Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, October 1, 2010

SaLuSa, October 1, 2010

Överallt runt omkring er finns det fler människor än någonsin som plötsligt finner att de har förmågan att kanalisera meddelanden. Som det är med vilken annan förmåga som helst som uppstår så tar den tid att finna sig till rätta, och klarheten i dem beror på er nivå av medvetande. Vi vill absolut uppmuntra er att hålla i med kanaliseringen, och om ni är framgångsrika kommer ni att kontaktas utav Varelser som kan stämma in med era egna vibrationer. Det är möjligt att meddelande ni får är personliga och för er eget framåtskridande, då inte alla är förväntade att komma till allmän kännedom. De kan till exempel komma från ert Högre Självt, men ni behöver vara försiktiga inledningsvis och se till att ni inte attraherar lägre varelser. Som ni kan förvänta er så när ni sätter er ned av denna anledning behöver ni lägga ett skydd runt omkring er. Michael kallar på Krigar Änglar som arbetar med Ärkeängel Mikael, och ni kan knappt göra bättre än att följa hans exempel. En del av er kommer att följa era egna metoder och vad ni behöver är att omge er själva med Ljus, och de Gyllen Vita Ljuset är det mest mäktiga.

Med tiden så kommer ni att finna att er psykiska förmåga utvecklas, och telepati kommer att bli mer vanligt. Många utav er upplever det redan utan att inse att det har inträffat. Det kommer i form av att veta något, vilket inte än har uttalats eller ägt rum. Ni kallar det förmodligen intuition och det är därför som vi ofta råder er att använda det där ni kan. När ni träffar nya människor så är det en känsla som är stark, och det är i själva verket det första intrycket som säger er mycket om dem. Med ert expanderande medvetande kommer ni att börja uppleva ett vetande om frågor som har en spirituell natur, och det blir er måttstock då annan information ges till er. För att fortsätta att utvecklas kommer ni att behöva ett öppet sinne så att ni inte dömer en situation på förhand. På detta sätt tillåter ni era Guider att komma er närmare, och de vet precis vad det är ni behöver då det gäller spirituell kunskap. I själva verket behöver ni inte hjälp då allt hålls inom er, även om det är i ert undermedvetna. Visare Varelser kan dock peka er i rätt riktning och ni kan ta det därifrån.

Hitintills har ni inte uppmanats att utveckla er själva psykiskt, och det har funnits en motsättning mot det. Detta har vanligtvis varit centrerat runt rädsla, och genom religiösa lärdomar som associerar det med Djävulen. Den ända som vi kommer att erkänna är den som människan har skapat genom så mycket negativitet. Det följer att vad ni tror på blir verkligt för er, så det är bäst att inte fokusera på sådana skapelser. Det finns naturligtvis ondska, men det finns ingen mening med att skylla det på något mystisk monster. Negativa energier finns överallt och till och med inbäddade i jorden, och en del av det renande som äger rum är att transmutera dem. En del av er utför sådant underbart osjälviskt arbete till godo för alla, och det är mycket uppskattat. Kära Själar utav Ljuset inkarnerade för sådana ändamål, och det blir deras livs arbete.

Ljusarbetarna gör ett enormt arbete, och många kommer från de högre dimensionerna till vilka de redan har uppstigit. Utan deras hjälp skulle ni därför vara i en sämre belägenhet, även om det på utsidan inte förfaller att finnas mycket bevis för det. Under många år har de sökt att föra mer Ljus till Jorden, och lyckats med öppna folks ögon till sanningen. Ni behöver gå vidare och kasta ifrån er uppfattningar som skapades under årtusenden som stoppade uppriktigt tänkande. Tiden för att bli ledda är passerad, så vida ni inte vill förbli bundna vid uppfattningar som håller er tillbaka. Vi av den Galaktiska Federationen är del av avslöjandena, som har öppnat era ögon till existensen av liv bortom er Jord. Civilisationerna som representeras av Federationen är ljusår från er, men de står lätt i kontakt på grund av interdimensionellt resande. Det var inte länge sedan som det troddes att det var ganska omöjligt, men nu har tanken på att möta oss expanderat er förståelse. Vad som är än mer viktigt är det börjar bli känt att många av er från början kom ifrån Stjärnnationerna. Ni tänker inte längre på er själva som en unik livsform, eller att ni är Guds ända skapelse. Universum är fullt av liv och det kan kännas igen som mänskligt, och på en själsnivå har ni alla kommit från Källan.

Ju mer ni accepterar undren runt omkring er så kommer Guds hand att ses. Människan kanske leker med genetik och er DNA, och han kanske kan skapa en kropp, men han kan inte och kommer aldrig att kunna skapa en själ som kan ge liv till en kropp. Ni är en gnista av Gud som är oföränderlig, oförstörbar och med ett evigt liv. Ni skickades ut från Källan för att uppleva vad helst ni valde, och till en början hade ni en enorm förmåga att skapa för er själva. Då ni klättrar tillbaka och upp i dimensionerna kommer det att återkomma tillsammans med ert expanderade medvetande. Först måste ni dock avsluta er resa på Jorden, och så lite tid återstår. Ni påbörjar strax den sista episoden, vilken kommer att se slutet på dualitet, och allt kommer till sist att förändras från hur ni nu ser det. Den nya Jorden uppstår nu, och med Upplyftningen skall ni förena er med den i all dess skönhet och prakt. Det kommer i sanning att bli ett paradis som ni skulle kalla för himlen.

Det har varit en lång väntan, men nu kommer förändringarna att starta på allvar och en stor fred kommer att uppstå på Jorden. Det är vad ni har längtat efter och förgäves sökt. Det var i själva verket bortom räckhåll för er medan Illuminati behöll sin makt, då deras intentioner var precis det motsatta, genom att blåsa upp krig och destruktion. Allt detta upphör snart med avslutningen av denna cykel, och då tar ni ett gigantiskt steg på vägen mot Upplyftningen. Nu är därför inte tiden för att sloka eller att ge efter under yttre tryck, då de inte kommer att betunga er mycket längre. Ta vad som än händer med lugn och ro, och fortsätt att se framåt.

Jag är SaLuSa från Sirius, och vet att förutsägningar om oss är mer vanliga än normalt, men det kan förväntas då folk tar åt sig vibrationerna som är involverade. Detta händer ofta när förändringar står för dörren, och som följd så är förutsägelserna ibland fragmenterade. Återigen, använd er intuition för att sortera fram de sannolika meddelandena från dem vilka helt klart är falska och menade att missleda er.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge