småningom att använda er av er tankekraft för att skapa exakt vad ni vill ha. Ni kan resa via er tankekraft, men låt oss säga att ni istället vill ha ert eget skepp – ja, det kan skapas av er. Som för den Galaktiska Federationen så finns det tillfällen då fysisk skepp behövs för att resa inom de lägre dimensionerna, och det är bara inom de högre som ni med tankekraft kan skapa ert eget skepp.

Varje själ har skapande krafter, och det vanligaste exemplet på Jorden är då helande äger rum. Mer själar kunde göra det om de hade tron, och ibland händer det utan att det märker det. När ni kallas Med Skapare så är det ingen trivial benämning, då inom er egen dimension så har ni kollektivt skapat er värld. Mina Kära, ni är därför ansvariga för vad ni har skapat när ni går på vägen mot sluttiderna. Det är också anledning till varför ni har mer än ett alternativ för att nå fram till Upplyftningen. Var dock klara på att till slut så kommer alla som är redo att lyftas upp göra så oberoende av vilken väg de väljer och det kan vara så lätt eller svårt som ni gör det till. Vi uppmuntrar er att ta ansvar för er själva och skapa en fridfull väg. Andra kan hjälpa er, men det är till största delen en personlig fråga för var och en av er. Om ni tvivlar på er själva var snälla och kom ihåg att de mäktiga inkommande energierna lyfter upp er medvetande nivå och med tiden kommer ni att förstå mycket mer än ni nu gör.

Det finns så många saker som händer och påverkar hur förändringarna spelas ut. Var dock försäkrade om att vi kommer att uppnå våra mål i god tid, och att vi aldrig har varit närmare avslöjandena än vi nu har varit. Trycket på de mörka Tjänarna byggs nu upp mycket snabbt och betvingar dem trots deras önskan att blanda sig i våra planer. Vi kommer alltid att ha en fördel över dem då vi noga följer deras aktiviteter och avsikter. Vi har redan förhindrat en upptrappning av problemen i Mellanöstern samt också större incidenter som var beräknade att öka rädslan för terrorism. Vi har också stoppat deras planer för att skapa anledningar till att införa undantagstillstånd, och att öka graden av kontroll över folk. Vi har hållit de mörka Tjänarna sysselsatta med deras egna problem och stärkt våra allierades position.

Jag är SaLuSa från Sirius, och när vi till slut kan utföra öppna besök till Jorden så kommer ni att träffa många medlemmar av den Galaktiska Federationen. De första mötena blir med dem som har de starkaste banden med er. Se det som att ni alla är Rymdvarelser i ert ursprung och det är er familj som väntar på deras chans att bli introducerade till er igen.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge